Tervisekeskuse ehitustööde üleandmise ja vastuvõtmise akt allkirjastatud, 06.08.20

Täna, 6. augustil 2020. aastal kirjutasid Kadrina valla abivallavanem Aarne Laas ja AS Paide MEK projektijuht Kaspar Kiiman alla Kadrina esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde üleandmise ja vastuvõtmise aktile. „See tähendab, et ehituslikus mõttes on uus perearstikeskus valmis. Tõe huvides tuleb lisada, et üks väike vaegtöö, mis puudutab varikatust, lisati aktile," sõnas Laas ning lisas, et tänane allkirjastamine on erakordne, sest ka lepingujärgne tähtaeg oli 6. august. „Tavaliselt kipuvad ehitajad ikka tähtaega ületama, aga sel korral oldi väga täpsed," kiitis Laas töö teostajaid.
Nüüd järgneb bürokraatia, see tähendab, et hoonele kui ehitisele tuleb taotleda kasutusluba. Seejärel saadakse hoonele ka tervishoiuasutuse tegevusluba. „Loodame, et need protsessid ei võta liigselt aega ning inimesed saavad juba septembris perearste uutes ruumides külastada," sõnas abivallavanem.

 

 

Vaikselt valmiv tervisekeskus, 03.03.20

Kõik sisetööd Kadrina tervisekeskuses hakkavad lõppema. Eelmisel kohtumisel kooskõlastatud kraanikausid ja segistid on paigaldatud. Kokku on lepitud tualett- ja duširuumide inventari kinnituskohad. Puudu on ikka veel siseuksed ja koridorides on PVC-kate üles võetud, sest see osutus praagiks. Esimene probleem on ehitaja väitel soomlaste streigi tagajärg. Viimane lubadus on, et uksed saabuvad märtsi lõpuks. Ringkäigul leidsid enam arutust, kuidas puitseintele paigaldatud kaablid ja torud visuaalselt kenamaks muuta. Eriti torkasid silma jahutusseadmete kondensvee äravoolud. Arutati ka registratuuri kabiini ees olevat ala, ruumi võtab ära ääres olev radiaator. Tellija ja ehitaja esindajad lubasid otsida probleemidele lahendusi, kuigi kõik on tehtud vastavalt projektile ja häid lahendusi napib.

Välitööd ei ole palju edasi liikunud, kuna ilmastik ei soosi mullatöid. Hoone välisfassad on suures osas valmis. Toimub nn parapetiplekkide paigaldamine.

 

Aarne Laas

abivallavanem

Näiline vaikus ehitusobjektil on petlik, 13.02.20

Näiline vaikus ehitusobjektil, käib peenhäälestus. Suurt müra tekitavad tegevused on edasi lükatud varakevadesse.

Kolm neljandikku välisfassaadist on paigas, praegu toimub sissepääsudele varikatuste ehitus. Iga päevaga muutub arusaadavamaks, mille me lõpuks saame - ilusa ja unikaalse hoone. Välistest töödest sai lõpule elektrivõrguga liitumiseks vajalike kaablite ehitus, seega elektritöödele saab varsti joone alla tõmmata. Peagi jõuavad lõpule ka valve- ja tuletõrjesüsteemide ehitus. Saabuvate nädalate jooksul saab Telia maja ühendada internetiga, Janek Floren osaühingust Tuletark aitas tellijat tuleohutuse küsimustest. Täpsustasime nii tulekustutite, evakuatsiooniteede, suitsuluukide avamisnuppude asukohta.

Sisetööd hakkavad kõik lõppema, maaler annab ruumidele veel viimast lihvi. Pooltele põrandatele on paigaldatud PVC kate. Suurem töö, mis ootab tegemist, on siseuste paigaldamine. Nende kvaliteedi säilitamise nimel on ehitaja meelega viivitanud. Konstateerime – ehitaja on oma töödega graafikus või isegi natukene ees.

Töökoosolekul selgus, et suuri probleeme enam ei ole. Täpsustamist vajasid valamute ja segistite liigid ja margid, kinnitasime lisatööde maksumused. Tellija soovis ehitajalt hinnapakkumisi Viru 6 ja Viru 8 vahelise aia ehitamiseks ja istutusalade ettevalmistamise kohta. Kevadel tuleks istutada lilled, põõsad ja puud, et sügisel avamise käigus oleks ilus vaadata.

 

Aarne Laas

abivallavanem

 

Aasta esimene koosolek, 07.01.20

Kadrina Tervisekeskuses on ehitus kulgenud vaikselt ja rahulikult, kuid igas töölõigus oli märgata edasiminekut.

Lõpule on jõutud välisseintele fassaadiplaatide aluse karkassi ehitusega ja esimesed plaadid on paigaldatud. Välitöödest on lõpule jõudnud välisvalgustuse rajamine, kõnniteede ehitus on pooleli.

Sisetöödest on ventilatsioonitorude paigaldamine lõpetatud ja ventilatsiooni agregaadid omadele kohtadele paigaldatud. Jahutusseadmed on katusel oma koha leidnud ja torustik on valmis. Sisemistest jahutitest on osa veel karpides, aga paljud juba kabinettide seintel. Alanud on elektrivalgustite paigaldamine. Keskkütte radiaatorite paigaldusega on jõutud lõpusirgele ning ripplagede karkassid on paigaldatud.

Töökoosolekul anti aru, kuidas on lahendatud eelmistel koosolekutel üles kerkinud probleemid. Enamus aktuaalseid küsimusi on leidnud lahenduse, lisaks kooskõlastati vee- ja parapetiplekkide värvitoonid ning lepiti kokku PVC-katete kvaliteedinõuded ja värvused. Otsustati, et ehitusjärelevalve kaasab oma töösse elektritööde pädevusega spetsialisti.

Koosolekul viibinud Kadrina perearstid väljendasid oma rahulolu tööde senise käigu suhtes ja olid ootusärevad.

 

Aarne Laas

abivallavanem

 

Fotod Kadrina Tervisekeskuse ehitusest

 

Aasta viimane suurem töökoosolek on peetud, 05.12.19

Kadrina tervisekeskuse nimel rabab tööd teha umbes 20 meest. Kõigil on ühine eesmärk – objekt tähtaegselt üle anda. Välistest töödest on lõpule jõudnud treppide ja invakaldteede valu. Hoonele on paigaldatud aknad ning tellitud uksed. Kokku on lepitud uste ja kaldteede kohal olevate klaasist varikatuste konstruktsioon. Lisaks on alustatud välisseintele fassaadiplaatide aluse karkassi ehitusega. Lõppviimistluse paigaldus jääb tulevatesse kuudesse. Sisetöödest on lõppjärgus ventilatsioonitorude paigaldamine, vee- ja kanalisatsioonitorud on paigaldatud, soojasõlm välja ehitatud. Hetkel käivad elektri- ja madalpinge kaablite vedu ning on alustatud keskkütte radiaatorite paigaldamisega. Enamus vaheseinu on valmis ja mõned on ka värvitud, WC-des käib plaatimine.

Töökoosolekul anti aru, kuidas on lahendatud eelmistel koosolekutel kerkinud probleemid –enamus aktuaalseid küsimusi on leidnud lahenduse. Otsustati laelampide täpne kinnitus ja valik ning lepiti kokku, kus asuvad valvesignalisatsiooni juhtpuldid ja muud olulised detailid. Lisaks pöörati suuremat tähelepanu tööde dokumenteerimisele. Eesmärgiks on, et koos hoone valmimisega saab valmis dokumentide pakk, mis ühe suure ehitusega ikka kaasneb. Järgmine suurem töökoosolek juba uuel aastal.

 

Aarne Laas

abivallavanem

 

Fotod Kadrina Tervisekeskuse ehitusest

 

Tervisekeskuses juba 19. töökoosolek

Vahepealse kuu jooksul on ehitustööd objektil Kadrina Tervisekeskus kiiresti edasi arenenud. Hoonele on paigaldatud vastupidav ja ilmastikukindel katus koos soojustusega. Kohe lõpeb seintele villa ja tuuletõkke paigaldamine. Seejärel saab asuda seinte lõplikule viimistlusele – katmisele fassaadiplaatidega.

Välistest töödest on veel tehtud teede ja platside alused ning paigaldatud on asfaldi esimene kiht. Teine kiht paigaldatakse järgmise aasta kevadel. Uude aastasse jääb ka kõnniteede rajamine.

Sisetöödest käib ventilatsioonitorude paigaldamine, vaheseinte ehitamine ja puitseinte viimistlemine. Sellel nädalal algab ka akende paigaldus. Töödega on alustanud elektrikud. Nii, et kõik ruumid on tõsiseid töömehi täis.

Kuna tööd on sujunud plaanipäraselt ja suuri probleeme ei ole olnud, siis viimasel töökoosolekul oli juba jutuks majale sildi paigaldamine, lipuväljaku rajamine ning Kadrina Tervisekeskuse omapära esiletoomise võimalused. Perearstid tõstatasid ka küsimusi sisedisaini osas, et tööruumid saaksid just nendele meelepärasteks. Kõikidele tekkinud küsimustele otsitakse üheskoos lahendusi.

Rõõm on tõdeda, et tööd on graafikus ja objekt peaks valmima tähtaegselt.

 

Aarne Laas

abivallavanem

 

Fotod Kadrina Tervisekeskuse ehitusest

 

Head aega sarikapärg, 11.10.19

Reedel, 11. oktoobril sai Kadrina abivallavanem Aarne Laas maha võtta oma elu esimese sarikapärja. 

 

Seinte montaaž on lõppenud, 04.10.19

1. oktoobril toimus Kadrina esmatasandi tervisekeskuse 15. töökoosolek, mille käigus saadi teada järgmist: seinte montaaž on lõpetatud, lagede montaaž leiab peagi lõpu. Katuslagi tuleb koheselt katta aurutõkkega. Tellija juhtis tähelepanu vajadusele katta ka kõik puitdetailid niiskuse eest, sest vihma kahjustused puidul jäävad nähtavaks igavesti.

Ehituse karkass valmib lõplikult oktoobri teisel nädalal.

Kooskõlastati Kadrina esmatasandi tervisekeskusele akende tootja ja paigaldaja, kelleks on Huljal tegutsev AS Aru Grupp.

Tellija soovis, et platside ja teede katendid paigaldatakse 2020. aastal, nii nagu hankes oli kirjas.

Oma tulevaste tööruumidega tutvusid ka perearstid, kes on uutest ruumidest ootusärevil. Ühes perearstidega otsustati alustada läbirääkimisi mööbli hanke kooskõlastamiseks. Koos mööbli asukohtadega lepitakse kokku ka kõik tugev- ja nõrkvoolu pistikute asukohad.

Hetkeolukord kinnitab, et tööd on graafikus ning objekt peaks valmima tähtaegselt.

 

Aarne Laas

abivallavanem

 

Droonifotod Kadrina esmatasandi tervisekeskuse valmimisest

 

Seinad kerkivad, 24.09.19

Kadrina esmatasandi tervisekeskuse seinad kerkivad.

 

Kadrina esmatasandi tervisekeskus nurgakivitati, 06.09.19

6. septembril tehti Kadrina vallas ajalugu – Kadrina esmatasandi tervisekeskusele on nurgakivi pandud. Selle aja jooksul kui Kadrina vald on eksisteerinud, ei ole valda ehitatud ühtegi hoonet, millele oleks saanud nurgakivi panna. Senimaani on hoonetele antud uus nägemine renoveerimise kaudu. 

Kadrina vallavanem Kairit Pihlak tänas kõiki, tänu kellele nende pikkade aastate jooksul on jõutud lõpuks nii kaugele, et tervisekeskuse ehitamine on täna nii kaugel nagu ta on. Vundament on valmis, nurgakivi paigaldatud, nüüd jääb vaid üle oodata kerkivaid seinu.

Nurgakivi asetamisel pidasid kõne vallavolikogu esimees Madis Viise, tervisekeskuse rajamise algataja Jaanus Reisner, tervisekeskuse naaber Tiiu Uusküla ning Kadrina perearst Laili Konist.

Jaanus Reisner avaldas heameelt, et kunagised emotsionaalsed vaidlused on lõpuks siiski päädinud reaalse ehitusega ning tunnustas toetuse eest omaaegseid sotsiaalministreid Taavi Rõivast ja Margus Tsahknat. Ühtlasi tänas Reisner ka Erich Petrovitsi juhitud vallavalitsust ja kõiki vallaametnikke, kes aitasid ideel teoks saada.

Nurgakivisse asetati kapsel, mille seest võib kauges tulevikus leida volikogu otsuse Lasteaia 1, Viru tn 6 detailplaneeringu algatamise kohta, projekti rahastamise otsuse ja projekti lühikirjelduse. Lisaks pandi kapslisse üks Kodukandi eksemplar, kus räägiti esimest korda plaanitava tervisekeskuse rajamisest ning teine, mis ilmus viimati. Samuti leidis oma koha kapslis selle päevane Virumaa Teataja. Tiiu Uusküla poolt jäid minevikku meenutama pildid antud krundil olnud hoonetest. Ehitaja Paide MEK-i projektijuht pani kapslisse töötajate nimekirja ning projekteerijad hoone eskiisi. Tulevase tervisekeskuse naabrid lasteaiast Sipsik joonistasid kapslisse vahvaid pilte, millele lisasid 2020. aastal lasteaia lõpetavate laste nimekirja. Perearstide poolt pistis Laili Konist kapslisse vana kuuldetoru, mis oli juba nurgakivitamise hetkel paljudele üllatus. Tulevikus loetakse kuuldetoru kohta vaid raamatutest või hoopis e-lugeritest ning vaadatakse muuseumides. Tähtsale sündmusele kohale tulnud inimesed said enestegi poolt ajakapslisse esemeid poetada. Pandi nii visiitkaarte kui raha, nii münte kui paberraha. Enim tähelepanu väärib ühe väikese poisi poolt vutlarisse pandud väike mudelauto. Suletud kapsi õnnistas sisse Kadrina kirikuõpetaja Meelis-Lauri Erikson, mille järel oli kõikidel kohalviibijatel võimalus anda oma panus tervisekeskuse nurgakivi kindlasse nurka kinnitamisesse.

Pole kahtlustki, et Kadrina esmatasandi tervisekeskus saab uueks teiseks koduks Kadrina perearstile ning mugavaks patsientidele. Kadrina esmatasandi tervisekeskus peaks valmima 2020. aasta augustiks.

Fotod Kadrina esmatasandi tervisekeskusele nurgakivi panemisest

 

Kadrina Tervisekeskuse vundament on valmis, 13.08.19

Hea kadrinlane, tervisekeskuse ehitusloole kaasaelaja! Kadrina Tervisekeskuse ehitustöödega 

ollakse kenast graafikus ning esimene verstapost on läbitud - tervisekeskuse vundament on valmis. 

Töökoosolekud, mis koosnevad infovahetusest, detailide täpsustamisest, hetkeolukorra ettenäitamisest toimuvad iganädalaselt. "Töökoosolekud on töised," sõnab omanikujärelevalve esindaja Felix Tamberg ning kiidab Kadrina valda tubli töö eest, ehitustegevuse lihtsustamiseks. Suhtlus perearstide ning valla vahel on tihe, et välja selgitada just nende jaoks mugavaimad töötingimused, mis on hoone ehitamisel olulised. Kust tuleb elekter ning kuhu 

läheb? On oluline, et röntgeniruum oleks ehitatud vastavalt röntgenimasina võimsusele ning hambaarstitoolile tuleks elekter just õigest kohast.

"Kõik on hästi," ütleb objektijuht Andrus Lehis kindlalt.

 Kadrina Tervisekeskuse nurgakivi panek toimub 6. septembril

Fotogalerii vaikselt kerkivast Kadrina esmatasandi tervisekeskusest.

 

Kadrina Tervisekeskuse ehitus algab, 14.06.19

11. juunil toimus esimene töökoosolek seoses tervisekeskuse ehitusega. Nüüd on selge, et ehitus algab 1. juulil ja kestab 14 kuud. Ehitusleping on riigihanke tulemusel sõlmitud AS-iga Paide MEK. Lepingu hind on 1 066 315,00 eurot, millele lisandub käibemaks 213 263 eurot, seega kokku 1 279 578 eurot. Lepingu hind on fikseeritud ning ei sõltu materjalide ega tööjõu või teenuste kallinemisest, töömahu või muude kulutuste suurenemisest. Ehitusleping ei sisalda endas sisustust ega bürooseadmeid, need hangitakse eraldi arvestades perearstide vajadusi. Omanikujärelevalve hanke võitis Järvamaalt ettevõte OÜ IBG Ehitus. Projektijuhtimise ja aruandluse teenust osutab OÜ KT Europroject Management.

Suur hulk ettevõtteid ja inimesi töötab selle nimel, et Kadrina saaks kaasaegse tervisekeskuse, mis pakuks parimat teenindust vallakodanikele ning suurepäraseid tööruume Kadrina perearstidele.

 

Aarne Laas

Abivallavanem

 

Tondiloss kaob ajalukku, 13.05.19

Kadrina aleviku häbiplekk kaob ajaloohõlma, et antud krundile saaks tekkida uus, kadrinlaste

elukvaliteeti tõstev hoone – uus Kadrina valla tervisekeskus. Tiiu Uusküla püüdis pildile Lasteaia tänav 1 krundil asuva lagunemisohtliku elamu esimeste lammutuspäevade ilu ja valu. Koleda kesta alt tuli välja palju värvilisi tänavakunstnike töid, mis silmnähtavalt inetut maja sisemiselt kaunistasid. Oleme uue tervisekeskuse ehitusele taas sammukese lähemal!

Fotogalerii lammutamisest, fotode autor Tiiu Uusküla.

 

Uue tervisekeskuse projekt on valmis, 14.01.19

Kadrina vald liigub edasi uue esmatasandi tervisekeksuse ehitamise projektiga. Eelmise aasta lõpus sai valmis ehitusprojekt, mille koostas OÜ Zoroaster. Pärast ehitusprojekrile ekspertiisi

valmimist, kuulutatakse välja ehitushange. „Loodetavasti saame hiljemalt kevadel hanke läbi viidud. Soov on saada tervisekeskus valmis 2020. aasta jooksul," annab Kadrina vallavanem Kairit Pihlak teada. Praegu Lasteaia 1 krundil peal olev 4-korruseline maja läheb lammutamisele, milleks valda sai toetust Kreedexilt 31 000 eurot. 

Uues tervisekeskuses on olemas lisaks kolmele perearsti teenusteks vajalikele ruumidele ka ruumid apteegile ning hambaravile. Projekti hinnanguline kogumaksumus on 1,6 miljonit eurot, millest on struktuurfondide toetud 568 000 eurot.