Ametnike palgaandmed

 

Avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 65 lõike 2 alusel avalikustatakse ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 

Kadrina Vallavalitsuse palgajuhend

Kadrina Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise suurus ja kord