Perelepitusteenus (riiklik teenus)

Pereteraapia ja perenõustamine on teenused, mis toetavad perede toimetulekut ja ennetavad võimalike murede tekkimist või süvenemist tulevikus.

Kui pereteraapia ja perenõustamise teenused keskenduvad sellele, et aidata perel koos püsida, siis perelepitus seevastu on mõeldud ühiste laste lahku läinud või lahkuminevatele lapsevanematele mitte enam partnerina, vaid just lapse vanematena. Kui vanemad lähevad lahku, lõpeb nende paarisuhe – vanemlussuhe aga jätkub, sest laps vajab endiselt mõlema vanema tuge.

Lahutuse käigus või selle järgselt muutub laste ja perede elukorraldus suuresti. Näiteks lapse alaline elukoht, lasteaed või kool, lapsega suhtlemine, reisidel käimine, lapsega seotud kulude jagamine, elatisraha küsimused vms on teemad, milles kokkuleppele jõudmine võib olla keerukas või sootuks nii pingeline, et see hakkab kahjustama laste arengut ja elu. Sellisel juhul on lapsevanematele toeks perelepitaja, kelle juhendamisel ja suunamisel on lapsevanematel võimalik saavutada lisaks kokkuleppele ka oskus suhelda lapsevanematena lapsi kahjustamata ka edaspidi. Perelepitaja neutraalse osapoolena aitab lapsevanematel oma mõtteid vahendada ja erimeelsusi lahendada ning jõuda kokkulepeteni, mis rahuldavad vanemaid ja on ühtlasi ka lapse huvides.

Kes osalevad perelepituses?

Perelepituses osalevad mõlemad lapsevanemad, kellel endil peab olema initsiatiiv ja tahe koostööks. Perelepitusteenus ei ole võluvits, kus keegi kolmas lahendab kõik probleemid. Eelkõige on perelepitus hea võimalus lapsevanematele, oma laste elu ekspertidena, jätta vastutus oma laste heaolu eest endi kätesse ning korraldada oma lastele võimalikult parim ja õnnelikum tulevik.

Perelepitus on lapsevanematele kiirem, soodsam, vaimset tervist säästvam ning lapse heaolu paremini arvestav meetod, mille raames sõlmitud vanemate vahelised kokkulepped on efektiivsemad kui kohtumenetluses.

 Täpsem info, abiks lapsevanematele ja lastele, mõistmaks veelgi paremini perelepituse teenuse olemust on leitav: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/perelepitus

Kuhu pöörduda perelepitusteenuse saamiseks?

Perelepitaja leidmiseks või täiendavate vanemlusega seotud küsimuste korral: