Kadrina alevik Viitna tee 13

Kadrina Vallavalitsus annab teada avaliku menetluse korraldamisest projekteerimistingimuste andmisel avalikku koosolekut korraldamata.

Projekteerimistingimused antakse Kadrina tervisespordiradade olme- ja teenindushoone ehitusprojekti koostamiseks Kadrina alevikus Viitna tee 13 maaüksusele.

Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 19.01 kuni 26.01.2023.

Korraldus

Korralduse lisa