Teenuse nimetus

Psühholoogi teenus

Kirjeldus

Valla psühholoog on vaimse tervise spetsialist, kes aitab muredega toime tulla ning toetab lapse üldist arengut.

Laste toetamiseks ja parima psühholoogilise abi andmiseks selgitab psühholoog varajase märkamise eesmärgil välja valla haridusasutustes psühholoogilist abi vajavad lapsed, kavandab vajaminevad sekkumised ja nende läbiviimise, nõustab peresid ja konsulteerib erinevaid osapooli lapse heaolu tagamiseks. Vajadusel suunab psühholoog lapse ja pere täiendavatele uuringutele ja/või teise spetsialisti vastuvõtule. Psühholoog viib läbi erinevaid infoloenguid/koolitusi pedagoogidele ja lapsevanematele.

Kadrina valla lastel ja noortel on võimalus saada kognitiiv-käitumuslikku teraapiat. See on efektiivne psühhoteraapia vorm, mis aitab toime tulle meelelu- ja ärevushäiretega. Teraapia keskendub kliendi mõtetele ja käitumisele, mida koostöös terapeudiga muutma hakatakse.

Teenuse tingimused

Psühholoogilist abi ja kognitiivset käitumisteraapia teenust osutatakse Kadrina valla sissekirjutust omavatele lastele ja vajadusel Kadrina valla haridusasutustes õppivatele lastele.

Maksumus

Teenus on tasuta.

Kontaktisik

Heivi Mäekivi, e-post heivi.maekivi@gmail.com

Teenuse osutamise koht

Teenuse osutamine toimub Kadrina tervisekeskuses Viru tn 6, Kadrina  või haridusasutustes.

Teenusele saamise

võimalused

Psühholoogi konsultatsiooni soovitab ja vastuvõtule suunab valla lastekaitse spetsialist.

Lasteaia- ja koolilaste puhul võtab psühholoogiga ühendust lasteaia või kooli tugispetsialist.

Psühholoogi konsultatsioonile saab pöörduda ka lapsevanem isiklikult.

Konsultatsioonile võib soovitada/suunata perearst või -õde.

Kognitiivsese käitumisterapeudi teenuse suunab abivajajad lastekaitsespetsialist lapse seadusliku esindaja nõusolekul.