Important contacts for Ukrainian war refugees/ Olulised kontaktid Ukraina sõjapõgenikule

 In the municipality of Kadrina/  Kadrina vallas:
  1. Documents and andministration/ Dokumendid ja asjaajamine - Tiina Nirgi, kantseleispetsialist, tel 3225616
  2. Support information/ Toetuste info – Merlin Rosar, sotsiaaltöö spetsialist, tel 322 5626
  3. General informatsion about municipilaty of Kadrina / Kadrina vallavalitsuse üldinfo tel 3225600
  4. School information / Koolitööga liitumine - Kadrina Keskkooli kantselei, tel: 3225640
  5. Kindergarden information/ Lasteaiaga liitumine - Anu Faelmann-Klaus, Sipsiku lasteaia direktor, tel: 56212784
  6. Health check-up at Rakvere hospital/ Tervisekontroll – Rakvere haigla registratuur, tel 322 9780
 In Estonia/ Eestis:
  1. Eestis viibimine, ööbimine, olmeküsimused: 1247 / +372 600 1247
  2. Psühholoogiline abi: +372 614 7393
  3. Arstiga konsulteerimine: 1220 / +372 634 6630
  4. Hädaabi: 112
  5. Ukraina kogukond: +372 5650 2572
  6. Ukraina Suursaatkond: +372 601 5815
  7. Oluline info põgenikele kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-ukraina-sojapogenikele

  8. Ukrainakeelne tervishoiuteenuste info terviseamet.ee/et/ukraina
  9. Tööinspektsiooni nõustamisjuristid on valmis abistama, kui inimestel tekib töösuhete kohta küsimusi tel 640 6000, tööpäeviti kl 9-16.30 või kirjutada jurist@ti.ee Nõustamine eesti, vene ja inglise keeles. Nõustamisjuristi kohapeale kutsumine: ti@ti.ee
  10. Töötukassa – töökuulutused ja nõustamine
  11. Politsei- ja Piirivalveamet – migratsiooniküsimused ja ajutise kaitse taotlemine
  12. Sotsiaalkindlustusamet – psühhosotsiaalne kriisiabi ja toimetulekutoetused
  13. Haigekassa - tervisekontrollid ja arstiabi
  14. Punane rist - humanitaarabi
  15. Pagulasabi - humanitaarabi
  16. Riigi infotelefon 1247 - ajakohasem info julgeolekuolukorra kohta
  17. Perearstide nõuandetelefon 1220 – terviseküsimused
  18. Tööandjate Keskliit – töölevõtmise kord
  19. Integratsiooni Sihtasutus – eesti keele õpe
  20. Sotsiaalministeerium
  21. Siseministeerium
  22. Välisministeerium
  23. Toetav.ee
  24. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik