Matusetoetus

 

toetuse nimetus Matusetoetus
kirjeldus Matusetoetust makstakse valla elanike registrisse kantud ja Kadrina vallas elanud isiku surma korral.
Toetuse määramise aluseks on surma registreerimine ning matusekorraldaja poolt esitatud taotlus  vallavalitsusele.
toetuse suurus 250 eurot
taotluse menetlemise aeg matusetoetuse andmise või andmisest keeldumise otsustab vallavalitsuse sotsiaalala spetsialist 10 tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotluse esitamisest.
Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse määramist taotluses näidatud pangakontole või erandkorras makstakse välja sularahas.
õigusaktid Pere sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord
Kadrina valla eelarvest maksmisele kuuluva lapse sünnitoetuse ja matusetoetuse määra kinnitamine
kontaktisik Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar - 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse blanketid on saadaval valla kodulehel ja Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalaspetsialistide juures Rakvere tee 14, Kadrina alevik.
vajaminevad dokumendid Matusekorraldaja poolt esitatud kirjalik vormikohane taotlus;
surmatõendi koopia.
taotluse vorm .rtf
.pdf