Struktuur

Kadrina Vallavalitsuse teenistujate koosseis

 

Ametinimetus Nimi   Haridus Eriala
Vallavanem Kairit Pihlak Ametnik Kõrg Haldusjuhtimine
Abivallavanem Aarne Laas Ametnik Kõrg Veterinaaria
Vallasekretär Marika Mardõkainen Ametnik Kõrg Õigusteadus
Jurist Meelis Salm Ametnik Kõrg Õigusteadus
Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel Ametnik Kõrg Sotsiaaltöö
Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar Ametnik Kutsekeskharidus Sotsiaalpedagoog
Lastekaitsespetsialist Kaili Treisalt Ametnik Kõrg Sotsiaaltöö
Peretöötaja Maria Mäe Ametnik Kõrg Sotsiaaltöö
Arendusspetsialist Maris Muusikus Ametnik Kõrg Majandusarvestus
Keskkonnaspetsialist Pamela Talzi Ametnik Kõrg Keskkonnatehnoloogia
Ehitusspetsialist Aivar Aruja Ametnik Kõrg Teede ehitus
Maakorraldusspetsialist Siiri Püss Ametnik Kõrg Geodeesia
Kantseleispetsialist Tiina Nirgi Ametnik Kõrg Juhiabi
Pearaamatupidaja Mare Kukk Ametnik Kõrg Tööstuslik soojusenergeetika
Logopeed Marie Petrovits Töölepinguga töötaja Kõrg Eripedagoogika ja logopeedia
Vanemraamatupidaja Viivika Murumaa Töölepinguga töötaja Kesk-eri Raamatupidamine
Raamatupidaja Lea Matusorg Töölepinguga töötaja Kõrg Raamatupidamine
Sekretär Krista Kirsimäe Töölepinguga töötaja Kesk-eri Asjaajamise organiseerimine
Meediaspetsialist Gethe Rohumägi Töölepinguga töötaja Kõrg Tehnoloogiavaldkonna õpetaja