Kadrina Hooldekodu tegevus on lõpetatud


Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 24, § 35 lõike 3, äriseadustiku § 201 punkti 1, § 206 lõike 1 ning Osaühingu Kadrina Hooldekodu põhikirja punktide 9.1.9., 12.1.1. alusel otsustas Kadrina Vallavolikogu lõpetada Osaühingu Kadrina Hooldekodu registrikood 10247606 tegevuse alates 1. veebruarist 2022.

Osaühingu Kadrina Hooldekodu on äriregistrist kustutatud 13.12.2022.