Majutuseta sotsiaalteenus

 
teenuse nimetus Majutuseta sotsiaalteenus
kirjeldus

Majutuseta sotsiaalteenust osutab lepingu alusel MTÜ Kadrina Päevakeskus.

õigusaktid Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord
kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, telefon 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee;
Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, telefon 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee
Kadrina Päevakeskus, Rakvere tee 14, Kadrina, telefon 325 0155