Kadrina rahvamaja

 

Kontakt: Kultuurikoja direktor Ahto-Lembit Lehtmets, 522 8801, Ahto.Lehtmets@kadrina.ee

Aadress: Viru 14, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa

Ratastooli ja rulaatoriga on võimalik rahvamajja siseneda hoone vasakul küljel asuva ukse kaudu. Ukse avamiseks palume helistada telefonile 522 8801.

Veebileht: Kadrina rahvamaja Facebook

 

Kadrina Hariduse Seltsi rahvamaja, mis tänapäevalgi edukalt Kadrina kultuurielu keskuseks on, ehitati 1930. aastal valmis 5 kuuga annetustest saadud raha eest. Suure maja lavale tulid meelsasti etendusi andma ka Eesti suured teatrid. Kadrina kultuurilembene rahvas võttis innukalt osa mitmesugusest isetegevusest. Lavastati ja esitati palju näitemänge, õpiti rahvatantse. Segakoor andis sisukaid kontserte. 1940. aastal seoses võõrvõimu sissetungiga Hariduse Selts keelustati. Pärast II maailmasõda hoogustus taas Kadrina kultuurielu. Rahvamajas, mida vahepeal nimetati kultuurimajaks, hakkasid jälle tegutsema laulukoorid ning tantsurühmad. Rahvas võttis kõigest rõõmuga osa. Lavastati sügavasisulisi näitemänge, mees- ja segakoor laulsid eesti rahvale alati rahvuslikku tähtsust omavaid laule. Isetegevusringide töö sai taas hoogu juurde Eesti taasiseseisvumise järel.

Praegu tegutseb Kadrina rahvamajas vanem segarahvatantsurühm Kahevahel, naisrahvatantsurühm Omavahel, rahvatantsurühmad Vöökudujad ja Vöökudujate memmed, laste jaoks tegutseb muusikaring. Lisaks on rahvamajas Kadrina segakoor, pasunakoor, kapell ning käsitööring.

Enne praegust direktorit Ahto-Lembit Lehtmetsa oli juhatajaks Helena Mägi, kes oli teatepulga võtnud üle Ene Kaldamaalt.

 

Kadrina rahvamaja ruumide kasutamise hinnakiri:
suure saal (kuni 30 inimest) 15 eurot tund
suur saal (üle 30 inimese) 30 eurot tund
väikse saal 7 eurot tund.

Alus: Kadrina vallavalitsuse 23. aprilli 2014 korraldus nr 138