Kadrina vallas asuvate pakendikonteinerite asukohad kaardil

Kuidas vabaneda jäätmetest ja kuhu anda kasutuskõlblikud esemed? Rakendus näitab, kus asuvad pakendikonteinerid, taaraautomaadid jms. Samalt veebileheküljelt saab infot ka jäätmete sorteerimise kohta.

 

Avalikud segapakendite konteinerite asukohad


Taaskasutusorganisatsioonide poolt on Kadrina vallas avalikuks kasutamiseks paigaldatud segapakendite kogumiseks konteinerid alljärgnevatesse kohtadesse:

 

Hulja alevikus

Hulja kaupluse vastas 2,5 m³ kollane konteiner

Tõnismäe tee 19 haljasalal 2,5 m³ kollane konteiner

Vandu tee 13 tee ääres 4,5 m³ kollast värvi konteiner

 

Kadrina alevikus

Pargi tänaval koolimaja vastas parklas 2,5 m³ kollane konteiner

Kauplus Konsum hoovis 2,5 m³ kollane konteiner

Nooruse tn 7a parklas 2,5 m³ kollane konteiner

Viru tn 14 parkla 3 kollast 1,1 m³ ratastel kontenerit

Aia tn ja Neeruti tee ristumiskohas Neeruti tee 1 4,5 m³ kollast värvi konteiner

Aasa tn 13 haljasalal 4,5 m³ kollane konteiner

Kalevipoja tänaval 2,5 m³ kollast värvi konteiner + 0,6 m³ rohelist värvi konteiner

Rakvere tee 3 4,5 m³ kollast värvi konteiner

Raua tn 4 4,5 m³ kollast värvi konteiner

Tapa tee 14 4,5 m³ kollast värvi konteiner

 

Viitna külas Viitna kortermajade juures 4,5 m³ konteiner

Vohnja külas Vohnja kortermajade juures 4,5 m³ kollane konteiner, Vohnja Lasteaed-Algkooli parklas 1,1 m³ kollast värvi ratastel konteiner

Loobu metskonna juures parklas 4,5 m³ kollast värvi konteiner

Ridakülas ridaelamute juures 0,6 m³ konteiner, seltsimaja juures 1,1 m³ kollast värvi konteiner

Kihlevere külas Külavahe tee 2 juures 0,6 m³ konteiner

Salda külas ridaelamute juures 0,6 m³ konteiner

Orutaguse külas Pärna-Ääre kinnistul 0,6 m³ konteiner

Neeruti külas väikeelmute piirkonnas 1,1 m³ kollast värvi konteiner

Võipere külas Rukkilille kinnistul 2,5 m³ kollast värvi konteiner

Rõmeda küla teerist 1,1 m³ kollast värvi konteiner

Ama küla "Antsude" juures 1,1 m³ kollast värvi konteiner


Paberi- ja papi kogumiseks on Kadrina alevikus sinist värvi konteinerid paigaldatud alljärgnevatesse kohtadesse:

Kalevipoja tänaval 4,5 m³ konteiner

Rakvere tee 3 juures 4,5 m³ konteiner

Nooruse tn 7a parklas 4,5 m³ konteiner


Ragn-Sells AS sorteerimisjuhendid
Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) pakendite sorteerimisjuhend
Tootjavastutusorganisatsiooni (TVO) pakendite sorteerimisjuhend

 

TVO pakub eraldi Kadrina alevikus asuvate korteriühistutele tarbeks välja töötatud pakendijäätmete kogumise teenust. Selleks  paigutatakse korteriühistu territooriumile lukustatav ning spetsiaalse avaga 0,6 m3 konteiner, mis on mõeldud kasutamiseks ainult korteriühistu elanikele. Antud konteinerit tühjendatakse vastavalt kokkulepitud tühjendusgraafikule. Vajadusel saab korteriühistu tellida TVO-lt nii eesti- kui ka venekeelsed sorteerimise juhendmaterjalid, mida on võimalik panna maja infotahvlitele.
Konteinerisse sobivad ainult kodumajapidamises tekkivad pakendijäätmed, mis vastavad sorteerimisjuhendis toodud tingimustele. Pakendid tuleb konteinerisse panna lahtiselt. Pakendikonteinerile peab olema tagatud tühjenduspäeval kogumisauto ligipääs. Juhul kui konteiner paigaldatakse lukustatud alasse, siis on teenuse osutajal õigus korteriühistule rakendada lukuavamistasu. Kui pakendikonteiner sisaldab olulisel määral prügi või määrdunud pakendeid, siis kogumisauto konteinerit ei tühjenda ning korteriühistul tuleb tasuda tühisõidu eest 3,84 eurot (sisaldab käibemaksu). Lisaks tuleb korteriühistul endal hoolitseda mittevastavate jäätmetega pakendikonteineri tühjendamise või sisu ümbersorteerimise eest.

Teenuse tellimiseks tuleb korteriühistul sõlmida leping TVO poolt koostööpartneriks valitud jäätmekäitlusettevõttega.
Teenuse saavad tellida Kadrina alevikus asuvad korteriühistud Tootjavastutusoranisatsiooni kodulehelt.

 

Jäätmete sorteerimisjuhend https://www.envir.ee/sites/default/files/jaatmevoldik_eesti.pdf

Kuidas prügi sorteerida https://www.envir.ee/et/kuidas-prugi-sortida

Jäätmete sorteerimise "Jäätmeratas" https://www.envir.ee/sites/default/files/jaatmeratas.pdf

Jäätmete põletamise kahjulikkusest küttekoldes https://www.envir.ee/ahi/

Jäätmete lõkkes põletamise kahjulikkusest http://www.xn--lke-ona.ee/