Vana-aasta, 31. detsember

 

Hei, tänage Issandat, kõik Issanda sulased, kes öösel seisate Issanda kojas! Tõstke oma käed pühamu poole ja tänage Issandat! Õnnistagu Issand sind Siionist, tema, kes on teinud taeva ja maa!

 

Kadrina kirik sai sel aastal uue kellalöögiseadme. Nüüdsest on see arvutiga juhitav ja seda saab vajaduse järgi programmeerida. Suur kell lööb igal täistunnil vastava arvu lööke, keskpäeva märgib ära mõlema kella duett. Teenistusele kutsuvad ja hingekellad on muidugi ka. Samas lasin sinna panna ka nn mälestuskella, mis heliseb märtsi- ja juuniküüditamse mälestuseks. Ja võimalik oleks panna ka vana-aasta kell. Meil on juba 20 aastat kombeks vana aastat ära saata ja uut tervitada kirikukellade helistamisega. Siiani olen seda ikka ise teinud. Vana aasta viimastel minutitel kirikusse läinud, palvetanud ja siis nuppu vajutanud. Nüüd võiks seda arvutil teha lasta. Kuid ma ei soovinud seda.

Soovisin seda jätkuvalt ise teha ja mitte ainult seepärast, et nende aastate jooksul on see muidugi juba traditsiooniks kujunenud. Vaid ka selle pärast, et „hea on olla Issanda kojas" nagu laulik laulab. Vana aasta viimasel päeval on meie kirik südaööni avatud. Inimesed saavad tulla, süüdata küünal, mõtiskleda ja palvetada. Kirik on hämaralt valgustatud ja vaikne. Maarja, Joosep ja Jeesuslaps sõimes on mahedas valguses. On tunda, kuidas need vanad, võimsad müürid kaitsevad sind. Väljast kostab aeg-ajalt jõmmkärakaid, kuid mis siis sellest. Inimesed elavad oma elu – Jumal on seda maailma armastanud. Siin on vaikne ja rahulik. Palve tekib ja tõuseb nagu iseenesest. Vana-aastaõhtul on see kuidagi eriti tähendust täis. Siin on meenutusi, kahetsusi, vanaga lõpetamist ja uuele vastu sirutamist. Su oma rõõm hakkab vaikselt end liigutama. „Hei, tänage Issandat, kes öösel seisate Issanda kojas!" Seda kõike kuskil mujal teha on keeruline. Pühakoda ju selleks ongi, et olla pühaduse ligi. Ligiolemine – mida muud on siis inimesel elus vaja? Külm on küll, kuid mingit moodi saab süda soojust juurde, vaim lendab kuhugi kõrgele, kõrgemale veel kui aastavahetuse ilutuled, lendab üle ääretu pimeda maad. Las minna vana; küll on hea, et me ei või teada, mida uus aasta meile toob! Selles teadmatuses on peidus suur usaldus, kindlustunne, rõõm! Ja nüüd ongi aeg tõusta, minna ja nuppu vajutada. Üleval tornis hakkavad kellad kajama.
 

Palvetagem! Hea Jumal, aegade ja ajastute Issand! Täname Sind olnu eest! Täname, et annad meile ikka ka uue võimaluse. Luba meil käsikäes edasi minna, öelda vanale head aega ja tervitada uut. Ikka usalduses Sinu vastu meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Aamen

30. detsember

 

Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks tunnistatud vaimus, nähtav olnud inglitele, kuulutatud paganatele, usutud maailmas, võetud üles kirkusesse.

 

Jõuluaeg kestab veel. Olgu see jätkuvalt meile kõigile ka rahu aeg – sisemise rahu!

Sest Jumal on avalikuks saanud lihas! Me teame väljendit: kõige liha teed minema, mis tähendab ju kõige kaduvust, kõige järgnevust ja muutumist. Kuid Jumal ei saa kaduda ja muutuda – sellega, et Ta sündis ühes inimlapses laudas, kandis Ta oma igaviku olemise üle ka lihale. Seegi on nüüd ja jätkuvalt pühitsetud oma Loojale. Nii saab liha läbi kõige kaduvuse teed minnes muutuda igaveseks.

Me vaim ehk mõistab seda suuruse saladust ehk kõigepealt. Seetõttu on too Jumala sündimine siia ilma esiteks just seal tunnistatud õigeks. Küllap kõik muu tuleb selle tunnistuse peale ajapikku järele – meie mõistus ja kogu me elu.

Inglitele on Jumal ju alati nähtav, sest nemad on ikka ja igavesti Jumala ligi, aga eks see tunnistus on oluline mainida selle suhtes, mis järgneb – Ta on kuulutatud paganatele. Pagan ju tavaliselt üldse ei märkagi Kristust, kuid nüüd on talle teatatud. Eriti meie infoajastul pole võimalik, et midagi jääks teadmata. Kes soovib, see saab ikka teada ja see teadmine üksi juba ei anna talle enam rahu. Kuni ta rahu uuesti leiab Jumalas.

Kuid asi pole ainult teadmises! Olgu, mis on; infopuuduse all tänapäeva inimene küll ei kannata, kuid inimese teadmine jääb paraku ikka poolikuks. Teadmisest üksi ei piisa. Kuid see võib avade tee usule, teadmine võib saada usu aluseks. Punktis, kus teadmise vundament otsa saab, algab usk. Üht ei saa olla teiseta. Need kaks peaksid teineteist toetama, mitte vastanduma. Nii on igaviku imbumine ajalikku ka usutud sellesamas meile tuntud maailmas.

Jumal tuli Naatsareti Jeesuses maailma keskele, et seda mitte parandada, vaid päästa ja lunastada. Kui see sai tehtud, siis lahkus Ta taas oma kirkusesse. Kuid nüüd oli Tal kaasas midagi, mida ei olnud Tal alguses – inimese ihu. Seegi peab aegade lõpul üles äratatama ja tõstetama üles Jumala kirkusesse.

Palvetagem: Kallis Jumal, palun anna meile kõigile jätkuvalt kallist jõulurahu! Sinu maailma tulemise suurusele me vastame mõistva meele, tunnistava vaimu, valmis ihuga! Pühitseja, tänu Sulle nende ühtuse eest! Aamen

Süütalastepäev, 28. detsember

 

Üks mees, Leevi soost, läks ja võttis ühe Leevi tütre. Ja naine jäi lapseootele ning tõi poja ilmale; ta nägi, et see oli ilus, ja ta peitis teda kolm kuud. Aga kui ta enam ei saanud teda peita, siis ta võttis tema jaoks pilliroost laeka, pigitas selle maapigi ja vaiguga, pani sellesse lapse ja asetas jõe äärde kõrkjaisse. Ta õde võttis eemal aset, et teada saada, mis temaga juhtub.
Siis tuli vaarao tütar alla jõe äärde ennast pesema; ta toaneitsid aga kõndisid jõe kaldal. Kui ta nägi laegast kõrkjate sees, siis ta läkitas oma teenija ja laskis selle ära tuua. Kui ta selle avas ja nägi last, vaata, siis üks poeglaps nuttis. Aga ta halastas tema peale ning ütles: „See on üks heebrealaste poeglaps."
Selle õde ütles siis vaarao tütrele: „Kas pean minema ja kutsuma sulle heebrea naiste hulgast imetaja, et ta sulle last imetaks?"
Ja vaarao tütar vastas temale: „Mine!" Ja tüdruk läks ning kutsus lapse ema.
Ja vaarao tütar ütles sellele: „Vii see laps ja imeta teda minu jaoks, ja ma annan sulle tasu!" Ja naine võttis lapse ning imetas teda. Kui laps oli kasvanud, siis ta tõi selle vaarao tütrele ja see võttis tema enesele pojaks; ta pani temale nimeks Mooses.

 

Täna on süütalastepäev! Jeesuse tulek maailma toob esile tõe – headus tuleb selgelt esile, aga ka kurjus saab selgelt nähtavaks. „Inimese pojal pole kohta, kuhu ta oma pea võiks panna," ütleb Jeesus. Ta sündis laudas, sest ta vanematel polnud kohta, kus oma rännakul peatuda, laut oli ainus ulualune Maarjale sünnitamiseks. Jeesusel polnud eluaeg kohta, mida ta oleks saanud koduks kutsuda; ta rändas aina ringi. Kuid ju siis nii peabki olema sellega, kes läks meile aset valmistama Isamajja, kus on palju eluasemeid meile.

Kolmekuune Mooses pääses kurja vaarao tagakiusamise eest korvis jõe peal, kuid just sellesama vaarao oma tütar leidis ta sealt ja too võttis Moosese enesele pojaks. Maailm võib olla vahel väga kuri, kuid ikka leidub seal keegi, kes justkui suurte ja jubedate sündmuste juures märkamatult teeb ühe ainumõeldava heateo, mis edaspidi peab muutma kogu asjade kulgu, kogu ajaloo kulgu. Just nii juhib Jumal maailma ja oma rahvast. Ta kasutab häid inimesi, kes tavaliselt ei või aimata, mida nende tegu tulevikule tähendab. Mooses kasvas ja ta tegi teoks selle, mida Jumal oli plaaninud - lõpuks ühel ööl viis ta selle rahva minema orjusest. Mooses, kes veel vana mehena kandis oma egiptuse nime, justkui tunnistuseks sellest, kust ta tulnud on, et see ei ununeks nagu ei või ununeda ükski jõhker vägivallategu ajaloos. Kuid tee läheb edasi, tagasiteed minevikku ei ole, sellega on tehtud lõpparve, kõik olnu jääb maha. Tee kulgeb edasi läbi kõrberännaku aegade Tõotatud Maa suunas. Mooses ise nägi seda vaid kaugelt, kuid tal oli midagi, mis teda kogu ta elu kandis – tema usk. Ta nägi, et see maa on tõesti olemas, ja talle sellest piisas.

On meiegi elu üks kõrberännak Tõotatud Isamaja suunas. Sinna, mida võime kindlalt ja rahulikult hüüda oma tõeliseks koduks. Asemevalmistaja on seal käinud, meie jaoks kõik korda sättinud, kuid samuti tõotanud olla meiega maailma ajastu otsani. Kohtume taas! Siis läheb meelest valu, vaev ja igapäevane mure, ja me näeme, et meie usk on meid päästnud. Oleme pöördunud näoga valguse poole... ning varjud on jäänud selja taha. Kaugele maha.

Palvetagem! Kõigeväeline Jumal, me meenutame täna Petlemma süütuid lapsi, kelle kuningas Heroodes käskis hukata. Võta oma hoolitsevatesse kätesse kõik lapsed, keda tänagi kiusatakse ja surmatakse. Anna, et õiglus, armastus ja rahu võidaksid meie keskel vale, ükskõiksuse, sõjad ja hävingu. Seda palume jõululapse Jeesuse, meie Issanda läbi.

Johannesepäev, 27. detsember

 

Issand lõi mind oma töö alguses, esimesena oma töödest muistsel ajal. Igavikust alates on mind eraldatud, ürgajast peale, enne maailma algust. Ma olen sündinud enne sügavusi, enne kui puhkesid allikad. Veel enne kui mäed paigale pandi, enne künkaid sündisin mina, kui ta veel ei olnud teinud maad ega maastikku, ei maailma esimest tolmukübetki. Kui tema valmistas taevad, olin mina seal, siis kui ta joonistas sõõri sügavuse pinnale, kui ta kinnitas pilved ülal, kui said jõuliseks sügavuse allikad, kui ta merele pani piiri, et veed ei astuks üle tema käsust, kui ta kinnitas maa alused, siis olin mina tema kõrval kui lemmiklaps, olin päevast päeva temale rõõmuks, mängisin igal ajal tema ees.

 

Nii öeldakse Õpetussõnade raamatus tarkuse kohta. Väga ilusasti öeldud! Sobib kenasti jõulurahu taustaks mõtiskluseks. Tarkus on loodud juba muistest ajast ja seda on ka muistest ajast igas ühiskonnas peetud suureks väärtuseks. Mis on siis see tarkus, mida läbi aegade on kõrgelt hinnatud? See on tasakaalukus, see on rahu, see on teadmine ja mõistmine, see on vastandatud kõigele ärevusele, segadusele, udule ja mõistmatusele. See on selgus. Kuid sama lõiku Tarkuseraamatust on mõitstetud ka otseselt Kristuse kohta käivaks. Temas on selgus, rahu ja mõistmine. See vastandub segadusele, mis kergesti sütitab vaenu. See vastandub teadmatusele, millest tuleb ebakindlus. Olen märganud, et kui mingis inimeste ringis rääkida Kristusest, olgu näiteks leeritunnis või ka niisama – siis läheb õhkkond nende inimeste vahel kuidagi puhtaks, kirkaks, selgeks. Mõistmine hakkab särama. Kus iganes Kristusest räägitakse, seal on Ta vaim nähtamatuna kohal. See on eriline armastuse vaim. „Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud; meid hüütakse Jumala lasteks, ja need me olemegi!" on kirjas Johannese kirjades.

Täna peetakse evangelist Johannese päeva. Teda on nimetatud ka armastuse apostliks. Piiblis ei ole eriti palju juttu Jumala armastusest. Igatahes on seal rohkem juttu Tema õiglusest ja halastusest. Need kaks võivad esiteks tunduda omavahel lepitamatud. Aga need kaks saavutavad üheskoos mingi kõrgema astme ühenduse. Mis siis ongi Jumala armastus, ilmunud meile Kristuses! Sellest on apostel ja evangelist Johannes ehk kõige rohkem kirjutanud. Kristuse, lihaks saanud Sõnas on ka tarkus saanud kõige ilmsemaks. Tarkus, mis lähtub Jumalast ja on Temaga üheealine. Inimeste tarkus elab oma igerikku elu paraku mõnikord ilma Jumalata. Inimese tarkus on ikka poolik; tarkus ilma Jumalata aga võib olla lausa mürgine. Aga tarkus koos armastusega on Kristus, kes meile ka nüüd on sündinud.

Palvetagem! Kõigeväeline Jumal, Sa avasid apostel ja evangelist Johannese kaudu meile ligipääsu Sinu igavese Sõna saladustele. Valgusta meie mõistust oma Püha Vaimuga ja lase meil armastava südamega taibata, mida Püha Johannes meile Kristusest on kuulutanud. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

Tehvanipäev, 26. detsember


Aga Stefanos, täis armu ja väge, tegi imetegusid ja suuri tunnustähti rahva seas. Siis tõusid mõned nõndanimetatud vabakslastute ja küreenlaste ja aleksandrialaste sünagoogist ning nende seast, kes on Kiliikia ja Aasia poolt, Stefanosega vaidlema,ent ei suutnud vastu seista tarkusele ja Vaimule, kelle läbi tema rääkis. Siis nad kihutasid üles mehi ütlema: „Me oleme kuulnud teda rääkivat teotussõnu Moosese ja Jumala vastu."
Nad ässitasid rahvast ja vanemaid ja kirjatundjaid ning tulid, võtsid Stefanose kinni ja viisid ta Suurkohtu ette. Nad seadsid sinna ka valetunnistajaid, kes ütlesid: „See inimene ei lakka rääkimast sõnu püha paiga ja Seaduse vastu. Me oleme kuulnud teda ütlevat, et see Jeesus Naatsaretlane hävitab selle koha ja muudab kombed, mis Mooses meile on pärandanud."
Ja kui kõik Suurkohtus istujad teda ainiti vaatasid, nägid nad tema palge olevat otsekui ingli palge.

 

Jõulud on tore aeg peaaegu kõigile. Ükskõik, kas siis rõõmustatakse Päästja sünnist või pole seal Jeesuslapsega midagi tegemist – ikka on tore! Ja valdavalt suudavad inimesed ju rahus ja rõõmus elada ja jõuluaega nautida. Kuid siin on peidus ka asja teine külg. Mitte kõigile pole Jeesus olemuslikult vastuvõetav. Täna, esimese märtri Stefanose päeval tuleb see otse ilmsiks.

Kord juhtusin ühes bensiinijaamas käigu pealt väikse eine võtma. Polnud sel päeval veel lõunat söönud ja kõht oli kole tühi. Istusin siis lauda sööma, aga enne tegin endale harjumuspäraselt ristimärgi. Äkki tundsin midagi halba. Üks teine mu kõrvallauas vaatas mind varjamatu halvakspanuga, isegi allasurutud tigedusega. Ma taipasin kohe, et põhjuseks võis olla ristimärk, sest olin taolise asjaga varemgi kokku puutunud. Olin varemgi märganud, et mõnda see lausa ärritab. Kas julgen teha üldistust, aga võib ju tunduda üllatav, et tänapäeva nii vabas ja oma tolerantsiga uhkustavas ühsikonnas ei jagu seda äkitselt sugugi lihtsa ristimärgi suhtes. Ja selle suhtes, kes seda märki kannab. Nagu öeldud, olin midagi taolist varemgi kohanud, sest tegelikult pole siin üllatavat midagi. Nii see on olnud algusest peale. Ühtedele on Päästja rõõmuks, teistele ärrituseks ja tigeduseks. Isegi hea, et see nii on, sest järelikult on asjad korras. See tänapäevane tolerants tähendab tavaliselt, et on ükstakama. Kuid keda ristiusk ärritab, siis see tähendab, et see pole talle sugugi ükskõik. Aga meil, ristiinimestel, on kästud ligimest armastada, mitte teda tolereerida. See on hoopis midagi muud. Ja kui kuri inimeses näeb ristimärki, siis ta läheb muidugi tigedaks. Kõik saab avalikuks Kristuses. Saab selgeks, mis vaimu kandja keegi on. Nii on Päästja tulnud tõesti valguseks maailma, et miski ei saa enam varjatuks jääda. Kuid ikkagi - kõigest enam tahaks olla ja elada ingli palgega.

Palvetagem

Jõululaps Jeesus, täname sind, et sa tulid meile lunastuseks ja päästeks, ja et sa tulid selleks just nii nagu Isa plaan oli. Palume, et sa sünniks ka paljude-paljude inimeste südameis, eriti meie oma rahva hulgas. Aamen

Alles oli ta siin. Taevaminemispüha.

See, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et Ta täidaks kõiksuse.

Ef 4:10

 

Alles oli ta siin. Kutsus mind nimepidi ja ma imestasin, kust ta mind tunneb. Aga tema tundis mind juba ammugi.

Alles oli ta siin. Ütles: Rahu olgu teile! Aga meile on rahu väga vaja!

Alles oli ta siin. Ma ei uskunud: elu ei käi ju nii! Elul on omad julmad seadused. Aga ta lubas end puudutada ja ma taipasin – ta on ise Eluseadus.

Alles oli ta siin. Me läksime kalale ega saanud midagi. Aga äkki oli ta seal ja me saime tohutu saagi! Mul läks igatahes kalade ülelugemine vahepeal sassi.

Alles oli ta siin, tuli õhtuks meie poole ja jagas meile leiba. Ja sellest me tundsime ta ära.

Ta kutsus meid kokku künkale, aga mõned ei teadnud, mida sellest arvata. Aga ta tõstis õnnistades oma käed ja tõusis kõrgustesse. Me kogunesime kokku, tuul käis üle künka, rohi lainetas. Ja me teadsime: enam ei pea vaatama igatsevalt üles. Meil on ülesanne maa peal, nina ees, silmapiiri taga. Ees ootab elu: maine ja okkaline, kuid siiski taevane. „Ta täidab kõiksuse..." Mul hakkas selle peale igatahes pea ringi käima! Pidin sõbralt tuge otsima...

Aga taevas on lahti tehtud, sellega pole enam muret.

 

Püha naine. Paastumaarjapäev.

„Rõõmusta, sa armuleidnu!"

Nii ütles ingel ühele lihtsale naisele, pühale naisele, nagu jutustab Luukas oma evangeeliumi alguses (Lk 1,28). Seda sündmust – Maarja kuulutust või ka ingli kuulutust tähistatakse kirikus paastumaarjapäeval. See on kevadine püha, mis jääb paastuaja sisse. Sealt siis ka püha nimetus. Kalendris on mitu maarjapäeva; ja need on olnud just naiste pühad. Paastumaarjapäev on neist sageli esikohal, sest siis teatas ingel Maarjale suurt uudist: ta jääb lapseootele ja toob ilmale maailma lunastaja Issanda Kristuse. Sellega tähistatakse kogu lunastusloo algust.

Kõik rahvad on alati teadnud, et taevas tähendab Isa, mehelikku poolt ja maa naiselikku poolt. Kui esimesed kristlikud misjonärid tutvustasid uut usku mõnele paganahõimule, siis küsisid need: Isa on taevas, seda me teame isegi, kuid kus on kristlaste Ema? Sellele on ainult üks vastus: see on Neitsi Maarja. Nii tähistab Maarja ristiusus naiselikku poolt. Kuid mis peamine – Jumal arvas heaks just Tema välja valida ja teha Temast Jeesuse ema. Ja Maarja vastas: „Mulle sündigu Sinu sõna järgi!" Sellega võttis ta omaks Jumala plaani endaga. Ta leidis armu, ta ütles Talle: Jah! Nõnda oli Ta õieti esimene inimene, kes Jumala lunastusplaanile oma jah-sõna ütles. Pärast seda on lugematud hulgad inimesi sama teinud; ka meie oleme mingil hetkel öelnud Jumalale oma jah-sõna. Oleme teinud seda ristimisel või leeritõotuse andmisel, usaldades Jumalat-Isa, sest Tema plaan meiega võib olla ainult üks hea plaan. Ta tahab meidki pühaks teha.

Jõuludeni on jäänud üheksa kuud. Nii kaua kannab inimema oma järglast oma ihus.

 

Jumala armastuse ohvritee

„Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja Inimese Poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte..." Mt 10,33

Seda ütles Jeesus, kui ta käis teed koos oma õpilastega vastu oma kannatusele ja surmale. Õpilased olid jahmatuses: kuidas siis nii? Hoopis võitma ja kuningriiki kehtestama minnakse ju praegu! Juba jagatakse omavahel ministriportfelle, et saaks koos armastatud õpetajaga kohut mõista ja valitseda kõige üle. Ja nüüd lausa niisugune jutt!

„Armastus päästab maailma!" Kes nii ütles? Võibolla Dostojevski? Või Goethe? Veel keegi kolmas? Polegi oluline, see on ju niigi selge ja üldteada. Mõned tõed on sedavõrd inimkonna ühisvara, et tsitaadi autorit polegi tarvis nimetada. Kuid armastuse tee on sageli okkaline, päästmise tee veel seda enam... Me räägime inimeste maailmast. Mida siis veel rääkida Jumala asjust?

   Ohverdus on midagi, mida me ei taha teha. Ohver – kas ütleme: õnneks? - ei kuulu siiski meie igapäevaellu. Ohverdus kuulub niiöelda teise maailma, on „elu-ülene", kõrgem tasand. Kuid just sellisena on ohver tõeline! Ohver peabki olema tõeline ja tõeliselt suur, muidu poleks tal ohvri jõudu ega väärtust. Mida siis veel rääkida Jumala asjust? Me räägime inimeste maailmast...

Võlausaldaja võib oma võlgniku võla talle kinkida, kui ta näeb, et too on lootusetult makseraskuses. Mees armastab oma naist sedavõrd, et ei jäta teda maha ka siis, kui naine on mingi õnnetuse läbi kaotanud kogu oma endise ilu. Ema jääb oma joodikust poja juurde kuni lõpuni, taludes jõhkrust ja halba kohtlemist. Naine ei jäta oma puruvigast ja haiget meest hooldekodusse niisama surema. See kõik tuleb südamest, sest südamele on need asjad päevselged. On päevselge, mida tuleb teha ja kuidas selles olukorras käituda – ühesõnaga, see kõik on juhitud armastusest. Ohver on olemas ka inimeste maailmas, mida siis veel rääkida Jumala asjust?

Sebedeuse pojad on ilmselt kuuma verega ja innukad; ega neid ilmaaegu hüütud Piksepoegadeks (Mk 3,17)! Kui nüüd minnakse üles Jeruusalemma kuningriiki kehtestama, siis on ju tark juba ette varuda endale ministrikoht uues, taevases valitsuses. Selles on nähtud aulise koha püüdlust, enese upitamist, kuid mu meelest on siin hoopis midagi muud, kui vaid labane võimuiha. Siin on siiras soov kehtestada Jumala valitsus maa peal jõuga: Meie siin oleme ju kätte saanud midagi ülihinnalist – ja nüüd need teised lihtsalt ei hooli. Eks me ju tea, mismoodi asjad peavad käima, ja me teame väga hästi ka seda, mismoodi asjad siin ilmas paraku ei ole. Ja teame, kuidas saaks olukorda parandada. Saaks kohut mõista kõigi paganate üle ja ka oma rahva üle, kes pole ära tundud oma soosingutundi, pole näinud Jeesuses igatsetud Messiat. Eks nad ole ju ise süüdi; nüüd ootab neid hukk Jumala viha läbi... Ükskord varem juba olid Piksepojad tahtnud üht samaarlaste küla lihtsalt maha põletada (Lk 9,51-56), kuna nad ei võtnud Jeesust vastu. Parimas Talibani stiilis. Kas tuleb tuttav ette? Võibolla oleme isegi kohanud mõnd sellist „usklikku" või äkki on meid endid kiusanud mõte sel moel maailma parandada? Tõepoolest, ka Jeesus ise võitles taolise kiusatusega üksi kõrbes, kui saatan tuli talle pakkuma suurepärast, lausa imelist võimalust (Mt 4,1-11) ... Milleks kogu vaev ja valu inimese päästmise nimel... Sa oled ju Jumala enda Poeg – kehtesta uus maailm kohe, sõrmenipsuga, ilma ohvrita... tee, et kõik hakkaks hoobilt Sinusse uskuma... ja ei mingit risti!

Ent sel moel muudetaks ristiusk mitte vabadusõpetuseks, vaid kõige hullemaks türanniaks, mida on võimalik kujutleda – Jumala türanniaks.

Jumal käib inimesena inimese tee inimese jaoks lõpuni. Nii lõpuni kui üldse saab, sest vaid sel moel päästetakse maailm. Läbi armastuse tee. Läbi kaduvuse ja surma igavesse ellu; elu-üleselt, „teises maailmas", kõrgemal tasandil, kus valitseb puhas armastus. See on selline ohvritee, et isegi omadussõna „suur" ei küüni seda kirjeldama. Kõik sõnad siin osutuvad kirjeldamiseks liig mannetuteks. Me saame vaid vaikides vastu võtta, vaikides imetleda ja tänada, vaikides juubeldada! Või siis mitte... Niimoodi kehtestatakse Jumala valitus, Tema riik. Iial ei või seda püüda väe ja võimuga (Sk 4,6).

 

Jõuluõhtu jutlus 2020

Õnnistatud rahupüha meile kõigile!

Oleme jõudnud jõuludesse sellel imelikul ja hirmsal Issanda aastal. Sel aastal saabuvad pühad teisiti? Või ehk siiski mitte? Alustan kohe küsimärkidega. Neid võiks siia laduda rohkemgi...

Google on teinud kokkuvõtte kõige sagedasematest otsingumärksõnadest oma mootoris sel aastal – ja selleks märksõnaks on „why?" Miks? Miks on kool kinni? Miks on selle nimi covid19? Miks on tualettpaber läbi müüdud? Miks inimesed protestivad? Miks Austraalia põleb? Miks ma ei saa magada? Miks ma olen nii väsinud? Aga küsitakse ka seda: miks on hoolivus nii tähtis? Miks me küsime ikka jälle neidsamu küsimusi? Ehk Google teab, plinkiv kursor? Miks inimesed ikkagi unistavad?

Võibolla pole meil siin maal kunagi olnud kombeks üksteist väga lähedalt tervitada. Peame seda liig tseremoniaalseks ehk. Kuid ka tagasihoidlikus tervituses võib olla palju soojust. Nüüd on see hoopis keerulisem. Teise inimese isiksuse kõige ilmekam osa, tema nägu, on ju varjatud. Mask on ees, ei tunne isegi ära teist. Mis veel nukram – ei näe enam teise inimese naeratust. Kuid olgem leidlikud! Kogu soojuse kinkimise peavad nüüd enda ülesandeks võtma silmad. Silmad ei peta, silmavaadet pole võimalik peita ei maski ega ka moepärast keepsmilingu taha. Keerulised, rasked olukorrad toovad meis ikka esile meie tõelise olemuse. Selle, millised me tegelikult oleme. Jah, aga kas me teame ka seda, millised me olla tahame? Teame või mitte? Uues olukorras otsime uusi võimalusi. Me harjutame, kobame, vahel teeme ka asju, mida ehk vaja polnud, kuid me kõik ju õpime. Miski meid juhib leidlikkuse teel. Siin on abiks vanad head vahendid: lihtsus ja siirus. Kõigest saab midagi õppida. Mulle tehti märkus, et ma poes üht ei tervitanud... Sestpeale võtsin siis nõuks tervitada kõiki inimesi – poes, tänaval, ükskõik, kus. Igaks juhuks. Proovige teie ka! See võib ju alguses tobe tunduda, kuid varsti hakkad sa tajuma suuremat ühtsustunnet. Istume ju kõik samas paadis. Või pigem igaüks oma pisikeses paadis, ilusti kaks meetrit vahet. Aga sama mere peal.

Meile on antud üks mõttepaus. Tollele, kes juba arvas ennast elu isandaks, anti järelemõtlemisaega. Ja meid on palju. Koguja ütleb, et kõigeks on oma aeg – nüüd on nähtavasti aeg ka selleks. Jääb igivana ja kõikjalasuv miks-küsimus. Miks elu on selline? Muidugi on raske, mis sellest rääkida. Kuid „miks?" ei ole hea küsimus. Ei saa, ei tohi nõuda, et me kõik oleksime vaprad. Ei saa eeldada, et kõik saaks ühtviisi jagu hirmust ja ärevusest. Kuid kes seda meilt nõuab? Meil on inimestena õigus olla nõrk, olla ärevil ja loobumisvalmis. Kahtlused, nõrkus ja julguse puudumine pole küll mingi patt. Liiga palju on õhus painavat ärevust, sest miski ei tundu enam endine. Küllap just see on, mis tegelikult hirmutab.

Ometi midagi jääb. Ja midagi muutub. Ma ise olen küll märganud ümberringi suuremat hoolivust. Sellist hoolivust, mida ei tehta käsu korras, sest hirmuvalitsusega valitseb vaid hirm. Mõeldamatu on headuse, hoolivuse ja armastuse hirmuvalitsus. Olin väga rõõmus, kui kuulsin, et organiseeriti hulk inimesi, kes hakkasid järjekindlalt helistama üksikutele vanainimestele, et küsida, kuidas neil läheb ja kuidas hakkama saavad? Toodi üksteisele ukse taha toidukotte. Ikka leitakse lahendusi. Inimese loovus on ikka seesama. Suusaradu tehakse korda, sest loodus on ikka seesama, ja õhku - palju puhast värsket õhku jätkub kõigile. Ligimesearmastus pole abstraktne teooria, vaid väga praktiline. Pole vaja hakata arutlema, kes on mu ligimene ja kes on mu ligimesearmastust meie meelest väärt ja kes mitte. Ärgem mõistkem asja valesti: see armastus ei saa olla valiv, seda ühest küljest. Teisest küljest aga ei tähenda see, et me oleme kohustatud automaatselt nõustuma kõigega, mida teine mõtleb, ütleb või teeb. Üks hingehoidja-nõustaja soovitas: Hingake, hingake veel ja tehke, mida teha saab. Väga hea soovitus! Võibolla jäi sulle märkamata, et selline armastus on sinus ka tegelikult olemas. On kogu aeg olnud, seda on vaja vaid äratada! Selline armastus vajab vahel eneseületamist, ehk isegi enesesalgamist. Võibolla saad sa vahel selle eest halba vastu, ka nii võib juhtuda. Ligimesearmastuse tee on ju okkaline. Kuid just siis oled sa teinud midagi tõeliselt head. Ja pole vaja hakata arutlema, kellel on õigus ja kes eksib. Lisaks kaotab see kurikuulus miks?-küsimus oma tähtsuse. Aga kustkohast see kõik tuleb? Meie oma tublidusest?

Pime detsembritaevas võib ju kinni olla, kuid selle taga siravad tähed endiselt. Sõrmus su sõrmes on pärit ühelt kaugelt tähelt. Ja ka meie ise oleme tehtud samast ainest. Päike tõuseb ja vaob, inimene tuleb ja kaob ja tuleb jälle. Tänapäeva teadus vist sellele ei mõtle, kuid juba vanad kreeklased panid kõiksuse neljale alusele püsti – maa, vesi, tuli ja õhk, võibolla nad olid targemad, kui ise teadsid. Looja tarkus ja armastus paistab välja kõikjalt. Lilleõiest ja galaktikast vaatab vastu Fibonacci arv, iga lumehelves on kuusnurkne, kuid nad kõik on erinevad, pole ühtki sarnast. Nad on nagu meie. Kui vaadata ääretut pimedat maad, siis mõtled: Siin pole midagi surnud, midagi lõppenud, see vaid magab. Elu on kõikjal, kuna elujõu allikas on üks ja muutumatu. Ja kuna me elame selle kõige sees ega saa seda silmitseda „väljast", siis meile on see müsteerium. Ime. Looja sisenes oma loomingusse. Ta võttis ühe tütarlapse ja tegi temast jõululapse ema. See jääb meile lõpuni lahti seletamata, kuna elame ju sellesama sees, käime samal pinnal, millel kõik tallavad, hingame sama õhku, elame oma elu omas ajas. Elusama elu annab see, kui me ei vaata ennast, vaid enda ümber. Märkame rohkem, tunneme rohkem, mõtleme rohkem, järeldame rohkem. On ülimalt inimlik pöörata valguse poole, otsida silmadega pimedusehämus valgusetera. Seal on inimpilkude iidne kohtumispaik. Oleme loodud valguse lasteks, kutsutud valguse juurde. Las see valgus peegeldub tagasi meist igaühe silmades. Vaadake! Valgust kumab sealt! Me kõik, olgu sisimas salaja või avalikult, ihkame midagi jäävat, midagi tõelist. See tõeline on selles, mis on täiesti ebatõenäoline: „Vaadake, meile on täna sündinud Päästja, kes on Issand Kristus!" Tõeline leitakse siis, kui põlvitatakse jõululapse ette. Ja me saame öelda ilusasti koos Paulusega: „Ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun eesoleva poole!" (Fl 3,13)

Head jõulurahu!

 

Jumalanaine Sareptast

... jahu ei lõppenud vakast ja õli ei vähenenud kruusist Issanda sõna peale, nagu ta Eelija läbi oli öelnud. 1 Kn 17,16


Jumalamees Eelija ajal tuli kord maale suur põud ja sellega kaasnev näljahäda. Kuid Eelija sai Jumalalt täpseid juhiseid, kuidas toimida. Sellepärast ju prohvet ongi prohvet – ta pole mingi tulevikuennustaja, vaid Jumala sõnade otsene vahendaja.

Et ellu jääda, lahkus Jumalamees Iisraelist ja jõudis Issanda sõna peale lõpuks naabermaale, Siidoni Sareptasse rannikul, mis oli iidne foiniiklaste asuala. Nendega oli Iisraelil suhted vaenulikud, kuna nad austasid omi jumalaid ja kummardasid võõraid puuslikke. Eelija juhatatakse niisiis mitte lihtsalt võõrale, vaid lausa vaenlase maale. Seal kohtub ta ühe vaese lesknaisega Sarepta külast. Lapsega lesknaise elu oli tollal väga raske - polnud mingeid abirahasid ega toitjakaotuspensioni, mis siis rääkida veel näljahädast. Nüüd palub Eelija kruusi vett janu kustutamiseks. Ja siis veel väikest koogikest lesknaise viimasest tagavarast. Ja naine ei keeldunud oma viimast varu jagamast võõraga vaenulikult Iisraelimaalt! Võibolla oli ta juba loobunud eluvõitlusest, võibolla oli tal juba ükskõik, mõeldes, et nagunii me sureme! Aga võibolla pidas see naine nüüdki veel kinni pühast külalislahkuse seadusest, et võõraga tuleb oma toidupoolist jagada. Kuid kõige ilmsemalt ta mõistis, KES siin tegelikult tegutseb... Igatahes tõotab Eelija talle Issanda sõna peale, et nad elavad selle aja üle, et vähemalt nad kolmekesi jäävad ellu!

Me ei tea, miks Jumal lubab hädasid ja õnnetusi maa peal, kuid me teame, kuidas Ta hoolitseb. Kui vaid oskame seda näha, seda ära tunda ning õigesti reageerida. Ja nagu tavaliselt ikka: Ta tegutseb maa peal inimeste kaudu. Ta ei saatnud tookord Sareptasse taevast leiba ja liha, piima ja veini külluseni, Jumala mehe sõna peale. Vaid saatis oma hoolitsuse ühe vaese lesknaise olulise otsuse peale. Kahjuks me ei tea isegi ta nime, olgu see naine siis lihtsalt üks Jumalanaine Sareptast. Nad mõlemad andsid teineteisele midagi – ja siin näeme, kuidas Jumalast tulnud hoolitsus kahekordistub – naine andis kõigepealt Eelijale süüa ja Eelija naisele usalduse Tema vastu, kelle käes on lahendused.

 

Aeg rannal

Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all. Kg 3,1

 

Jalutasin mererannal. Istusin mere ääres. Vahtisin kaua merd. Viimaks väsisin ja vaatasin enda ette. Millel ma õieti istun? Liiv, kivikesed, teokarbid, vetikad. Puupraht ja adru. Lasin liival kaua läbi sõrmede voolata. Meri kohises ühtlaselt endistviisi. Ta on kogu aeg seal, kogu aeg olemas. Tema tõttu on üldse siin see randki. Ja kõik see, mis rannal on. Kuid merd vaadata ei saa kunagi isu täis. Mõnikord meel lihtsalt väsib ära. Vahel lihtsalt keskendun jõukohasemale. Ta on nagu Jumal.

Meri tõmbab alati pilgu enesele. Silmad otsivad ikka silmapiiri. Aga mõnikord on aeg keskenduda jõukohasemale: oma elule, käitumisele, olemisele, toimimisele. Liivale ja kivikestele. Laseme läbi sõrmede voolata. Nendega me saame toime. Võibolla... Meri kohiseb ühtlaselt endistviisi.

 

Ja siin sina oled – Ülestõusmiselaps!

...ainsale Jumalale, meie Päästjale, olgu Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi kirkus, üllus, võimus ja meelevald enne kõiki aegu ja nüüd ja kõigi aegadeni! Aamen. Jd 1,25

 

Selgust on vaja. Rahu on tarvis. Ühe hetke, kolme päeva jooksul, muutub kõik. Kõik läheb selgeks, läheb puhtaks, asjade piirjooned joonistuvad teravalt välja. Ja rusutuse, valukänkar rinnus viskub lahti; on see ju liiga kaua olnud kinni pigistatud, kokku keeratud, kes suudaks seda kaua taluda? Nüüd on sellel lõpp. Maa sirutab ennast. Kevadtaevas avardub ja libiseb lähemale. Ülestõusmiselaps, siruta ennastki! Sa seisad Jumala pinnal, mis elujõudu pilgeni täis. Vaata ringi: varjud on taandunud, ähmane ja hägune saab selgeks, teravaks, ja sa näed! Kõik paistab kui peopesal. Hinga! Hinga vabalt ja sügavalt, see on Jumala õhk, mis toob tervist ja elu. See on hea, see õhk, Isa and! See on maitsev ja kallis, mis sind ümbritseb igast kandist. Lase seda sõrmede vahelt läbi voolata kui liiva, tõmba seda enesesse, veel ja veel!

Põlvitades rohule sa puudutad puud. Ristipuu ei ole enam koorem, ei ole kuri, see on hea. Tunned puu soojust, selle tugevust ja kindlust? Rist on hea, see kaitseb, varjab. Kuidas küll see puu, mullast ja põrmust kasvav, ulatub taevasteni! Nüüd on selgus. Sa elad. Sa ei ole üksi. Näe, sind ümbritsevad lugematud hulgad. Nende silmad on sinul, Ülestõusmiselaps!

 

Meie Maailmamuna. Jutlus ülestõusmispühaks AD 2020

Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid; tema on meid löönud ja tema seob meid! Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat: ta tuleb nagu ilus koidupuna; ta tuleb meile nagu vihm, otsekui kevadine vihm, mis niisutab maad. Ho 6

 

Kristus on üles tõusnud!

Ülestõusmispüha nimetatakse rahvapäraselt ka munadepühadeks, sest siis on kena komme värvida mune. Muna on vana ülestõusmise sümbol: sellega saab teha aimatavaks, mida tähendab Jeesuse ülestõusmine surnust. Muna näib täiesti elutu, kuid teatud aja pärast tuleb sellest välja täiesti uus elu – tibu. Loodusest võib veel näiteid tuua. Putukad läbivad oma elutsüklis moondefaasi, näiteks liblikad. Liblikaröövik nukkub ja jällegi teatud aja pärast koorub nukust täiesti uus olend – liblikas. Kiilivastse, puruvana, seest ronib teatud aja pärast välja ilus säravate tiibadega kiil ja lendab minema. Ta ei pöördu enam kunagi tagasi tühja kesta, sest ta on saanud sootuks uueks olendiks. See on ainult kujund, kuid seletab ehk pisut, mis toimus Jeesusega. Ta hukati ristil ja maeti. Teatud aja pärast tõusis ta surnust üles. Uue ihuga. Ta oli muudetud. Ta oli siiski seesama, aga täiesti uues eluvormis. Teda võis puudutada, ta sõi ja jõi, aga samas võis liikuda läbi lukus uste või ilmuda eri kohtadesse. Sellise väelise ihu saavad endile kõik kristlased ülestõusmisel. Me ei tea sellest rohkem mitte midagi, kuna elame ju kõik ikka veel vastse faasis. Meile ei anta praegu rohkem teada, sest see ei ole meie asi; meil on ülesanne selles elus. Kui elada üksnes ja ainult ülestõusmise ootusele, siis oleks kõige õigem kolida üksinda elama kuskile soosaarele, elatuda vaid sellest, mida ümbrus pakub ja üldse mitte tegemist teha kellegagi või millegagi. Ehk see isegi sobib mõnele, kuid me ju ei ole suures osas sellised. Ilmselt see ei ole ka päris see eluviis, mida ootaks meilt Jumal. Me elame omas elus, omas ajas ja omas maailmas.

Inimene nagu iga elusolend, vajab eluks sobilikku keskkonda. Oleme jõudnud üpris kaugele sellise keskkonna loomisel. Oleme püüdnud ehitada oma maailma turvaliseks, rahulikuks, jõukaks. See ei lahenda kaugeltki kõiki eluprobleeme, kuid me oleme ju seda tahtnud ja me ei taha muud. Tahame heaoluühiskonda. Me oleme püüdnud üles ehitada turvalist maailma, ja päris edukalt. Kuigi see on läinud üsna kalliks maksma. Teame ammugi, et ressursid ei ole piiramatud. Meie ise ja kaubad kihutavad ümber maailma. Me saame kohe teada kõigest, mis toimub teises maailma otsas, kõik ilm tuleb ise koju kätte. Mõiste „kodu" on laienenud planeedi suuruseks. Ega see paha pole. Teadlikkus ühisest vastutusest peaks niisiis samuti avarduma ühe planeedi suuruseks. Seda kõike, ja enamgi veel, me oleme ju tahtnud. Me elame ühises maailmakehas. Aga siis põrutatakse meid sellest heaoluühiskonna taevariigist äkki karmilt uuesti maa peale. Sunnitakse peatuma. Mis toimub?

Pole vaja arendada vandenõuteooriaid surmavast viirusest, mis on mingist Hiina salalaborist välja pääsenud. Kui nn hispaania gripp vallutas maailma Esimese maailmasõja lõpuaastal, ka siis oletati, et küllap on selle kuidagi korraldanud saksmannid. On ju vaja süüdlast otsida. Keskaja katku puhul leiti, et süüdlasteks on juudid oma salatarkusega, nõidusega ja kaevumürgitamistega. Praegune pandeemia pole õnneks sellise haardega nagu hispaania gripp, ega kaugeltki selline nagu keskaja katk, kuna meditsiin ja eriti hügieen on sellest ajast saadik tohutult arenenud. Kuid inimkarja käitumine on paljus sarnaseks jäänud. Eks see tuleneb ju suuresti ellujäämisinstinktist, kuid ühises mõtte- ja tundeilmas on troonimas jälle needsamad asjad – painav ärevus, hirm ja kahtlustav umbusk „nende" suhtes. Aga peamine: tuleb välja, et maailm nagu me seda seni tundsime, ei olegi enesestmõistetav. Selge muidugi, et kõige eest tuleb maksta, ja tavaliselt ei ole see mitte mingi raha, vaid hoopis midagi muud. Mida ja kui palju tuleb maksta edu, progressi eest, sest tasuta seda ei saa? See on üks asi. Kuid on veel teine, põhiline.

Võibolla on ikkagi igasse inimlikku ettevõtmisesse, inimlikku püüdesse sisse kodeeritud ka äpardus. Me ei saavuta kuidagi täiust. Kas me üldse teame, mis täius on? Kas see, et kõik siin maailmas on söönud ja rahul? Veel midagi selles kiires elus, milles elab teadlik kodanik, jahtides oma privaatõnne keset oma harjunud asjade mugavust? Me mingis mõttes siiski ise loome endile oma maailma – ja millisena me selle loome, sellisena me siis peame seda taluma. Seepärast ongi oluline ainult kasvõi mõelda midagi head siin hetkes, mis meile antud. See lisab meie ühisesse maailmakehasse ühe hea impulsi. Seepärast tuleb ikka palvetada, teha palveid, kuna palve aitab tasakaalustada paigast ära maailma. Maailm seisab ju nagunii ebapüsivas tasakaalus nõelateraviku otsas. Aga püsib. Võibolla ongi nii, et nagu keskaegsed katkuepideemiad lõpuks lõpetasid selle ajaperioodi, mida keskajaks nimetatakse ning Esimese maailmasõja gripiepideemia lõpetas vana, endastmõistetavaks peetud maailmakorra, et nüüd hakkab nähtavaks saama mingi endastmõistetavaks peetud maailmakorra lõpu algus. Millise maailmakorra? Võibolla tarbismisühiskonna? Mis tuleb selle järel? Võibolla pöördume taas maa ja mulla poole; sellega me oleme ajalike inimestena nagunii seotud olnud? Kuidas me oma maailma edasi loome? Teatavasti ajaloos mitte midagi ei kordu, kuid „midagi" tuleb tagasi uues vormis. Vanal on ka oma inerts, vabalt võib olla, et praegu elavad inimesed uue algust ei näe. Inimese elu on ju lühike.

Prohvet Hoosea, kelle kuulutust täna kuulsime, elas Iisraelis kuningas Jerobeami ajal. Sellest kuningast on Piiblis väga vähe juttu, kuna see oli üks õitsengu ja rahu aeg. Selge see, kroonikatesse jõuavad ju ikka sõjad ja muud pöördelised ajad. Kui kõik on hästi, siis pole ajaloo-annaalidesse justkui midagi jäädvustada. Hoosea prohvetipilk ulatus, nagu ikka, kaugemale nägema. Ta nägi, et rahu ja õitsenguaeg ei ole enesestmõistetav. Kuid ta kuulutas ka seda, et maailma ja ajaloo kulgu ei juhi sugugi ainult inimene, olgu ta pealegi üks või teine kuningas. Inimene, olgu pealegi oma hea tahtega, paraku siiski ebatäiuslikkusega. Vaid et ajaloo kulgu juhib Jumal. Igast asjast saab midagi kasulikku õppida. Kahjuks nii sageli suudame seda teha vaid tagantjärele.

Aeg peatus hetkeks. Aja ja ruumi liikumisse kinnitati jumaliku käega üks särav nööpnõel. Punktide Punkt. Keskuste Kese. Ülim Null. Tühi Haud. Sellesse ebakindlasse, püsivasse, muutuvasse ja järgnevasse, ohtlikusse ja imeilusasse maailmasse, mille kaasosanikud me kõik tahes-tahtmata oleme, asetas Jumal kord ühe muna. Või liblikakookoni nii et sealt ühel teisel hetkel väljus täiesti uus, enneolematu Võimalus. Ja läbi sajandite põhjatu udu tänase päevani välja on olnud väga palju neid, kes sellest võimalusest on kinni haaranud. See annab uue tähenduse ja mõtte meist igaühe enneolematule ja kordumatule elule. Uus elu on võimalik – igavene ja ülevoolav! Kristus on üles tõusnud! Aamen

 

Palmipuudepüha tervitus

Kõige tähtsam küsimus

Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, oma abi ja oma Jumalat! Ps 43,5

 

Pühapäeval on Kannatuse pühapäev. Jah, nii seda kirikukalendris nimetataksegi. See on paastuaja pühapäev, mis eelneb palmipuudepühale ja suure nädala algusele. Ega kannatusest midagi rääkida või kirjutada olegi, eriti mõeldes selle aja peale, millest me kõik praegu läbi läheme. Kuid kannatus on kahtlemata olemas. Ja siis inimene küsib: Miks? Miks Jumal lubab seda kõike? Kui Ta on hea ja armastav, siis miks ometi? Või siis pole Teda üldse olemas!

Oh, kui palju on maailma ajaloos inimesed seda küsinud. Karjunud. Mõttes ja häälega. Nii kõva häälega, mida inimhing üldse suudab teha, et siis ehk Jumal kuuleb, kui Ta peaks ehk mõnulema oma aupaistes ega peaks tähele panema, mis maa peal sünnib... Miks Ta midagi ei tee? Miks vaikib? Miks Ta pole teinud elu kannatusest vabaks? Miks peavad süütud ikka ja jälle kannatama? Miks? Kui Jumal on olemas, siis on ta meie ees süüdi, ja me ei anna Talle andeks. Aga kui Teda pole, siis pole ka millestki rääkida? Selline on asjade loogika. Ei lohuta ka see teadmine, et on olnud ka palju hullemaid aegu, ja inimesed on ikka edasi elanud. Kui näiteks hammas valutab, siis ei lohuta karvavõrdki see, et samal ajal kannatab veel sada miljonit inimest hambavalu. Kui lähedane on raskelt haigestunud või õnnetuses hukkunud – mis lohutab see, et nii paljud on pidanud samuti seda kogema. Kui üle maa lasub painav ärevus, siis miks Sa seda lubad, Kõigeväeline? Või Sa pole seda? Miks? Mõni ei julgegi seda küsida, sest tajub – see viib liiga ohtlikult lähedale kuristiku servale, kus haigutab vaid tühjus. Peab olema küllalt julge, et seda tähtsat küsimustki küsida.

On hea, kui inimene seda küsib, karjub, süüdistab. See pole mingi patt. See on aus. See näitab, et oleme inimesed, aga mitte tundetud robotid. Inimesed vajavad inimeste maailma, inimeste vastuseid küsimustele, sest teame ju hästi, mis need on – õiglus ja õigus, ka headus ja halastus. Oleme ju neid asju ise näinud, ja need kuuluvad inimeste maailma. Kuid inimeste maailma kuuluvad ka risti vastupidised asjad. Kus siin siis on see jumalik õigus või halastus? Me oleme vaprad, me võiksime väga paljut taluda, kui näeksime selles mingit mõtet, sügavamat sisu. Kui kannatusel oleks ometi eesmärk? Võimalik, et see on kõige tähtsam küsimus üleüldse.

Siin peitubki konks. Inimese vastused küsimustele... Me ei taha leppida sellega, et meil ei ole kaugeltki vastuseid kõikidele küsimustele. Jaa, me pakume vastuseid, sest ei lepi ju vastamata küsimustega. Me pakume justnimelt inimese vastuseid. Ometi selle juures tajudes, et need vastused meid ei rahulda. Jumala Poeg karjus ristil: „Mu Jumal, miks Sa oled mind maha jätnud?" Siin kõlab eriti teravalt, eriti julmalt seesama miks-küsimus. Jeesus talus – süütult - sedasama kurja ja kannatust. Enamgi veel, ta oli kõigist kõige lähemal Jumalale, kus ei saa olla kannatust ja surma. Ja nüüd peab ta taluma seda kõige jubedamat – Jumalast mahajäetust. Kuulatagem hoolega: selles karjes ristilt pole märkigi teadmisest, et küll see läheb mööda, varsti tõuseb ta ju surnust ellu! Ei, Jeesuses kannatas Jumal. Lõpuni. Kuni viimse hüljatuseni, selline kannatus pole inimesele üldse jõukohane. Ta kannatas inimestega kaasa. Jeesus jäi koguni nii üksi, et ta pidi teadma: inimesed ei saa aru, mida ta on teinud. Nende taipamine võtab parimal juhul aega. Kuid teisiti Jeesus ka ei saanud, sest ta tegi lõpuni Isa tahtmist. Aga Isa ei ole taevas, et teha inimeste tahtmist. Ta pigem ootab seda inimestelt.

Kui palju on seda kurikuulsat miks-küsimust läbi terve ajaloo küsitud, ja põhjusega?! See on paljusid viinud pettumisele Jumalas. Kuid on väga palju olnud ka neid, kes on läinud läbi kannatuste, pühitsedes Jumala nime. Kas nad kõik on siis olnud nõdrameelsed hullud? Jeesus oli armastatud õpetaja, imetegija, tervendaja, paljud õppisid teda tundma. Tema erilise armastuse side seob tänaseni neid inimesi erilise armastusega. Ja korraga on see eriline armastus reedetud, põlatud, piinatud ja tapetud, ja üldse mitte erilisse ausse tõstetud. Miks küll? Sellele on vaid üks vastus.

Meie, inimeste pärast on see sündinud. Inimese pärast on toimunud see suurejooneline loogilise maailmakorra pea peale pööramine, kus võimutsevad omad seadused, omad julmad seadused. Nüüdsest ei pea ka kõige armetum inimsaatus jääma Jumala armust väljapoole. Inimese elu saab täiesti uue tähenduse – koos kõigega, mis elu juurde kuulub ja kuuluda võib. Ikka ainult selle ühe pärast, kes ühel teataval pärastlõunal kohutavat piina talus kuni surmani. Kes seda Ühte näevad oma südames, need lasevad end uueks teha, uuesti sünnitada. Nende pilk ulatub nüüd haarama rohkemat, ulatub silmapiidi taha, kuid haarab ka seda, mis jalge all põrmus ja millest ei hoolita. Pole juhus, et nende inimeste ühine märk on mingi vana-aja õudne piinariist, sest läbi selle voolab nüüd elu, ülevoolav ja igavene. See on elu ja mitte surma märk. Saatan arvas, et tol pärastlõunal ta tappis ära selle tüütult ohtliku vanglakorra kõigutaja, kuid Jumal mängis ta üle. Ta andis kannatusele ja ka surmale tähenduse. Ja kõik küsimused kaotavad selle.

Ei tohi, ei saa nõuda, et me oleksime vaprad. Võimatu on eeldada kõigilt kindlust, tugevust, julgust, rahu. Jumal oma armastuses seda kindlasti ei nõuagi. Kuid Ta ei peta, ei jäta, ei hülga ega pole unustanud. Meid. Jeesus paneb käe me õlale ja ütleb vaikselt: „Ma näen, ma tean. Ma tunnen sedasama, mida sinagi. Aga vaata, kui sa siit nüüd edasi lähed, kas lubad, et tulen koos sinuga?"

 

Jõuluime

Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last. Mt 1,18

 

Meie, inimesed, oleme jõudnud üsna kaugele. Oleme vist viimaks teoks teinud vana loosungi, et kõigi asjade määr ja mõõt on inimene ise ja sellelt võimsalt kõrguselt kõigele otsustavaid hinnanguid anda. Või kas ikka oleme? Jõulude sõnum on, et Jumal väljub oma olemisest ja tuleb oma loodu sisse. Ta sünnib inimesena. Ta avab maailma nagu pähklikoore ja siseneb sellesse. Ta ise ei muutu sellepärast sugugi. Muutuda loodab maailm. Jumal „laenab" endale inimese keha ühelt tütarlapselt ja sünnib siia nagu me kõik sündinud oleme. Tulemuseks on pilt lihtsast laudast, kus „Joosep valvab ja Maarjal on seal, väike lapsuke põlvede peal". See on lõpptulemus, kuid ka kõige algus.

Aga meie oleme jõudnud üsna kaugele. Me ei suuda  enam uskuda muinaslugusid neitsist, kes jääb lapseootele, kuid kas me oleme siis tõesti lootusetult kaotanud võime imestada ja imetleda? Imestada ja leppida sellega, et kõik vastused ei pea olema meie käes? Peame ju sellega tahes-tahtmata leppima siis, kui kohtume vahel elu ebaõigluse või julmusegagi? Imetlegem siis ka elu ilusamat poolt, mis samuti käib meile üle mõistuse ega leia seletust, või ehk oleme lubamatult palju ära harjunud elu kingitusi vastu võtma, pidades neid endastmõistetavaks? Mõistuse tõsikindlus on väärt asi, kuid teinekord sellest ei piisa. Jõuluajal kipume enamasti muutuma pisut lapsemeelseks, sest tajume: see on hea tööriist avamaks jõuluimet. Tegelikult me igatseme sellele ligi pääseda.

Jeesuse sünnilugu on niisamuti üle mõistuse käiv asi nagu ka Tema ülestõusmine surnust. Seda kõike saab kuulutada veidraks vanaks muinasjutuks ja ilusaks lohutavaks valeks... Või siis püüda loobuda oma mina otsustuskõrgusest, millel seista on tegelikult üsna raske ja ebameeldiv. Seal on tuuline, kõle ja üksildane. Keegi ei nõua meilt mõistusest loobumist ega pimesi uskumist, vaid järelemõtlemist. Lõppude lõpuks pole meil vaja analüüsi tulemusi teatavaks võtta, vaid osa saada Isikust. Jeesusest. Jumalast. Ristiusk pole religioon, vaid osadus. Imestagem ikka! Imetlegem! Kuni me imetleme, seni oleme veel inimesed, oleme elus.

Pilt Joosepist, neitsi Maarjast ja Jeesuslapsest sõimes on lihtne, ülilihtne, sest et Jumal on lihtne. Ime ongi lihtne.

Ristija vesi

Kõik Prohvetid ja Seadus on ju ennustanud Johanneseni... Mt 11,13

 

Ristija Johannes oli Jeesuse eelkäija ning Ta tuleku ettekuulutaja. Ta tundis Jeesuses ära Lunastaja, Jumala Talle, kes kannab üksi ära Iisraeli rahva ja veel kogu maailma kõik patud. Ristija oli saanud selge sõnumi Jumalalt: olla ettevalmistaja Lunastaja tulekuks. Ta nõudis ägedalt rahvalt meeleparandust. Ta sõnum oli nii võimas, et väga paljud said sellest puudutatud ja tulid kokku tema juurde, isegi tähtsad tegelased pealinnast. Just see näitab sõnumi ehtsust. Ja jõudu. Ta hoidis järjekindlalt oma pilku Sellel, Kes Peab Tulema. Kristusel. Ja nii suunas ta ka rahva pilgud ettepoole ja mitte vaid oma väikesele elule, mida sageli elatakse teiste arvelt. Rahva pilk peab saama avarama horisondi, pöörduma sada kaheksakümmend kraadi teise suunda, inimesed peavad käituma vääriliselt. See oli meeleparandus, mida nõudis Ristija Johannes. Selle kinnituseks oli ristimine Jordanis, kus vana elu pidi jõeveega allavoolu minema lastama.

Ristija oli alguses kõrbe-erak, kes riietus ja toitus sellest, mida annab inimtühi metsik loodus. Kuid siis ta tuli inimasustuse keskele, olles veendunud oma Jumalalt saadud missioonis. Ta oli ägeda loomuga, kompromissitu. Sellisena meenutab ta tõesti Vana Testamendi prohveteid. Ja tõepoolest, Ristija seisab Vana Testamendi lõpus ja Uue alguses. Ta on sidemeks nende vahel. Temaga algab Uus Testament, algab evangeelium; ei ole juhus, et nii Ristija kui ka Jeesus alustavad oma tegevust sama lausega: „Parandage meelt, sest Taevariik on lähedal!"

Usk tähendab usaldamist, ja uskuge te, kuidas tahate, see on teie oma asi, kuid käituge vääriliselt, vaadake kaugemale, olge elusamad kui elu! Elu nõuab nagunii oma, ja kui me loeme oma elu nõnda tõsiseks ja tähtsaks, siis seda rohkem see nõuab. Kui meil puudub laiem horisont, siis võtab viimaks elu meid justkui vangi, haarab üha rohkem meie tähelepanu, muule seda enam ei jagu. Lõpuks oleme muidugi väga väsinud; ega elu meile puhkust ei kingi. See võiks olla Ristija sõnum ka meile. Kohates seda sõnumit kohtame viimaks ka iseennast. Ja see ei pruugi olla sugugi meeldiv kohtumine. Siis tuleb silma... pisar. Pisar, mis on jäänud õigel ajal valamata käestlastud võimaluste pärast, oma isekuse pärast, oma taotluse pärast kõike kontrollida ja jõuga läbi suruda, püüdmatult möödakihutava aja pärast, maailma raskuse pärast.

Kuid pisar ei ole üldse paha, las tema tuleb! See puhastab ja uuendab, pehmitab ja valmistab ette. See on Ristija vesi, mis valmistab ette südamepinnast. Siis tuleb Lunastaja ja poetab sinna tillukese Taevariigi seemne.

Ajaloo lõpupidu

„Sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulmarõivata?" Aga see ei saanud sõnagi suust. Mt 22,11

 

Kui kõrge Kuningas teeb pulmapeo, siis see tähendab: nüüd liituvad inimlik ja jumalik – viimaks ometi! - tervikuks. Ooteaeg on läbi, enam ei saa poolt valida, maailm viiakse lõpule. Kihlusepidu, pulma või abielu kasutatakse võrdpildina Jumala ja inimese, Jumala ja Tema rahva suhte kohta. See on suur rõõmupidu, kui Isa ja Ta lapsed on taas koos. Ja pulma, tollesse ajaloo lõpu pidusse on kutsutud kõik. Põhimõtteliselt kõik, isegi „halvad", kellest tundub, et nad seda küll ei vääri. Kuid pulmakutsest peo endani on veel väheke aega...

Jeesusega on Jumala ja inimese lahusolek juba ületatud. Juba on inimene kutsutud Jumala peole, aga kaugeltki mitte kõik pole paraku võtnud kutset kuulda. Juba Jeesuse oma rahvas andis ta ära ega tahtnud teda, vaid ainult „vähesed olid valitud". Ja paljud ei võtnud kutset kuulda seepärast, et parajasti oli - nagu ikka - muud tähtsamat teha. Ja oli ka selliseid, kes kutsetoojaid mõnitasid ja tapsid. Ei tohi kunagi tappa sõnumitoojat, et ei järgneks midagi hullemat!

Tähendamissõna pulmapeost näitab veel seda: Meie, inimesed, võime küll hinnata kedagi halvaks nõnda, et teda me küll Taevariiki sisse ei laseks, kuid Jumal nii ei arva. Tähtis on hoopis muu. Määravaks saab seal midagi sootuks teist. Kas inimene on Jumala peo jaoks vastavalt riides? Kas ta on viitsinud järgida dress-code´i? Just nimelt viitsinud, sest palve ja Pühakiri, jumalateenistusel kirikus enda vaimne laadimine ja armastusteod – need on ju põhimõtteliselt kõigile kättesaadavad ja võimalikud. Jumala peolt visatakse välja too, „kes ei saa sõnagi suust". Kes alles nüüd taipab, mida kõike ta oleks võinud teha, kui aega veel oli, ja siin enese õigustamine enam ei maksa. Issand, halasta!

 

Pildi sees. Ja seest.

 

...et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. Rm 8,21

 

Selge, et inimest ja tema tegevust, sealhulgas mõttetegevust ei juhi sugugi ainult mõistus. Vaid veel enam ka tunded. Ja peale selle veel see miski, mida võiks nimetada vaistuks või aimuseks või ehk tajuks ja tunnetuseks. Kindlasti saab mõni asi selgemaks lähemalt vaadates, kuid see vaist või tunnetus suudab paremini „näha" hoopis kaugelt, hoomata või tajuda tervikpilti.

Kui minna selgel ööl välja ja vaadata taevasse, siis võib ujuda äkki – heast peast – lagedale mõte, et: „Mis on selle taga?" Mis on tähtede taga? Justkui oleks tähistaevas mingi eesriie, mida paotades saab piiluda selle taha. Mõistus naerab selle mõttekese välja ning kehitab õlgu. Meie esivanematel kauges minevikus aga ei olnud see aimus ilmselt sugugi veider ega naeruväärne. Ehk olid nemad targemad, kui meie; ehk isegi targemad, kui ise teadsid... Me võime võtta võimsa mikroskoobi ja piiluda asjade sisse... ja näha imelist korda. Meie tuletatud valemid kinnitavad meile sedasama: kaos ja kord on selles maailmas imelises tasakaalus. Mingil ajahetkel libiseb kord kaosesse. Samal ajal kusagil moodustab kaos korra. Maailm seisab ebapüsivas tasakaalus nõelateraviku otsas. Aga ta püsib. Kui matkata metsades, sumbata soodes või istuda mererannal, siis võib seda kõikjal tajuda. Tajuda, kui imeline on kogu võimas loodus. Ohtlik, ilus, vägev. Ometi mitte kõigevägevam? Jah, elu on võimas, väga võimas. Kuid siiski mitte kõikvõimas? Pigem on see Looja käsi, Tema nägu, mis suure kunstniku pintslitõmbe järgi tuntav on. Justnimelt tuntav, aimatav. Kogu loodu osutab Temale, kõikvõimsale Loojale ja laulab Talle iseenesest kiidulaulu, vabalt, ilma mingi käsuta.

Kui nüüd oleme tajunud kogu loodu võimsust – ja tajunud seda ka kes on aimatav kogu loomingu taga ning oleme juba jahmatusest ning aukartusest väheke toibunud - võime hakata tajuma veel midagi. Nimelt, et midagi on nagu viga. Midagi on justkui puudu. Midagi peaks nagu veel olema, tulema? Mis on ikkagi tähtede taga? Ja siin on inimvaistul jälle täielikult õigus. Midagi on tõesti puudu. Mitte ainult see, et see kõik on kaduv, on muutuv, et miski pole igavene, et kogu selle imelise maali võib ka kokku rullida ja pista kuhugi tolmusele pööningule, kus seda keegi enam imetleda ei saa... vaid et see maal on pigem nagu lõpetamata! Või ehk rikutud? Ehk on asi sellessamas ebapüsivas tasakaalus? Looja ja looming ei ole päris täpselt kattuvad ja seepärast paistab kõik pisut nagu ebatõeline, virvendav. Taju viitab veel millelegi. Maailm ei ole kannatamisvõimetu, inimene ei ole valu ja vaevavõimetu, juba pelk võimaluse, teadmise olemasolu teeb pildi ebatäiuslikuks. Ja aeg, aeg ja ruum, milles me kõik kinni oleme, igasse elusrakku on sisse kodeeritud tema surm, kuid nagu väga hästi teame pole see kõige vapustavam. Kõige hirmsam on see, et surm pole sageli nähtav, ennustatav. Me tajume seda kohutava ebaõiglusena. Me tajume õieti kogu loodut ebaõiglasena, kuna oleme ju nii targad, et oleme teinud kindlaks, misasjad on õigus ja õiglus. Me ei suuda sageli tabada põhjus-tagajärje seost, me pigem usume, et maailm ongi ripakil, elu ongi vahel absurdne juhuste jada, sest me ei tea, kust see tuleb. Ja eelkõige: Miks? Mis on selle kõige mõte? Miks? ei ole hea küsimus. Teaduses on see tavaliselt lausa keelatud küsimus.

Mõned ütlevad, et mis parata, nii peabki olema, kuna elu kõrgused jäävad tabamata, kui pole käidud sügavustes. See on kindlasti õige, kuid siis lipsab jälle sisse see kiuslikuvõitu küsimus: „Mis on selle taga?" Kas elu ja looduse ringkäik on tõesti igavene? Lõputu saamine ja lahkumine, minemine ja tulemine, vana minek ja uue tulek? Meie, inimesed, ei asu kogu loodust väljaspool, me oleme osa sellest ja selle sees. Seepärast me ei saa vaadata seda „eemalt". Me saame vaid aimata. Ning aimus ütleb, ei. See ei ole igavene. Igavene on ainult Looja.

Kes ühel hetkel nõustus saama osaks tervikpildist, tulema ja jagama meie elu, meie saatust, et meid kättpidi välja talutada pildi seest. Mööndes inimese õigust ise, vabalt ja ilma käsuta järgneda Talle ning lasta end luua Tema lapseks. Ja maailm, kogu tohutu, imeline, hirmus ja ilus, kauge ja lähedane maailm – see jääb ootama oma aega, mil seegi lõpule viiakse. Ootus on hea, on vägagi väärt ootamist kirjeldamatut kirkust, mis tuleb!

 

Jahikulli sööst. Nelipüha.

 

„Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile..." Jh 14,27

 

Sageli, paraku üsna sageli jääb meil palju head tegemata, kirikus käimata, ligimene märkamata ja aitamata, kasvõi ainult midagi head mõtlemata selle pärast, et me arvame: Meil ei ole!

Meil ei ole aega, meil ei ole jõudu, meil ei ole oskust, meil ei ole raha, meil ei ole ... õieti tahtmistki. Ja meil ei ole rahu. Seda kõike võtame veel kui enesestmõistetavust – kõik peavad ometi aru saama, et meil seda kõike – ja muudki veel – lihtsalt ei ole! Kuidas küll ise kuulutame oma elu nii vaeseks, ja veel täie kindlusega! Miks mõtleme endid nõnda viletsateks? Kui see ka tõepoolest nii on, siis pole see ju ometi normaalne seisund.

Mind ravisid sedalaadi hädaldamisest omal ajal terveks mu külaskäigud erivajadustega inimeste juurde. Õppisin nendelt paljutki. Olles koos, rääkides nendega, lauldes koos, palvetades koos. Vaat need on tõesti sellised, kellel midagi lihtsalt ei ole. Puudub. Kuid paljudel neist on siiski elutahe ja isegi elurõõm! Mitte kõigil, mitte kõigil – kuid siiski paljudel. Oma puudele vaatamata nad siiski püüavad elada normaalselt.

Johannese evangeeliumi peatükid 14 kuni 16 on Jeesuse lahkumiskõne oma õpilastele. Nüüdsest nad lähevad küll lahku, kuid Jeesus julgustab jüngreid. Läbi kolme peatüki annab Jeesus neile juhiseid ja seeläbi neile kindlustunde. Lahkumiskõned lõpetab veel ka Jeesuse kõike ühtesiduv palve omade eest 17-ndas peatükis. Lahkuminek on küll raske, kuid see pole sugugi lootusetu. Lõpp see ei ole. Lugu läheb edasi. Jeesus võetakse taevasse, sellesse ilma ajalise ja ruumilise piiranguta eksistentsi. Saabub nelipüha, valatakse välja Püha Vaim, Lohutaja. Loo jätkudes saab rõõmu rohkesti olema, hoolimata raskustest. Saabub Paulus, ristiusk lahkub oma sünnikodust, et minna laia ilma. Ja läbi sajandite sinaka udu leidub rohkesti neid, kes ütlevad: Siin on midagi, mida vajan. Mida olen igatsenud juba ammu! Töötatakse välja vorm, võetakse omaks usu selge sepistus. Lugu jätkub ka läbi inimlike vigade ja hulluste, või pigem nendest hoolimata. Maailma ajalugu jätkab oma marssi, inimese lugu sammub tasahilju kaasa. Kuskil selle kõige kohal ringleb Lohutaja Vaim, justkui vahtipidav jahikull. Tal on väga terav silm, ta on igal ajal valmis alla sööstma...

Viimane asi, mida Jeesus lahkumiskõnedes oma õpilastele lubab, on rahu. „Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile; mina ei anna nii, nagu maailm annab". Ja jälle kõlab see tema tõotus, tehes meid rikkaks! Ja taas tõuseb keegi, et minna ning teenida oma ligimest ja oma Jumalat.

 

Suure nädala palved

 

ESMASPÄEV

Ja Jeesus läks välja ning tuli harjumuspäraselt Õlimäele, ja jüngrid järgnesid talle. Ja kui ta sinna paika jõudis, siis ta ütles neile: „Palvetage, et te ei satuks kiusatusse!" Ta ise läks neist eemale kiviviske kaugusele, langes põlvili maha ja palvetas: „Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära! Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma!" 

Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Aga mis on Jumala tahtmine? Kes seda teab, mis? Ometi me teame nii mõndagi. Ei tunne küll kedagi, kes enda kohta väidaks, et iga ta samm on Jumala tahmine. Ükski meie samm ei saa teoks ilma Tema teadmata, seda küll, kuid see ei tähenda hoopiski kohe seda, et need sammud oleksid kõik tehtud Jumala tahtmises. Samuti on vilets lohutus see, kui ütleme kellelegi oma lähedase kaotanud inimesele: Küllap nii on Jumala tahmine.  Selline lohutus võib anda hoopis vastupidise tulemuse. Siin oleme silmitsi teadmatusega. Punktiga, kus meile saab erilise jõuga selgeks, kus on meie piirid. Et nii mõndagi on ju meie, inimeste, teha ja teada - kuid on midagi, mis küll ei ole. Jaa, Meie Isa palves me palume: Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Seal me palume, et Tema tahe, mis ei saa kunagi halb olla... nagu see kehtib selles Tema vääramatu valitsuse riigis, mida me parema sõna puudusel taevaks nimetame, et see kehtiks niisamuti ka siin ajalikus maailmas, kus kõik on rosolje moodi segamini – hea ja kuri. Tõesti on seda palvet mõnikord elus väga raske paluda. Kuid siin on hästi selgelt näha usaldus Jumala vastu. Palve on ju palve, see on Isa süles viibimine, mitte oma soovide ja tahtmiste Tema ette panemine. Usaldus Tema vastu, et olgu mis on, tulgu, mis tuleb – isegi kannatusele ja surmale ei jää viimset sõna. Neid ei tõrjuta, neid ei eitata, kuid meid aidatakse ka nendest läbi. Just nii palus Jeesus, üksinda, kui tema õpilased kiviviske kaugusel magasid. Kindlasti on Jumala tahe see, et kõik inimesed leiaksid Ta uuesti üles. Võtaksid vastu Kristuses toodud lunastuse. Tema tahe on see, et kõik inimesed saaksid päästetud. 

Palvetagem! Kallis Jumal! Tahame uskuda, et meil on uskumatult palju jõudu, kui tarvis läheb. Kuid me ei tunne oma piire enne, kui need on tõesti käes. Kuid Sinu Poeg läks neist piiridest edasi, et need inimesele avada ja näidata inimesele usalduse väge. Issand Jeesus, täname Sind, et Sa võtsid selle tee ette meie jaoks, meie heaks. Saada meile rohkem usaldust! Aamen.

 

TEISIPÄEV

Ja kui valgeks läks, kogunes rahva vanematekogu, ülempreestrid ja ka kirjatundjad, ning nad viisid Jeesuse Suurkohtu ette ja ütlesid: „Kui sina oled Messias, siis ütle meile!" Aga tema ütles neile: „Kui ma teile ütleksin, ei usuks te mitte, ja kui ma küsiksin, ei vastaks te mitte. Ent nüüdsest peale istub Inimese Poeg Jumala väe paremal käel." Aga nad kõik ütlesid: „Sina oled siis Jumala Poeg?" Aga Jeesus lausus neile: „Need on teie sõnad, et mina olen." 

Tänane palve on neile, kes on elus läbi kukkunud. Neile, kes ei saa hakkama, mitte, et puuduks head tahet, vaid keda on tabanud ebaõnnestumisi üksteise järel. Ja mis siis saab, kui tahegi murdub ja kaob... On neid, kellel tõesti on nälg ja janu tõe ja õigluse järele. Ja on neid, kes juba täpselt teavad, mis need on ega küsi enam midagi. Inimesel on tarvis edukaks toimetulekuks eluga mingisugust kindlust. Seda iseenese elus ja ka ühiskonnas. Oleme varem-hiljem loonud endile mingisuguse elumudeli, mis näib enam-vähem hästi töötavat, sest kuidas me muidu saaksime eluga hakkama. Sellesse mudelisse võib kuuluda ka usk ja kogudus. See juuda rahva vanematekogu, ülempreestrid ja kirjatundjad, need olid ju ometi ka usklikud inimesed. Ja nüüd tuleb keegi, kes seda mõnusat mudelit segab ja häirib. Väga häirib. Need seal oleks ju pidanud tundma Jumala väge, ometi ei tunne nad seda ära, kui see seisab lihas ja luus otse nende ees. Nad arvasid täie kindlusega endil õiguse olevat nõuda Jeesuselt selget vastust. Nad olid veendunud, et nad on kohtumõistjad, mitte kohtualused. "Mida head võiks Naatsaretist tulla, sellest kolkakülast?" Ja siin on see Naatsareti imetegija, kes on väga ohtlikult kõigutanud mugavaks elatud elu ja sumbunud usku. Siin saab tõeks Johannese kuulutatud sõna: Ta tuli omade keskele, kuid omad ei võtnud teda vastu. Mis mõtet on siin kellelegi midagi tõestada? Kuid Jeesus jätab veel nüüdki võimaluse ära tunda, kuidas Jumal siin midagi täiesti uut teeb. Neile, kes ta vastu võtsid andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Teisiti oleks taas Messia lunastusringist väljapoole jäänud need, kes võibolla ei julgegi enam küsida tõe järele. Kes pole suutnud oma elu mugavaks elada ega oma ususki kindlad olla. Kelle peale vaadatakse, kui äbarikele ja põlatuile. Usk on usaldus, ja see tärkab kõigepealt südame kaudu. Südamele on need asjad paraku selgemad kui mõistusele, mis laseb end kergesti meelitada reaal- ja päevapoliitikast. 

Palvetagem! Issand Jeesus, laena meile korrakski oma silmi, et näeksime tõde. Ära lase meil muganduda, vaid luba meil usalduses Sinu vastu oma elu elada ja Jumala lapseks jääda, sest mis võiks olla veel imelisem! Aamen.

 

KOLMAPÄEV

Pilaatus aga kutsus kokku ülempreestrid ja ülemad ja rahva ning ütles neile: „Te olete toonud minu juurde selle inimese otsekui rahva ässitaja, ja vaata, mina ei ole teie ees teda üle kuulates leidnud sellel inimesel ühtegi süüd, mida teie tema peale kaebate. Kuid ühtegi süüd ei ole leidnud ka Heroodes, sest ta on tema saatnud tagasi meie juurde. Ja vaata, ta ei ole teinud midagi, mis vääriks surma. Mina siis karistan teda ja lasen ta vabaks." Aga ta oli kohustatud neile pühadeks ühe vangi vabaks laskma. Aga rahvahulk karjus ja hüüdis: „Hukka ta ära! Lase meile vabaks Barabas!" Too oli linnas sündinud mässu ja mõrva pärast vangi heidetud. Aga Pilaatus pöördus taas nende poole, tahtes vabaks lasta Jeesust. Kuid nemad karjusid vastu: „Löö risti, löö ta risti!" 

Pilaatus, too Rooma võimu esindaja, keisri enese asemik, tahab Jeesust päästa. See tema mõte pühade puhul keegi süüalune vabaks lasta näitab seda eriti. Väidetavalt pole sellist tava küll olnud. Nii et Pilaatus siin paneb ise natuke juurde. Muidugi võidi suurteks pühadeks kellelegi amnestia andagi, kuid sellest tava pole tollest ajast teada. Pilaatus leidis, et tegemist on ühe ohutu hulluga nagu neid siinmail ennegi nähtud. Ja üldse - need juudid siin oma veidrate uskumustega, mis meie, roomlaste, asjalikust mõtlemisest nii väga erineb! Oma ainsa Jumalaga, kes pealegi on veel nähtamatu?! Aga olgu – roomlased olid üldiselt tolerantsed vallutatud rahvaste usu suhtes. Kummardagu pealegi oma jumalaid, peaasi, et Roomale maksu maksavad ja selle ülemvõimu tunnistavad; oma sisemisi asju tohivad nad ise otsustada, kuid Rooma õigus – selles küsimuses nalja ei ole! Rooma garnison oli igaks juhuks viidud lahinguvalmidusse, sest pühade puhul oli olukord pealinnas ärev nagunii. Lõpuks Pilaatus siiski ei julge ülesässitatud rahvale vastu hakata, temalgi on oma siseheitlused. Kuid kes oli too Barabas?

Teame, et ta oli linnas sündinud mässu ja mõrva pärast vangis, teatatakse, et ta oli röövel. Kuid nii kutsuti ka hiljem kõiki neid, kes "jumalikule" valitsejale ja korrale avalikult vastu hakkasid. Barabas vilksatab korraks vaid siin, kui ta saab rahva tahte kohaselt vabaks Jeesuse asemel. Ta on niisiis esimene, keda Jeesus lunastas. See oli Barabase elus pöördepunkt. Mida ta edasi tegi, mida mõtles, mida uskus, seda me ei tea. Arvata on, et ta oli vähemalt alguses liitunud pühade vabadusvõitlejatega – selootidega – kuid ehk võtame endile õiguse oletada veel midagi. Barabas näib esindavat inimtüüpi teatud saatanliku mässumeelsusega. Kellele pole niiväga tähtsad mitte õilsad ideed, mille nimel võidelda, vaid võitlus ise. Oleks vaid mäss, küll mehi leidub! Selline vabadusvõitlus annab suurepärase õigustuse mistahes kuriteole, sest on need ju tehtud õige asja pärast. "Õige asi" aga leitakse alati. Nüüd oli asi läinud mõrvani. Tõesti, pole maailma ajaloos olnud ühtki ülestõusu ja revolutsiooni, õilsat eesmärki, mis poleks koheselt hälbinud õiguse teelt. Ehk too röövel isegi ei hoolinud mingitest ideedest. Barabase nimi tähendab arami keeles "isa poeg"! Isa poeg saab esimesena päästetud Jumala Poja poolt! Kas see muutis tema elus midagi? Vaevalt küll.

Palvetagem. Hea Jumal, Sina tead paremini kui meie, mis maailmas sünnib. Anna meile kannatlikkust näha, kuidas siiski Sina juhid ajaloo kulgu ja lõpuks pöörad ka kõik halvad asjad hea poole. Sest on olemas Sinu enda Tall, kes selle maailma kogu patu kannab. Aamen.

 

NELJAPÄEV

Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes: „See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks!" Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: „See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Siiski, vaata, minu äraandja käsi on minuga lauas, sest Inimese Poeg läheb küll ära, nii nagu see on määratud, ometi häda sellele inimesele, kes ta ära annab!" 

Suured pühad on kohe käes. Ja nüüd on käes viimane õhtusöömaaeg. Veel viimast korda on nad kõik koos – kaksteist õpilast ja õpetaja. Ühine söömaaeg on hallidest aegadest saadik olnud osaduse märk. Ühiselt jagatakse toitu, ühiselt süüakse, kuulutakse kokku. Me, inimesed, pole siiski loodud päris üksi oma teed käima. Meil on tarvis, vähemalt aeg-ajalt, kokkukuuluvustunnet. Ja mis ühendaks meid kokku paremini, kui üks ühine söömaaeg. Kuid nüüd on Jeesusel ja jüngritel käsil viimane ühine söömaaeg. Meeleolu oli kõigil rusuv. Oli Jeesus ju mitmel korral rääkinud oma kannatustest ja surmast. Ja nüüd ta ütleb jällegi, et Inimese Poeg läheb ära. Mis siis meist saab edasi? Vaata, me oleme ju ka inimese pojad, oleme kõik jätnud, oma kalapaadid ja võrgud, oma tolliputkad ja muud tähtsad tegemised, ja sulle järgnenud. Kuidas siis nüüd tuleb Jumalariik?

Seda on juba leida inimeste keskel, ei kuskil mujal. "Kes tahab olla suurim Jumala riigis, olgu teiste teenija!" Jumala riigi seeme hakkab tärkama väikestest asjadest – juba tilluke osa juuretisest ajab kogu taigna hapnema. Ja üks on eriti hinnaline pärl kõigi teiste vääriskivide hulgas! Jumala riigi algus on juba seal, kus keegi jääb oma teel sammupealt seisma teise juurde, tõstab pilgu ja küsib: Mida ma saan sinu heaks teha? See algab paarist sõnast, paarist lahkest sõnast, käesurumisest, üheskoos lahenduse otsimisest. Koosolemisest. On siiski ääretult vähe neid, kes vabatahtlikult on valinud üksinduse. Aga nüüd! Nüüd tuleb veel midagi, mida me ei osanud oodata -

"Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest murtakse! Võtke ja jooge, see on uue lepingu karikas, minu veri, mis teie eest valatakse!" Uus leping, mis ületab kuristiku Jumala ja inimese vahel armusilla abil. See kuristik saab hetkega täidetud. Tee on vaba. Ja viimane koosolemine, viimane söömaaeg ei jää viimaseks, vaid Inimese Poeg jättis meile selle ainulaadse ühendusepidamise võimaluse enesega ja ka üksteisega kuni kestab selle maailma ajastu. Viimane õhtusöömaaeg saab hoopis esimeseks. 

Palvetagem! Inimese Poeg! Kuigi Sa läksid ära, võime me ikka olla koos Sinuga. Sa oled leitav igal pool, kus armuõpetust kuulutatakse ja tehakse, kuid eriliselt toidad Sa meie hinge meie omal teekonnal läbi elu koos teiste teelistega. Täname Sind südamest selle erilise osaduse eest, mille seadsid sisse neljapäeval, et kõik, kes Sinult tuge otsivad, seda ka saavad pühal armulaual! Aamen. 

 

REEDE

Kui nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, ütles ta: „See on lõpetatud!" ja, langetanud pea, heitis hinge. 

Prohvet oli kord muiste ennustanud Jumala sulasest, kes peab süütult kannatama. Kelle peal oli karistus, et meil oleks rahu. Kuid keegi ei teadnud täpselt, keda prohvet on mõelnud. Võibolla iga vaga hing, keda süütult taga kiusati mõtles, et see võiks tema kohta käia. On paasapüha valmistuspäev. Jeesus on läbi teinud kogu inimliku ülekohtu kadalipu, teda on mõnitatud ja piinatud ja nüüd ta läheb, vedades ise oma hukkamisriista Kolgatale. Temaga koos veel kaks kurjategijat ja neid saatvad Rooma sõdurid, täites oma kohust ja teeseldes karmi ükskõiksust. Kus on nüüd kõik suured imeteod, tõde näitavad kõned, vaimustunud rahvahulgad?! Kõik on laiali jooksnud, ainult Jeesuse ema, teine Maarja ja keegi noor jünger on veel jäänud. Lõpuni. Tuleks juba lõpp! 

Nad jõuavad Pealuuasemele. See on kivine ja surnud paik, siin-seal mõni unustatud ja pleekinud luu, vanadest hukkamistest jäänud ristitükid, vahti pidavad kaarnad. Siin ei ole elu. On kujutlematu, et sellest kohast võiks üldse kunagi elu tärgata. Sinna lõid nad risti Elukuninga. Elu, ülevoolav, igavene elu peab siin piineldes surema. Mis jääb inimesele alles, kui kõik, mida ta eluks pidas, on kadunud? Läinud. Vilksatanud mööda. Seesama koht. Seesama elutu paik jääb järele, kui kõik on läinud – vara, pere, tervis, kõik! 

Aga kaugele on nüüd jäänud ülekuulamised ja vintsutamised, rahvahulga kära ja Rooma sõdurite rautatud sandaalide trampimine. Päike kõrvetab ja kolm risti seisavad tuuletus vaikuses künkal. Nüüd on vaikus, vahel keegi ägab ristil, pole kuulda muud peale verejanuliste putukate sumina. Nüüdki mõtles Jeesus veel teistele. Ta ütleb naisele, kellest ta tulnud oli, kellelt ta oma maise ihu oli saanud: Naine, vaata sinu poeg, viidates noorele jüngrile. Ja sealtsaadik hakkas noor jünger Maarja eest hoolitsema.

Mõned teatavad, et Jeesus hüüdis ristil: Mu Jumal, miks sa mind maha jätsid! Tema, kes oli kõigist kõige lähemal Jumalale, Temaga üht olemust, pidi ka seda tundma – Jumalast mahajäetuse üksindust. Mis võiks olla veel kohutavam? Ta tundis seda meie, inimeste eest, et me enam iial ei peaks sama tundma. Et inimest lahti osta, pidi Sõna saama inimeseks täielikult kaasa arvatud hirm, surm ja jumalatus. Nüüdsest peale ei pea isegi mitte kõige julmem ja armetum saatus jääma Jumala armu hõlmast välja.

See on lõpetatud! Kolm sõna, mis kannavad kujutledamatult suurt mõtet, tohutult sügavat sisu. Ja nüüd, nüüd ta läheb! Ta lähebki läbi kõigi sügavuste, mille ees meie, inimesed alati tagasi põrkame. Ja nüüd saabub pimedus.

Jeesus! Mõtle ka minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki! Aamen.

 

LAUPÄEV

Ta tühjendas oma hinge surmani ja ta arvati üleastujate hulka; tema aga kandis paljude pattu ja seisis üleastujate eest. Js 53

See rida "Jumala sulase" lauludest, mida kord laulis Jesaja – see võiks olla Jeesuse hauakirjaks. Eks panda ju sageli hauakirjadeks pühakirjast pärit tsitaate. Sageli ka seda Iiobi hüüatust: Ma tean, et mu lunastaja elab, ja tema jääb viimsena maapõrmu peale seisma! Kuid täna on väga vaikne. Ei kosta ühtki hüüatust ega laulu. Täna on Vaikne Laupäev. Tõesti, täna näib, et aeg seisab. Jumal on surnud. Inimene on surnud. 

Siiski on õhus vaikset ootust. Seda on tunda kevadtaevas. Tuulistes pilvedes, mulluses kuluheinas, talve poolt mahaunustatud lumekamakates ja läbematust täis maamullas. Muld ja liiv, põrm ja tuhk, millest me kõik tulnud oleme ja milleks me ükskord jälle saame. See on hea ehitusmaterjal millegi uue tegemiseks. Austagem mulda, pidagem lugu põrmust ja tuhast – sellel on oma hea kindel koht Looja loomingu sees! Sellest saab ükskord alguse meie endi ülestõusmise sõiduk – meie keha – mida siis on hoobilt muudetud. Ja me võime Issandale vastu minna nagu me oleme; nagu Jumal on meid mõelnud. Oleme ehk samasugused säravad olendid nagu Kristus ise, kes peale oma ülestõusmist läks omade juurde. Ta läks neid kinnitama ja lohutama. Ta ei näidanud end Kaifasele või Pilatusele, ei, ta läks nende juurde, kes juba ennegi olid temaga. Aga meil pole tarvis kuigi täpselt teada, kuidas see on. Kuidas käib meie endi ülestõusmine? Piisab sellest, kui oleme juba siin ja praegu, oma eluajal leidnud Jeesuse ja ta oma Päästjana vastu võtnud. Siis võib rahuliku südamega need asjad tema hoolde usaldadagi.

Meie teame, et Jeesuse haual on hoopis üks teine hauakiri: Teda ei ole siin! Ta on üles äratatud! 

Palvetagem! Issand, meie Jumal! Kogu sinu loodu on imeline. Vahel ohtlik, Vahel arusaamatu, kuid ometi imeilus. Luba meil ikka uskuda kuivõrd imelisem on uus taevas ja uus maa. Täname sind väga, et sa juba siin ja praegu annad sellest märku, paned inimeste südamesse uskumatu igatsuse. Näita kõigile, mis igatsus see on ja anna meile oskust seda näidata, selgitada. Aamen.

 

PÜHAPÄEV

Jeesus elab! Ta on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud!

 

Paastuaja palverännak

 

Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked? Js 58,6

 

Taas algab paastuaeg. Mõnikord ikka küsitakse, mis see paastuaeg on või mis on paast?

Üldiselt on ju teada, et paastumist soovitatakse tervise parandamiseks ning kaalu langetamiseks ja paljud on kuulnud, et kirikupaastu ajal ei tohi liha süüa. Aga Jumal annab siin prohvet Jesaja kaudu teada, milline hoopis on Temale meelepärane paast ehk kuidas need asjad peaks olema. Jutt ei käi üldse dieedist, organismi puhastamisest või kaalukaotamisest! Jutt käib sellest, et oldaks suuremeelsed ja heatahlikud teise inimese suhtes, olgu ta siis pealegi meile kasvõi võlglane. Tuleks pakkuda teisele sedasama, mida me ka ise tahame ja vajame. Lühidalt – et ei oldaks ülbed ja isekad. Enamgi veel – et ei oldaks jäärapäiselt kinni oma õiguses, et oldaks pisut rohkem kui lihtsalt õiglane. Selline on Jumalale meelpärane paastumine.

Muidugi võib paastuda tervise parandamiseks või siis ka vastupidi, võtta õhtusöögiks see mahlane biifsteek klaasi veiniga – asi pole selles; see kõik on väline. Jumal ei vaja välist, vaid sisemist, tuuma, südant, uut olemust. Me võime öelda, et püüame ju küll olla kenad ja heatahlikud inimesed, kuid kuidas on lood me olemusega? Näiteks on kodu see koht, kus igaüks võib end vabalt tunda, kus ilmub nähtavale meie sisemine olemus, sest ühiskondlikud pidurid ja piirangud on maas. Ega see olemus äkki pole niisugune, mis üritab omaenda perekonda oma eneseuhkuses ära kasutada? Oma abikaasat aheldada vaimse väljapressimise teel või lausa füüsilise vägivallaga? Ja teised alistuvad kodurahu pärast, ja mitte selle tõttu, et nad ei tea, mis meil viga on, vaid et nad seda liigagi palju aastaid liigagi hästi teavad... 

Paastumine on alati enespiiramine mingites asjades. Asjades, mida me teise inimese juures küll näha ei taha ja kuidas siis võiksime sedasama sallida enese juures? Paast on aus enesevaatlus, ja ka tegu. Jõuluajal tegeletakse muuhulgas palju heategevusega, aga just paastuaega sobiks see isegi paremini. Üks lihtne, kuid tõhus paast on juba selline, mil me oma kibekiire ja koletähtsa töö ning tegevuse kõrval võtame teadlikult aega teise inimese jaoks. Võtame aega teda kuulata, teda ära kuulata. See oleks hea algus. Nii kujuneb paastuajast üks õnnistatud aeg nagu see mõeldud ongi. Paastuaeg on omamoodi palverännak. „Ja su paranemine edeneb jõudsasti!"

Vanaisa vabadus. Jutlus Iseseisvuspäeval.

 

Ps 37

Minu vanaisa tuli noore mehena Mihkli kihelkonnast Läänemaalt Pärnu linna õnne otsima. Ta tuli tööstusrevolutsiooni järellainetuses nagu paljud teised ja et ta oli osavate kätega meistrimees, siis leidis ta varsti tööd „Seileri tehases", kus tehti peamiselt paadimootoreid. Need mootorid olevat olnud äärmiselt töökindlad ning Pärnu lahe kalapaatide jaoks nagu loodud. Vanaisa abiellus, võla peale osteti maja Rääma linnaosas just tehase vastas. Sealt oli hea üle tänava kodus lõunal käia. Ma ei tea, miks vanaisa ei osalenud Vabadussõjas, oli ta ju samaealine nende teiste koolipoistega, kes in corpore sõtta läksid. Oletan, et ta oli maapoisi kombel ettevaatlikum ja alalhoidlikum, nood olid aga valdavalt linnapoisid ja gümnasistid. Ning nagu ajaloost ju teame, alguses kukkus rahvaväe mobilisatsioon läbi. Mehed olid sõjast kurnatud ja tüdinud. Nii ei olegi mul omaenda Vabadussõja kangelast. Pärast sõda ja keisrit, punaste episoodi ja vabariigi loomist, pärast sõda ja segadust tuli oma elu edasi elada. Vanaisa tegi palju asju ise, see oli tema jaoks loomulik eluvorm. Mäletan, kuidas ta ka vaesel nõukogude-ajal kõike vajalikku oma kätega ehitas ja parandas nagu paljud tema põlkonna mehed. Oma maja, oma aed ja riistakuur olid kõige tähtsamad. See oli see kindlus – paik, mida omaks saab pidada siin maamuna peal, ja seda kõikide ajatormide kiuste.

Uute tormide tulekul jäi vanaisa pere küüditamisest puutumata. Ehk seepärast, et vanaisa oli üks ehtne proletaarlane, ja töökäsi vajati ju iga võimu ajal. Seileri tehases hakati paadimootorite asemel remontima tankimootoreid, kuid ka need ajad elati kuidagi üle. Elu läks edasi. Majja tuli koduväi, noorpere elas oma elu. 1967. aastal läks vanaisa päevapealt pensionile. Ta valitses enesestmõistetavalt enda omandi üle ja oli seda tüüpi, kes lihtsalt ei osanud niisama, ilma töö ja tegevuseta olla. Aga pereõnne talle vist palju polnud antud. Tal oli vaid üks laps ning ta pidi kaks oma naist maha matma. Kuni siis vanaisa kolmas naine, vanuigi seltsiks võetud, mattis tema enda. Ta suri 1987. aastal, mil praod impeeriumi müürides juba naksusid, kuid kõik oli veel olemata. Vanaisa oskas ka väheke uhkust taga ajada. Näiteks oli eesaias ilmatu kõrge lipuvarras. Kuid mis alati tühjalt seisis. Ükskord riigipühade ajal, mil me majanurga külge sidusime Nõukogude Eesti pleekinud punalipu, panin seda tähele. Küsisin, et miks me seda lippu ometi ei heiska sinna uhkesse lipumasti? Seepeale kästi mul kuss olla ja anti mõista, et seal käib hoopis üks teine lipp... Ja nii läks, et vanaisa oma ihusilmaga ei näinudki, kuidas seal lehvib selle masti vääriline lipp, too õige.

Egon Friedell on kirjutanud seoses Prantsuse revolutsiooniga, et tavaliselt tuuakse sedalaadi pöörete põhjustajaks rahva kustutamatut vabadusiha. See aga ei ole õige, sest rahvas ei taha iialgi vabadust. Esiteks seepärast, et tal ei ole sellest vähimatki ettekujutust. Ja teiseks, et ta ei oska sellega midagi mõistlikku peale hakata. Küll aga on rahval rahulolematusetunne, ja siis veel tunne või teadmine, et võiks olla ka teisiti. Friedelli, tolle teravapilgulise mõtlejaga võib siin nõustuda või mitte, kuid midagi selles arutluses on. Jah, alati on ka neid, kellel on selge pilt vabadusest olemas, neid võib nimetada aatemeesteks, kuid neid on igal ajal vähe. Kindlasti on palju rohkem neid, kes oma vastse vabadusega kiirustavad impeeriumide langusjärgsest sogasest veest kalu püüdma. Ja nõnda edasi... Kõige verivaesem aeg möödas, hakkas tasapisi selguma, et leidub lõputult vabadusi, mida ihaldada. Kuid ka risti vastupidist leidub – nüüd, mil vabadus käes, selgub, et vabadust pole ollagi, ja jälle on põhjust rahulolematuseks. Tänapäeval mõistetakse vaba riiki hoopis teisiti. Vaba riik on nagu taustsüsteem, mis võimaldab igasugust olemist, igasugust mõtet, kuni see seaduse piiridesse jääb. Seepärast ei saa ka olla mingit „kristlikku" riiki, sest taustsüsteem on taustsüsteem. Riik võib olla kristlik ainult „sisemiselt". Ma pole sugugi kindel, et „kristlik riik" oleks midagi ihaldusväärset, milles tahaksin elada... Siin me siis nüüd oleme ja siin ma siis nüüd olen.

Vanaisa käis loomulikult kirikus, oli vist isegi koguduse juhatuses, igatahes aitas ta sõjas kannatada saanud Pärnu Eliisabeti kirikut remontida. Ma ei mäleta, et ta oleks meile, poisijõmpsikatele, „usku peale surunud" nagu nüüd suures vabadusetuhinas vast kõige enam pahaks pannakse. Vahel istusin tema söögilauas, sõin saia ja rüüpasin viljakohvi (teab keegi, misasi see oli?) Vanaisa pani oma pirakad töömehekämblad kokku söögipalveks. Ja mina vaatasin pealt. Mul läks veel palju aega, kuni mõistsin, et see ei olegi veider... Aga küllap see nii käibki – seeme külvatakse, külvaja ise tavaliselt seemne tärkamist ei näe, kuid see pole tähtis. Peaasi, et külvatud on...

On üks sügav tarkus, mida noored ei mõista ja paljud vanad ei salli. See on alandlikkuse, allaheitlikkuse tarkus. Ei, mitte allaheitmine neetud võimule, vaid oma eluga leppimise tarkus. Leppimine aja ja kohaga, mida me keegi pole ise valinud. Eelduseks on leppimine Jumalaga Kristuse kaudu. Läbi Kristuse öeldakse oma elule „jah". Mõnikord küsitakse, et kuidas võiks küll Jumalat leida? Küll Tema ennast avaldab, aga kuidas? Kuidas ma Ta ära tunnen? Öeldakse õigesti, et Jumal avaldub meie elukäigus, iga inimese saatuses. Selles avaldub Jumala arm ja Tema ligiolu. Ma tõesti ei tea, kas vanaisa õnne leidis, kuid ta oli kindlasti vaba inimene. Ja ta oli kristlane, sest talle oli selge, et tõeliselt maksab see, mida sa teed ja mitte see, mida räägid. Aamen.

 

Jõuluinstallatsioon

 

Nagu igal aastal jõulude ajal, nii ka seekord hakkasin sättima meie aeda jõuluinstallatsiooni. Kolm nukku: Maarja, Joosep ja Jeesuslaps, kes magab sõimes. Nukud olin ise teinud juba mõni aasta tagasi. Pead tegin neile voolimismassist, mida Konsumis müüa on. Joosepile olin teinud ilusa juudi nina, kleepisin takust habeme, värvisin mustaks. Mingid sobivad riidetükid sättisin talle ümber. Üks must palakas moodustas veel ka kapuutsi, et varjata Joosepi pea tehniliselt viletsat teostust. Maarjaga nägin rohkem vaeva millegipärast. Kuidagi ei tulnud ilus naisenägu välja. Olin ju näinud küll igasuguseid imeliselt ilusaid Maarjaid. Kuid mulle need roosad suhkruvati-Maarjad kunagi eriti polnd meeldinud. Need on liiga ilusad, liiga ülemaised, need ei meenuta kuidagi elusat naisterahvast. Aga minul läks esimene variant Maarja näost täitsa aia taha. Ei tulnud välja. See oleks kõlvanud ehk vaid mingiks imelikuks maskiks mingil imelikul maskeraadil. Teine katse oli juba parem, kuid ma polnud ikkagi rahul. Nüüd kukkus välja mingi aneemiline neiunägu, kes arvab, et ta on liiga paks ja seetõttu end meelega näljutab. Hea küll. Ehk järgmise aasta jõuludeks proovin uuesti, otsustasin. Maarja sai pähe sinise rätiku, mis pisut varjas ta takuseid juukseid. Jeesuslapsega oli lihtsam. See on lihtsalt üks paraja suurusega poenukk, mähitud vanasse saunalinasse. Klopsisin kokku ka söögisõime. Heinu oli laudas küll. Sättisin kujud paika, riputasin nende kohale juhtme otsa rippuma tähe. Ja jõuluinstallatsioon oli valmis, sellised puusakõrgused kenasti sätitud nukud. Mu naine tuli ja vaatas. Salapärane, ütles ta. Jah, tõesti - vaatasin meie jõulusõime, püha perekonda mitmel korral – advendiaja napis päevavalguses ja lauspimedas. 

Tõesti salapärane. Üle meie õue, sara alt kumab hämarat sooja valgust. Asja lähemalt uurides võib sealt avastada ühe kummalise seltskonna. Salapärase. Kuid õige efekt tekib alles siis, kui minna päris nende juurde, istuda vanale lüpsipingile heinte peal. Milline efekt tekib? Nendega koos olemise tunne, ühisesse ringi vastu võtmise tunne. Eks tulge ja vaadake ise!

Asjad on üldiselt need, millena nad näivad. Elusad inimesed ei ole tehtud roosast suhkruvaabast ja vahukoorest. Me oleme inimesed. Ja seepärast on Jumala Poja sünd siia ilma meile salapärane. See on olnud küllap vist igas ajas salapärane. 

Meie aeg näib paljuski olevat ülimalt asine, väga mõistuspärane, ehk isegi kuidagi karm – võibolla just seepärast on meie aeg sünnitanud ka vastupidist: neid, kes tunnustavad nn pehmeid väärtusi. Oma käsitööd, oma kunsti, oma oskusi näiteks kitsejuustu ja õllepruulimise alal, neid, kes tahavad maad ja metsa, ja üldse mitte moeka dekoratsiooni pärast. Ükskord läksin raamatukokku, sest mul oli vaja üles otsida üks konkreetne Hando Runneli luuletus. Luulet peaaegu et ei laenutata, ütles mulle raamatukoguhoidja. Nii see on – me loeme rohkem tuntud inimeste elulugusid, eneseabiõpikuid ja kokaraamatuid; mehed ka veel võibolla sõjaajalugu. See ütleb nii mõndagi. Sest kuhu on jäänud luule; see poeesia vorm, mis läbib asju, läbib kõiki asju? Me soovime, et meie maailm oleks turvaline. Meie, inimeste tarvis, sest elu ise on juba piisavalt suur ettevõtmine, et sinna juurde mingeid ärevaid, ebaturvalisi aegu enam lisaks küll tarvis pole. Piisab juba elust enesest. Jah, meil on õnnestunud teha midagi turvatunde huvides. Ilmselt on õigus ka neil, kes ütlevad, et me pole kunagi varem nii hästi elanud. Kuid. Heaolu ise võib rahutuks teha. Kas see jääb kestma? Kuskil seal on endiselt ärev maailm. Kas see ongi kõik? Mida me tahame? Mida me tegelikult tahame?

See vana hea jõululugu võib tuua mõtte, et Jumalal oleks olnud vaja head mainekujundajat. Ta oleks pidanud palkama ühe hea PR-töötaja. Me tahame ju vägevaid ja mõjuvaid asju, sest et oleme nendega nii harjunud. Justkui ootaks järgmist vägevuse-doosi. Kui Jumal otsustas inimesena maailma tulla, siis oleks Ta pidanud küll teisiti tegema, kuid see lugu... Vaatame õige – keegi neiu saab lapse Pühast Vaimust? No teate! Edasi – Joosep avastab, et ta kihlatu on rase ja usub mingit unenägu. See pole ju üldse mõistlik! Hea küll, kui ingel pidi teatama suurt uudist, siis ometi mitte mingitele tühistele karjastele, vaid ikka Heroodesele või Küreeniusele. Veel parem, otse pealinna keisrile endale, sel oleks olnud vägi muuta maailma. Jumala Poja sünni puhul oleks pidanud terve taeva põlema pistma, vähemalt ühte korralikku maavärisemist oleks tarvis olnud. Välke, suitsu, tulesambaid. Viimsepäevapasunaid... Ja veel – mingi laut ei ole küll sobilik koht Kuningate Kuninga sündimiseks. Või kuidas meie teeksime, siin ja praegu? Kuidas saaksime tõsiselt võtta lugu neiust koos oma elukaaslasega, kes korraga meie garaazis sünnitaks lapse, sest neil poleks kuhugi mujale minna, kõik oleks neile kinni? Meie samal ajal istuksime kaetud laua taga või siis jõulukirikus, ja koju tagasi jõudes avaneks äkki selline vaatepilt. Veel koos mingite suvaliste tüüpidega, kes ajavad midagi segast inglist ja taevavägedest? Oleks ometi võinud ju parema loo välja mõelda.

Mul on üks mure. Märkan, õigemini pigem tajun mingit üldist rahulolematust, lausa tigedust. Rahulolematust, mis vahel võtab eriti nõmedaid ja jaburaid vorme. Vahel on lausa piinlik. Kui midagi sellist vahel prundi tagant valla pääseb, kui palju on seda veel siis varjatud kujul, nö seespool. Ollakse vist rahulolematu oma lähedastega, oma tööga, oma eluga, oma riigi ja valistusega nagunii. Miks küll? Tõenäoliselt on selle taga mingi pettumuse-tunne. Tunne, et meid ei võeta kuulda; ei võeta tõsiselt. Ja põhjusi ja põhjendusi selleks leiame karjakaupa. Teame hästi oma õigusi. Oo kui hästi saab ära kasutada õiglustunnet! Õigus ja õiglus ja tõde – neid asju saab suurepäraselt kurjasti kasutada nagu mistahes ebajumalat ikka. Ebajumalad elavad meie usust, nad toituvad sellest. Seevastu tõeline elav Jumal ei vaja meie usku, et olemas olla. Ja ega Tal vist ka meid endid vaja pole... Peale Ta armastuse.

Kuid. Kusagilt nurga tagant paistab valgust, kuskil toimub midagi suurt ja salapärast. Hiljuti jalutasin läbi Tallinna vanalinna. Kuskil kõnniteel, seina veeres seisis keegi neiu ja mängis viiulit. Väga hästi mängis, ilusalt. Mul tulid lausa pisarad silma, ja mitte sellepärast, et üks tänavamuusik seal kenasti pilli mängib, vaid et selline asi on võimalik. Sai end puhastada, hingepõhja kogunenud seedimatu soga sai välja pestud. Jumal oli ta just selleks sinna kõnniteele pannud ja mind siis sinna saatnud. Tahtsin kangesti leida jõulusaginas mõnd rahulikku nurgakest ja ennäe – seal see siis oligi! See stseen oli saadik, märguanne, pilgupüüdja.

Võibolla tahtis Jumal proovida, kuidas on olla laps sessinatses maailmas. Kuidas on olla inimene sessinatses maailmas? Ei, maailma muutev vägi ei ole keisri juures, ei ole see heroodeste või küreeniuste juures. See vana ja lihtne jõululugu teatab meile hoopis midagi muud.

Need Maarja ja Joosepi nukud, mis laudanurka püsti panin –  need hakkavad korraga elama! Kõik on äkki elus! Kusagilt kumab valgust. Kuid ei – see on täiesti konkreetne valgus konkreetses kohas. See on jõululapse kohal, ja seda kumab temast. Kiirgab välja. Kui läheneda läbi valge pimeduse, siis kõigepealt näeb valgustäppi. Lauda ukse kõrval seisab pisike rõõmus põder nagu jääskluptuur. Ta näeb välja nagu patronus Harry Potteri lugudest. Ta ongi patronus. Kuid ta on mõeldud seal seisma ainult juhatajaks, pilgupüüdjaks. Kui minna lähemale, siis juba näeb mitmevärvilisi vanaaegseid kuuselambikesi ukse kohal. Ja juba võib tunda, kuidas sa muutud üha tühjemaks, justkui mingi anum, mis ainult ootab täitmist. Nüüd astume laiast väravast sisse, uks on lahti, heinad on maas, lõhnab lauda järele. Siin on pink istumiseks ja üks raiepakk. Mõned tööriistad. Vana tünnivits. Mida veel ühe väikese lauda eesruumis leida võib. Nüüd on kõik nii kalliks ja väärtuslikuks peetud asjad kuhugi maha jäänud, käed sirutuvad ette justkui iseenesest, et midagi vastu võtta. Ja seal nad siis on. Joosep valvab. Maarja vaatab oma lapsukest rõõmsalt, aga ka justkui kartlikult. Mis saab küll sellest vastsündinust? Kas tõesti on temal, väiksel, abitul, peaaegu märkamatul see vägi, et päästa oma rahvas nende pattudest? Jah, seda maailma peab tegema paremaks paigaks, kuid meie, inimeste, jõul ja võimetel on kuskil piir. Aga siin, just siin on üks, kes selle maailma lunastab. Lahti ostab, Vabastab. Tagasi toob. Selles seinebki Jumala armastus inimsoo vastu. Uus algus. Salapäraselt, kummalisel moel on taeval imeline plaan uut alustada. Ja ennäe – see on uus algus tervele Jumala loomingule. Valgus paistab lapsukese peale söödasõimes. Nüüd tuleks neile veel lähemale minna; tuleks kükitada, veel parem – põlvitada. Siis alles tunned, kuidas oled sellesse pereringi vastu võetud, ja valgus paistab ka sinu peale. Jumal on väga-väga madalale tulnud. Ka meie võime alustada madalalt. Kõik on nii nagu meile on räägitud. Aamen.

 

Isamaja

 

"Minu Isa majas on palju eluasemeid..." Jh 14

 

Põllud on vettinud ja mets on märg. Suured kuused on end vett täis imenud. Ligased lepad seisavad vaikides. Taevas on nii madal, et näib kui raske malmist potikaas. Nüüd tõuseb udu. Juba hämardub, kuid see kruusatee, mis suurelt maanteelt ära pöörab peaks ju tuttav olema. Siiski on palju veel minna; hea, et liigun kerge kotiga üle õla. Nii see on – alles matkates saab selgeks, mida on tõesti tarvis teele kaasa võtta ja mis on ülearune koorem. Oma raske kohvri lükkasin bussipeatuses põõsastesse. Küll pärast ära toon!

Õieti oleks ju tore seda teed käia kellegagi koos; ajaks tasa juttu, vaataks koos uinuvat loodust. Üks märkaks muud kui teine ja võiks oma leidudest ning tähelepanekutest ka teisele rääkida. Inimesed ju näevad samu asju erinevalt. Ehk märkab üks kruusatee konarusi või porilompe ja võiks teist õigel ajal hoiatada, kui teine parajasti puulatvu vahib. Me pole loodud üksi teed käima. Kuid nii sageli oleme siiski üksi. Üksi alustame teed ja üksi ka lõpetame. Kuid siiski... kuid siiski – mida edasi, seda enam tunnen, justkui siin oleks siiski veel keegi. Vahetevahel kiikan üle õla tagasi. Ning hämaruses ja udus näib nagu oleks keegi ikkagi põõsastes, raagus latvades. Üksindus on siiski vaid inimeses endas. Kui ta ei soovi üksi olla – siis ta ei ole. Kruusatee krudiseb saapa all.

Siin läheb mets tihedamaks, tee keerab järsult ära, see on eriti tüma ja porine koht, mäletan. Mäletan? Käisin seda teed viimati ju nii ammu, kuid nüüd meenub midagi. Nüüd meenub nii mõndagi. Näiteks see võimas kuusk seal tee servas. Mustendav, vettinud, liikumatu. Ei, ei kutsu praegu metsa sumpama mitte miski, see pole sõbralik suvine mets, vaid hilissügise tõrjuv ja tumm mets. Mets on sulgunud ega soovi, et teda segataks. Aga seda kuuske ma mäletan. See on seal ju alati seisnud. Kui nüüd saaks vaadata seda vägevat kuuske tema enda pilguga, mingi ajamasinaga, siis näeks teda aegamisi kerkivat kõrgele üle teiste puude. Näeks aastaaegade pidulikku rütmi vaheldumas. Näeks inimesi sipelgatena mööda vilksatamas. Mõni tuleb isegi, patsutab võimast tüve ja samas kaob. Sekundiks. Murdosa sekundiks. Mööda sedasama teed vilksataksid, kihutaksid edasi-tagasi inimsipelgad. Liiga kiiresti vilksataks mööda, ei tabaks ega tunneks neid äragi. Puu aga seisab, latv ulatub taevast toetama. Tal on teine aeg kui inimestel.

Kuid eks ka tema aeg saab ükskord ümber. Tuleb Suur Saemees ja võtab kuuse maha. Niisama lihtsalt. Aga puu ise elab ju edasi. Elab edasi ilusates asjades, mis sünnivad meistrimehe käe all. Elab edasi kuivas oksakohtadeta kuuselauas, millest kunagi valmib viiul. Viimaks elab edasi ka toasoojana praksuvas ahjus. Miski ei kao päris jäljetult.

Siit poriaugust sain nüüd läbi. Ehk läheb edaspidi tee paremaks. Saapad saavad küll poriseks, aga mis parata – see kuulub teekäimise juurde. Isegi siis saab poriseks, kui püüad hoolega otsida kuivemaid kohti. No siit, kus mets lõpeb ja algab väike välu peaks juba paistma... Kuid siiski veel mitte, liiga paks udu. Liiga pime juba. Õnneks on tee ikka kindel, pole võimalik eksida, tee viib alati kuhugi pärale, kui sa just ise tee pealt ogapuhmasse ei keera. Põhjatusse kraavi ei pööra... Tee viib siit ühest künkast alla ja teisest üles ning keerab uuesti metsa vahele. Nüüd hakkab niiskus tõesti juba kontidesse pugema. Kiirendan sammu, sest ka jalad väsivad. Kas pole enam harjunud nii pikalt käima? Ometi tuleb käia, kui tahad veel enne õhtut koju saada.

Ja ma tean juba, et ma ei lähe enam tagasi. Oma kohvrit ära tooma, las see olla, seal sees ongi vaid minevik. Sest viimaks paistab eespool tuluke. Paistab läbi udu ja tiheneva hämaruse. Ma teadsin seda! Teadsin, et see on olemas – taeva taustal kõrge katus ja madaluke maja. Koduõues on kõik tuttav, kõik endine, kust ma võisin seda mäletada, olen ju nii kaua hoopis mujal olnud, maailmas ringi rännanud, ja rändamine ju väsitab. Maailmas elamine väsitab. Kuid seda paika ma mäletan. Hing mäletab. Õuekaske. Kaevu. Puukuuri. Saunakorstnast tõuseb suitsu – keegi märkas isegi sauna kütta! Köögiaken kumab soojalt. Isegi lõhn on siin tuttav, kuidas küll?! Vanad seinapalgid, majauks ja peopesa silitav separauast ukselink.

Kuid veel enne kui jõuan käe tõsta ja linki katsuda, avatakse uks seestpoolt. Vastu lööb valgust ja soojust, toidulõhnu, veelgi tuttavamaid lõhnu. Keegi tervitab mind uksel. Tervitab väga soojalt, lahkelt ja sõnab: „Tere tulemast koju, laps, me oleme sind oodanud! Laud on kaetud, sulle on ase valmis pandud, nüüd puhka! See kõik on ju sulle. Just sinu jaoks!"

 

Issanda sõna peale

 

... mine järvele, heida õng sisse ja võta esimene kala, mis üles tuleb! Mt 17,27

 

Peetrus, Jeesuse õpilane, saab siin jälle hea õppetunni. Tunni teemaks on "Kahe riigi kodanik". Küsimus algab maksuraha maksmisest templile. Kas siis Õpetaja ja tema jüngrid ei peaks tegema samamoodi nagu kõik teised? Sest eks ole ju kõik kohustatud ettenähtud makse maksma.

Kalamees Peetrus läheb Issanda sõna peale järvele ning leiab esimese kala suust hõberaha, mida maksudeks maksta. Kui kõik maksuküsimused ometi nii lihtsalt laheneks! See siin on ju selge ime! Miks meiegi ei saaks sama lihtsalt ja imeliselt oma ettenähtud maksud makstud? Issanda sõna peale!

Kuid asi on palju suurem, palju sügavam ja palju kõrgem, kui ühe või teise maksu maksmine või sellest keeldumine. Küsimus on oma õige koha tundmises. Kui Peetrus poleks olnud kalamees, vaid näiteks põllumees, oleks Jeesus ilmselt käskinud tal minna oma põllule, kaevata seal mingis kindlas kohas, leida hõberaha ja viia see maksukogujatele. Edasi - Issand on teinud meid vabaks; kas siis vabaks ka riigist ja selle maksudest? Kas Jeesus oma õpilastega oleks pidanud keelduma selle maailma asjadega üldse tegelemast? Ei, sest maksudest keeldumine pole tõesti vaeva väärt. Armetu, vaene ja jõuduraiskav on selle elu, kes tahab piirduda vaid selle maailma ja selle riigi asjadega, olgu see siis pealegi meie oma riik. Ennekõike tuleb leida oma õige koht Jumala riigi lapsena ja alles sellelt kindlalt pinnalt saab tahta väärtustada ka seda maailma, seda riiki kõigega koos, mis sinna kuulub; seda aega ja paika, mis meile Issanda sõna peale antud on.

 

Lahkumine

 

Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma. Lk 24,52

 

Täna on Kristuse taevaminemispüha. See on paljudes riikides vaba päev. Mis on ka loogiline, sest tegemist on sama liikumisega, mis toimus jõulude ajal. Ainult suund on vastupidine. Jõulude ajal tuli Igavene Poeg alla maa peale, sündis ilmale siiasamasse maa peale, millel kõik tallavad. Siia, kus on meie kodu. Taevasse tõusmisel liikus Ta jälle üles, sinna meie igavese kodu suunas, sinna, mida me parema sõna puudusel taevaks kutsume. Kui juba jõulud on suur püha, miks siis mitte "ristineljapäev" ehk taevaminemispüha? Vanarahva meelest oligi see nõnda suur püha, et rohigi ei kasva sel päeval, vaid puhkab...

Jeesuse õpilased pidid õppima, et nende õpetaja on taas elus kuidagi hoopis uut moodi. Nad olid läbi teinud terve tunnete skaala suurest ahastusest ning lootusetusest hämmelduse ja rõõmuni välja. Jeesus tuli nende juurde mitmel korral pärast oma ülestõusmist neid kinnitama ja julgustama. Nüüd siis tõuseb Jeesus nende silme all üles kõrgustesse. Nad lähevad lahku. Luukas kirjutab, et jüngrid läksid tagasi "suure rõõmuga". Kust see tuleb? Kuidas võib lahkumine armastatud inimesest üldse rõõmu valmistada? Mis küll valmistas neile nii suurt kindlust ja rõõmu ning valmistab tänapäevani kogu kristlaskonnale siin maamuna peal?

 

Teiste kaudu

 

...siis ta käed seisid kindlalt kuni päikeseloojakuni. 2Ms 17,12

 

Iisrael oli parajasti sõdimas oma vaenlastega ja rahvajuht Mooses oli samuti oma rahvaga. Kuid Mooses teeb selles lühikeses loos esmapilgul midagi kummalist. Kui ta hoiab oma käsi üleval, siis on Iisrael lahingus võidukas. Kui Moosese käed vajuvad alla, siis on võidukad amalekid. Huvitav on see lugu veel ka selle poolest, et Jumal siin üldse ei sekku. Kui lugeda teistest Iisraeli sõdadest, siis on Jumal enamasti ju ikka oma äravalitud rahva poolel. Siin on Jumala kohalolust vaid väike vihje "Jumala kepi" näol Moosese käes.

Kuid Jumal tegutseb tavalselt ikka teiste inimeste kaudu. Tuleb vaid osata märgata Tema kohalolu ja tegutsemist. Jumalamees Mooses märkas seda kindlasti kogu aeg. Tal oli sügav usk Jumala ligidusse. Kuid Mooses oli ka ainult inimene. Ta väsis, vana mees pealegi. Mis teha, kui nii palju on kaalul: ta oma rahva edu ja, kes teab, võibolla ka tulevik.

Mooses usaldas. Ja ta oli ka kindel omas asjas. Hoolimata vastuseisust, ohtlikust olukorrast, väsimusest oli Mooses siiski kindel, et seisab õige asja eest väljas. Ja nii võib kindel olla selleski, et leidub ka teisi inimesi, häid sõpru, kes tulevad ja toetavad.

 

Kahekesi koos

 

Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid... Jh 15,16

 

Turul vaevalt leiab vendi ja õdesid, pigem küll on seal ostjad, müüjad ja võistlejad. Tänapäeva inimene on harjunud, et ta ise otsutab, valib, hindab, sest igal pool on turg. Ja klient on teadagi kuningas. Oleme harjunud olema vabad, sest paljukest seda võimalust ajaloos on olnud. Paraku mõistetakse vabadust erinevalt. Võime küll jalutada lettide ja riiulite vahel ning võime valida assortiikarbist just selle kommi, mida silm parajasti himustab. Kas see ongi vabadus? Pigem on see - üksindus. Siis ehk hakkab õieti kuulma üht häält, mis kutsub. Hääl kutsub vaikselt ja siis valjemini, et inimene ei ehmuks ning mõistaks.

Me oleme harjunud ise valima Kristust, langetama otsust Tema kasuks. Võibolla peab andma aega, et taibata: tegelikult on Tema valinud meid, ja on meid valinud juba ammu. Otsus Kristuse kasuks on lihtsalt meie mõistmise algus, mil Tema kutse hakkab hinges tasast vilja kandma. Siis on nii hea võtta Tal käest; Tema võtab sinu käest nagu võetakse käest kinni lapsel, kindlalt, kartmata talle haiget teha, ja antakse nõnda talle kindlustunne. Siis on nii hea minna kahekesi koos lettide ja riiulite vahel läbi maailma suure kaubamaja.

 

Vaikselt vaiksel nädalal

 

„See on üks kõige kurvemaid asju, et meile ei anta võimalust süveneda..." Fred Jüssi.

 

Vaikust otsides. Vaata, tegelikult pole ju kunagi päris vaikne, isegi öösel mitte. Ka magav maja on täis vaikseid hääli – radiaator krõpsub, külmkapp hakkab vaikselt undama, trepid nagisevad. Kaugelt mööduv auto on hästi kuulda. Vaikuses paneb tähele hääli, mida päevamüras ei kuuleks kunagi. Selleks peab saama aeg teiseks - aeg peab saama täis, et kuulda muid vaikseid helisid ja tähele panna, mis salamahti sünnib. Täielikku vaikust oled kogenud ehk ainult üksi olles, oled ehk mõnel hilisel tunnil jäänud kustuva kamina ette istuma. Siis on nii vaikne hetk, et on kuulda küünla põlemist ja süte kustumist. Kõige vaiksem heli detsibellides on sosin või õrn tuulehoog, mis paneb lehed puul vaevalt liikuma. Las ma sosistan nüüd sulle, just sulle kõrva sisse midagi!

Vaikusehirm. Võibolla me ka pelgame vaikust. See teeb meid ärevaks ja me pole sellega harjunud. Maailma müra on väga palju. Meie, inimesed, teeme seda järjest juurde. Kõik justkui selleks, et poleks tarvis süveneda. Süvenedes saame teada tähtsaid asju ja võibolla me ei soovi seda. Müra on üks kõige lihtsamaid vahendeid, et hoiduda süvenemisest, põgeneda iseenda eest. Aga põgenemine pole lahendus. Keegi tumestab meie meeli, meie vajadust tõe järele; keegi meelitab eemale, et meil poleks võimalust vastu võtta tõesti olulisi asju. Siiski teab hing, mida ta tegelikult vajab ja tuletab seda meile vaikselt meelde. Hing mäletab Isamaja.

Loomise muusika. Enne, kui Jumal sõna ütles, oli vaikus. Elutu, surnud vaikus, sest ainult Jumal võib tuua esile valguse, luua vaikusest sõna ja muusika. Selle imetabase ande on Ta kinkinud ka Temanäolistele olenditele, sest iga hea helilooja teab, et vaikus on muusika põhiline komponent. Vaikusest algab muusika. Ja Jumal tõstis taktikepi, et algaks maailma suur sümfoonia. Ta tahab, et maailm oleks õnnelik. Huvitav, et vaikust kuuleb Jumala loomingu toel – mere ääres lainekohinas, metsas linnulaulu saatel, kui puulatvades liigub tuul, vihma rabinal katusele, koidueelsel kurekarjel maailma otsast. Siis on vaikus elus ja saab mõelda olulisi mõtteid. Vaata, just nõnda, vaikselt ja tasahilju tuli Jumalapoeg siia maailma. Enne, kui inglid alustasid kiituslaulu Kõigekõrgemale ja inimestele, kellest on hea meel, oli vaikus. Sealt algas uueks loomine.

Üheskoos. Vahel on hea vaikida üheskoos. Kui oleme koos – kaks või kolm, ja Tema meiega – siis pole sõnu enam palju vaja. Piisab koos olemisest, et vaikusest saaks laul. Maailma tarkus saab tühjaks, ja tark vaikib. Siis hakkab Sõna särama, saavutab oma täie jõu. Vaikselt võib anda edasi õpetust ja vaikselt võib õppida. Öö soojas pimeduses üheskoos olles ja vaikselt kuuldud sõnad on tõeliselt tähtsad: „Kes ei sünni veest ja Vaimust ei või näha Jumala riiki!" Nendes sõnades on rohkem õpet kui kõigis maailma ülikoolides kokku. Ja õnnelik on see, kes pole minetanud õppimisvõimet ja need sõnad sügavale südamesse surub. Seal, tolles vaikses kambris kõlab lakkamatu vaikuse muusika, et kord sündida teoks, mis head vilja kannab. Kui palju kordi inimkonna ajaloos on kaks inimest teineteisele kõrva sosistanud: „Ma armastan sind!"

Vaikne nädal. Vaikne on see nädal, kui läheneme aasta kõige pühamatele päevadele. Hea sõber, ulata käsi, nüüd läheme koos Inimesepojaga, et näha, kuidas tema töö viiakse lõpule. Jah, on rahvahulga juubeldav kisa palmipuudepühal ja on rahvahulga vihakisa Suurel Reedel, kuid taevas vaikib. Sealt langeb vaid üks pisar, kui maa vaikides joob Õnnistegija verd. „Mu jumal, miks Sa mind maha jätsid!" Inimene ei pea iial enam sama tundma – seda kõige kohutavamat üksindust, mida on võimalik ette kujutada. Jumalast mahajäetuse üksindust. Taevas vaikib. Maa vaikib. Ja eriti vaikne on Vaiksel Laupäeval. Nüüd läheb ta inimese eest läbi meile teadmata sügavuste. Ta läheb läbi rõhuva vaikuse või läbi Müra Kuningriigi, et selle võim murda. Nädala esimese päeva varahommik on veel väga vaikne. Me läheme koos hauale, mis on meile kallis, et seal veel nutta. Kuid vahepeal on kõik muutunud! „Teda ei ole siin, ta on üles tõusnud!" Olime tummaks löödud. Kas oleksime seda uskuma jäänud?

Vaikuse aeg. Pole vaja karta vaikust. Tühjusest ja vaikusest on kogu see maailmgi loodud. Iga muusika algab vaikusega. See on hetk enne kontserdi algust, kus pillid on juba häälestatud ja dirigent on just tõstmas oma taktikeppi – vaikuse hetk. Kohe algab maailma suur sümfoonia. Kuid hetk, mille juures meie oleme seisatanud, on uue maailma ja uue elu sümfoonia algus. See hetk läheb mööda, hetkedest koosneb aeg ja elu – sinna ei saa keegi midagi parata, kuid iga öö läheb ka mööda. Saabub hommik, puhas ja kirgas, nagu kunagi kõige alguses. Tõsta pilk ja vaata – puhas laudlina, vaas pajutibudega, akna taga tilkuv räästas. Kas sa ei tunne uueks loomise väge? On teada, et lapsed kasvavad kõige paremini magades. Siis kui on pime ja vaikne ja kui keegi ei näe. Muutus toimub rahuolekus, meist sõltumata. Puhkamiseks ja jõu kogumiseks on oma aeg. Ehk on tõesti vaja lihtsalt aega, et meile jõuaks pärale – Muutus toimub rahuolekus, selleks pole tarvis rohkemat kui lahti lasta, süveneda, vaikida. Võtta vastu.

 

Isiklik pühakoda - palmipuudepüha

 

Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid... Mt 21,12

 

No oli nüüd seda vaja! Mingi maailmaparandamine või? On ju selge, et inimestel on tarvis templis ohverdamiseks osta ohvriloomi. Pealegi ei tohtinud pühal territooriumil räpast Rooma raha kasutada, vaid seda tuli püha valuuta vastu vahetada; mis sest, et röövelliku kursiga. Pealegi asusid rahavahetajate lauad ja ohvriloomade müüjad paganate ehk mittejuutide eesõues ja neil ei ole enam varsti vaat et jalatäitki maad, et tulla ja kummardada Ainsa ette, kõik on kaubaputkasid täis. Eks nad ole ju ise süüdi, et nad on paganad. Millest siis tempel elab, kui kõik see äri lihtsalt lõpetada? Põhimõtteliselt on see kõik ju õige, aga... Ühest küljest tuleb kahtlemata möönda ja teisest küljest peab kahtlemata nõustuma...

Palmipuudepühaga algab Vaikne Nädal. Jumala Poeg toob iseenese ohvriks kogu maailma pattude eest. Pühadusega ei saa kaubelda. Pühadust saab inimene rikkuda ainult enese jaoks. Püha jääb siiski pühaks. Kuid nüüd kannatab püha reetmist, piina ja üksindust. Uus tempel saab kolme päevaga üles ehitatud. Milline on meie oma isikliku pühakoja seisukord? Mis seal toimub, millest on vaja seda puhastada? Millistest painajatest, valedest mõtetest, Jumala käest mõne viletsa teene kerjamisest, usu-uhkusest, kompromissidest?

 

Lauajupp - jutlus paastuaja 4. pühapäevaks

 

„Mina olen A ja O, algus ja ots." Ilm 21,6

 

Palju aastaid tagasi kraamisin oma vanematekodus kuurialust. Teate ju küll, kuidas kuuri alla ja saunalakka koguneb aastakümnetega igasugust kola. Vaatasin siis kuuris ringi ja leidsin ühe lauajupi, millele oli midagi kirjutatud. Pühkisin selle tolmust ja ämblikuvõrkudest puhtaks. Lauajupp oli õhuke, ilus hööveldatud laud. Sellele oli valge värviga korralikult maalitud sõnad: „kelle nimed olid Eluraamatus". Viisin lauajupi tuppa, et seda lähemalt uurida.

Teksti päritolu oli selge – see pärines muidugi Ilmutusraamatust. Aga see lauajupp ise? Ka minu vana ema ei osanud sellest palju midagi arvata. Kuid kuna mu suguvõsa juured ulatuvad kuhugi Läänemaale, siis oletasin, et küllap see pärineb mõnest vabakoguduse palvemajast. Ehk on see osa pikemast Ilmutusraamatu tsitaadist näiteks palvemaja seinal. Läänemaal tegutsesid nii umbes sada aastat tagasi vabakogudused, „priilased" ja kes need kõik võisid olla. Selge on, et lauajupp on vana. Kirjaviis ehk font nagu nüüd öeldakse, on arhailine, kuid samas hästi säilinud. Püüdlikult, kuid abitult kirjutatud. Nii maalivad need, kes loomuldasa kunstnikud ei ole.     ... kelle nimed olid Eluraamatus...    Ausalt öeldes hakkas mul kuidagi kõhe. Püüdsin ette kujutada neid inimesi, kellel see tekst oli nende koosolekutel alati silme ees. Ei suutnud. Kuid kõhe oli küll. Ei saanudki päriselt aru, mispärast õieti. Võibolla selle ajakuristiku tajumise pärast? Selle kadunud maailma pärast, kuhu enam ei vii ühtegi teed? Ja äkki ulatatakse mulle tollest kadunud ajast tunnismärgina see üks jupike õhukest lauda? Mis inimesed need olid, kes näisid seda kirjakohta väga tõsiselt võtvat?

Vahel tuleb Piibliga maadelda. Õieti on see küll Jumala Sõna, mis inimesega maadleb. Nagu Jaakob Jabboki koolmel. „Ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista" - ja see on tegelikult imetlusväärne. Kui palju lihtsam oleks minna koolmelt tagasi; võtta Piibel lahti, lugeda natuke, tunnistada, et ei saa midagi aru ja unustada Piibel taas riiulisse. Aga võtta see tõsiselt ette ja maadelda lõpuni... jah, see nõuab mehisust. Isegi kui sa tuled hommiku koites koolmelt ära longates, oled ikkagi õnnistatud. See ongi kõige tähtsam. Ilmutusraamatut olin ju lugenud küll ja küll, kuid ei osanud sellega suurt midagi peale hakata. Kui need on Nägija kirjeldused tulevastest asjadest, siis mida saan mina sinna parata? Me teame, et selle maailma kulg jõuab ükskord lõpule, ja kas siis sellest teadmisest küll pole? Kui need on kirjutatud laguneva Rooma impeeriumi kohta, siis jällegi – mida on sellega praegu peale hakata? Kui oled juba siin ja praegu tõstnud Kristuse oma elu Issandaks, siis need asjad ärgu sulle enam muret tehku? Kristuse lühikeste „Mina olen!"- lausetega on palju enam peale hakata, kui terve Ilmutusraamatuga. „Mina olen ülestõusmine ja elu!" „Mina olen tee, tõde ja elu!" „Mina olen hea karjane!" "Mina olen eluleib!" Need on väge täis sõnad.

Ja ka siin esinevad need samalaadsed väge täis sõnad: „Mina olen A ja O, algus ja ots" Kui hästi see kõlab eesti keeles! Ja kui veel teada, et need on kreeka tähestiku esimene ja viimane täht, alfa ja oomega, ja et järelikult mahub nende vahele terve tähestik, siis hõlmab see vägi kõike, mis nende vahele jääb. Me kasutame keelt ja kirja, me oleme asjadele nimed pannud ja paneme veelgi. Ikka mahub kõik ära Väe sisse. Nii need asjad, mida suudame tajuda, nimetada kui ka need mida (veel?) ei suuda, nähtav ja nähtamatu. Surmavõitja sõnade vägi haarab nagu hiiglasliku sädeleva võrguga üle terve universumi kõike kokku. Sõnaga on kogu maailm loodud, Sõna väega on see lunastatud, Sõna käib meie, inimeste eest läbi sügavuste sügavuse, mille ees me kõik tagasi põrkame, Sõna haarab kinni Surmalapse käest ja tõstab ta sügavusest välja, ja nüüd istub Sõna troonil. Ja nüüd mul hakkab väga kõhe!

Kuid õieti peaks see olema rõõm! Puhas rõõm, ülevoolav rõõm! Ja muidugi mitte selle pärast, et see vananev ihu oma hädadega peab ükskord jälle jätkama sama aine ja energia ringkäiku kõiksuses, vaid selle pärast, et see ei jää nii. Kõigel oli algus ja kõigel on ükskord ots, kuid Sõna lugu läheb edasi. Koos meiega, sest meie nimed on Eluraamatus. Meid tuntakse nimepidi, me ju esineme mitmesugustes andmebaasides, kuid on vaid üks andmebaas, kuhu tõesti tasub kuuluda. Need inimesed, kes kunagi neid sõnu sellelt lauajupilt ikka ja jälle lugesid – ma ei usu, et nende nimesid oleks enam võimalik teada saada. Ja mis selle teadmisega peale hakatagi? Võibolla need nimed esinevad mõne koltunud kirikuraamatu koltunud leheküljel, aga mis siis? Sõna lugu läheb edasi ja kord me saame isiklikult tuttavaks! Nagu oleme juba nüüd isiklikult tuttavad Andmebaasi Peremehega. Seni aga jätkame oma päevaringi ja ööringi, paneme asjadele nimesid, ehk mõtleme uusi tähtigi välja või maadleme oma selle maailma ülesannetega, sest need on siinsamas käe-jala juures, köögilaual, autos, internetis, teise inimese näos. Sellepärast hoian ka seda lauajuppi alles.

 

Loomise lugu - Eesti Vabariik 100

 

Alguses lõi Jumal taeva ja maa.

 

Kunagi oli ju algus. Jumala vaim oli hõljumas vete kohal. Veest me oleme kõik tulnud. Veest algas elu ja algab veelgi. Veeta poleks elu maal. Aeg hakkas kulgema, ruum hakkas koolduma. Kuid Vaim on tuul, mis ärkab äkki enne koitu, kui on veel pime. Võib lausa näha, kuidas ta kõnnib mööda sakilist silmapiiri. Mööda metsa, mööda merd. Kuusetipud löövad kõikuma. Siis on ta äkitselt kohal ja aken hakkab haagis lõgisema. Kas nüüd on maa veest tõusnud, saanud tasahilju kuivaks pinnaks, äratades idusid ja lootust, pidulikku ärevust ja kindlust? Kunagi kerkis veest üks uus maa. Maa, millel veel polnud nimegi. Maa jääb, taevas on valge. Vesi annab jõudu, Vaim annab elu. Elu annab vaikselt käest kätte aja, mis sulle antud siin päikse all. Sa pole ise seda valinud, keegi teine on valinud sinu eest. Nii on asjal mõte sees. Sügavam, kui ise tead. Sina. Ma ju tunnen sind, sina tunned mind. Mul on sinu jaoks aega, võta nüüd sina aega minu jaoks. Palun.

 

Võta, va vennake, viisikene.

Sina, kullake, kerakene.

Lase tasa laulu lahti.

Parajat palakest puhuda.

Meelemeest ja mõtteilmast.

Südame sügavast siruta.

Madalukse taeva alla.

Pilve püsiva põue peale.

Kus seal sinist siiski leida

Päiksetera ikka paista

Lumelaigu ilustuseks

Kivikese kaunistuseks

Laula sellest, mis nii oma

Omane ja kodune

Mullane ja udune

 

Laulude laul

 

... kuid mul poleks armastust ... 1Kr 13

 

Seda väikest osa piiblist on nimetatud kõige inimlikumaks, kuid samahästi võiks seda nimetada ka kõige jumalikumaks. See on armastuse ülemlaul, laulude laul. Kindlasti pole ühtki inimest, keda see ei puudutaks, sest igaüks teab - kasvõi vaistlikult - mis asi on armastus. Teab, ja seepärast otsib. Ja ongi hea, et Paulus on seda kirjutanud niimoodi, nappide sõnadega. Siin pole palju sõnu vaja. Võib-olla ongi nii, et palju räägitakse sellest, mida tuntakse puudu olevat. Võib-olla nii ka armastusest. Neil, kes armastust kogenud ja kellel endil seda leidub, need ei räägi. Nad teevad, sest armastust näidatakse välja armastustegudega. Jumal näitas oma armastust inimsoo vastu välja ühe armastusteoga: Ta laskis oma Pojal käia inimese eest inimese tee lõpuni. Surmast läbi igavesse ellu. Selles teos saavad kokku inimlik ja jumalik.

Inimeste maailmas on armastus kõige võimsam jõud. Võib-olla on ka neid maailmu, kus ei ole armastust, kuid kas seal on ka inimesi? Kui poleks armastust, siis poleks mitte midagi. Armastus elab lahtiste silmadega, tal on terav pilk. Ta ei vasta kurjale kurjaga, sest teab täpselt, mis kuri on. Armastus ei jää kunagi alla. Armastus suudab parandada ja ületada. Ta hoiab maailma käigus. Armastus on ülikülluslik. Armastus annab usule suuna ja lootusele sisu. Ja juba varsti lõpevad siin sõnad, sest need on liiga mannetud. Sõnad lõpevad, jääb vaid laul. Laulude laul.

 

Argipäev

 

Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi... Mk 1,34

 

Jeesus tervendas Kapernauma külas paljusid ja ajas välja palju kurje vaime, ning pealegi veel õhtul hilja ja öösel, kui päike oli juba ammugi loojunud. Sest kogu linn oli jooksnud kokku maja ukse ette, kus ta parajasti oli. See on Jeesuse argipäev. Imekiiresti levis sõnum ta tulekust, kes puhastab ja tervendab, sest temas ilmub Jumala vägi. Inimesed vist veel ei taipa, kes õieti on Jeesus. Küll aga tahavad nad terveks saada ja osa saada elu allikast. Ainult kurjad vaimud taipavad kohe, sest nad teavad, et seal, kus on Jeesus, pole neil enam võimu. Jeesus teeb seda, milleks ta on tulnud. Ta teeb oma tööd. See on ta argipäev. Ja tema tegevus ei piirdu vaid ühe külaga. Ta läheb edasi. Läheb ka praegu igaühe ligi, näidates inimese meele tegelikku olukorda. Siis seda puhastades, tervendades ja uuendades.

Kuid ka Jeesus läks veel enne päevatõusu "tühja paika ja palvetas seal."  See oli tema puhkus argipäevast. Sealt sai ta uut jõudu - olles ühes Jumalaga. Kuidas meie oma argipäevast puhkame?

 

Vikerkaar

 

... ja pilvedes nähakse vikerkaart, siis ma mõtlen oma lepingule. 1Ms 9, 14

 

Valge valgus laguneb kõigiks vikerkaarevärvideks. Kõik need värvid koos on lihtsalt valge valgus. Aga proovige vaid seda teha! Võtke kõik vikerkaarevärvid, segage need kokku... ja te saate lihtsalt pori. Küllap ainult Jumal suudab valgust luua nagu Ta tegi kunagi kõige alguses. Ja värvid pole midagi muud, kui vaid valgus. Kui pole valgust, pole ka värve, ja must ongi lihtsalt valguse puudumine. Pärast äikesetormi, pärast süngelt tumedat taevast hakkab taas särama päike ja taevasse ilmub vikerkaar. Meie siin all vaatame seda ja imetleme. Selsamal ajal vaatab seda ka Jumal. Nii on vikerkaar olnud vanadest aegadest saati sillaks maa ja taeva vahel. Me vaatame korraga sama asja. Me saame kinnitust sellele, et Jumal kõigest hoolimata siiski hoolib oma loomingust ja armastab seda. "Näe, vaata - vikerkaar!" Ja me muutume korraks kõik jälle natuke lasteks.