Important contacts for Ukrainian war refugees/ Olulised kontaktid Ukraina sõjapõgenikule

 In the municipality of Kadrina/  Kadrina vallas:
 1. Documents and andministration/ Dokumendid ja asjaajamine - Tiina Nirgi, kantseleispetsialist, tel 3225616
 2. Support information/ Toetuste info – Merlin Rosar, sotsiaaltöö spetsialist, tel 322 5626
 3. General informatsion about municipilaty of Kadrina / Kadrina vallavalitsuse üldinfo tel 3225600
 4. School information / Koolitööga liitumine - Kadrina Keskkooli kantselei, tel: 3225640
 5. Kindergarden information/ Lasteaiaga liitumine - Anu Faelmann-Klaus, Sipsiku lasteaia direktor, tel: 56212784
 6. Health check-up at Rakvere hospital/ Tervisekontroll – Rakvere haigla registratuur, tel 322 9780
 In Estonia/ Eestis:
 1. Eestis viibimine, ööbimine, olmeküsimused: 1247 / +372 600 1247
 2. Psühholoogiline abi: +372 614 7393
 3. Arstiga konsulteerimine: 1220 / +372 634 6630
 4. Hädaabi: 112
 5. Ukraina kogukond: +372 5650 2572
 6. Ukraina Suursaatkond: +372 601 5815
 7. Oluline info põgenikele kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-ukraina-sojapogenikele

 8. Ukrainakeelne tervishoiuteenuste info terviseamet.ee/et/ukraina
 9. Tööinspektsiooni nõustamisjuristid on valmis abistama, kui inimestel tekib töösuhete kohta küsimusi tel 640 6000, tööpäeviti kl 9-16.30 või kirjutada jurist@ti.ee Nõustamine eesti, vene ja inglise keeles. Nõustamisjuristi kohapeale kutsumine: ti@ti.ee
 10. Töötukassa – töökuulutused ja nõustamine
 11. Politsei- ja Piirivalveamet – migratsiooniküsimused ja ajutise kaitse taotlemine
 12. Sotsiaalkindlustusamet – psühhosotsiaalne kriisiabi ja toimetulekutoetused
 13. Haigekassa - tervisekontrollid ja arstiabi
 14. Punane rist - humanitaarabi
 15. Pagulasabi - humanitaarabi
 16. Riigi infotelefon 1247 - ajakohasem info julgeolekuolukorra kohta
 17. Perearstide nõuandetelefon 1220 – terviseküsimused
 18. Tööandjate Keskliit – töölevõtmise kord
 19. Integratsiooni Sihtasutus – eesti keele õpe
 20. Sotsiaalministeerium
 21. Siseministeerium
 22. Välisministeerium
 23. Toetav.ee
 24. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik