Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused

 

teenuse nimetus Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused
kirjeldus Vallavalitsus korraldab võimalusel isikule tema abivajadusest lähtuvalt muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust abivajadusest.
õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
kontaktisik Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee;
Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee
   
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse vorm on saadaval Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas ja valla kodulehel.
vajaminevad dokumendid Kirjalik vormikohane taotlus;
isikut täendav dokument.
Taotluse läbivatamisel on õigus nõuda taotlejalt lisadokumente ja muid menetlemiseks vajalikke andmeid. 
taotluse vorm .rtf  .pdf