Lõkke tegemine

Alates 14. juunist algas üle kogu Eesti tuleohtlik aeg ning ulatuslike tulekahjude vältimiseks on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel keelatud lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine.

Tuleohtlikul ajal on keelatud vabas looduses lõket teha, grillida ja suitsetada, sest ülikuival ajal piisab vaid väiksest sädemest, et vallanduks ulatuslik põleng. Grillimine ja lõkketegu ja suitsetamine on tuleohtlikul ajal keelatud ka RMK metsaaladel.

 

Oma isiklikus koduaias tohib jätkuvalt lõket teha ja grillida, kuid ohutus peab olema tagatud nja esmased tulekustutusvahendid käepärast. Võimalusel tasub sealgi tule tegemist vältida.

Lõket tee mittesüttival pinnal, puhasta lõkkekoha ümbrus vähemalt 0,5 m raadiuses. Piira kivide või pinnasevalliga.

  • Alla ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 8 m kaugusel hoonetest.
  • Üle ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel hoonetest ja 20 m metsast.
  • Ära tee tuulise ilmaga lõket. Tuule kiirus alla 5,4 m/s (nõrk tuul).
  • Ära jäta lõket järelvalveta ja hoia käepärast ämber veega või tulekustuti.
  • Lase lõkkel täielikult ära põleda või kustuta veega.

Vaata ohutu grillimise ja lõkke tegemise juhendit SIIT

 Kulu põletamine on keelatud!


Rohkem infot ohutu lõkke tegemise kohta leiab SIIT.