Majutuseta sotsiaalteenus

 

 
   Majutuseta sotsiaalteenust osutab lepingu alusel MTÜ Kadrina Päevakeskus.
kontaktisik Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee