Puudega isiku sõiduki parkimiskaart

 
  Puudega isiku sõiduki parkimiskaart
Kirjeldus

Puudega isiku sõiduki parkimiskaart antakse taotluse alusel isikule, kellel esineb:
1) keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;

2) ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise, või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaardi välja andmise aluseks on:

1) tööealisele puudega isikule Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;

2) lapsele ja pensioniealisele puudega isikule Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ning pere- või eriarsti teatis;

Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks,

kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere- või eriarsti tõendi alusel.

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

Parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule, mitte sõidukile ja seega on parkimiskaardi taotlemine, väljaandmine ja selle kasutamine isikupõhine. Parkimiskaarti on lubatud kasutada ainult juhul, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isiku sõitude ja parkimisega. 

Maksumus Parkimiskaart antakse isikule välja tasuta
Õigusaktid Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused
  vaata lisaks: Eesti Puuetega Inimeste Koda
Infoleht
Kontaktisik Sotsiaalala juhataja Siiri Sammel, telefon 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee;
Parkimiskaardi taotlemine  
Vajalikud sammud

Esitada taotlus.
Taotluse juurde lisada:

1.) dokumendifoto suurusega 3x4 cm;
2.) ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikule pere- või eriarsti väljastatud teatis kõrvalekalde kohta.                 

taotluse vormid .doc
.pdf