Kadrina alevi kaugküttepiirkonnas müüdava soojuse piirhinna kehtestamine

27.12.23

Soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvaid tegevusi kaugküttevõrgus reguleerib kaugkütteseadus. Seaduse täitmist ja soojuse hinna regulatsiooni teostab Konkurentsiamet.

Läbi kaugküttevõrgu soojust edastav soojusettevõte peab kooskõlastama soojuse hinna Konkurentsiametiga. Konkurentsiamet kooskõlastas 31.10.2022 otsusega nr.7-3/2022-179  Kadrina aleviku kaugküttepiirkonnas müüdava soojuse piirhinnaks 78,51€/MWh. Hinnale lisandub käibemaks.
Hind kehtib alates 01. detsembrist 2022.

AS Kadrina Soojus

Kaugküttepiirkonnad

 

Kadrina vallas on tsentraalse soojusega varustatud kaks asulat – Kadrina alevik ja osaliselt Hulja alevik. Soojatootmise ja soojaenergia ülekande teenust osutab Kadrina valla elanikele, Vallavalitsuse hallatavatele asutustele ja valla territooriumil asuvatele ettevõtetele AS Kadrina Soojus, kes on 100% valla omanduses.
Kadrina aleviku köetav kogukubatuur on 272 889 m³. Aastane soojatarbimine on 9 304 MWh. Tsentraalne soojaveevarustus puudub. Kütteks kasutatakse hakkepuitu.
Hulja alevikus varustab soojusega KÜ Tõnismäe. Köetav kubatuur on 34 900 m³. Aastane toodetav soojakogus on 3 600 MWh. Kütteks kasutatakse halupuid.
 

Kadrina aleviku, Hulja aleviku ja Kihlevere küla tiheasustusala kaugküttepiirkondade piirid, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojusettevõtja arenduskohustus 

 

Soojusenergia piirhind


Alates 2009. aasta 1. jaanuarist on AS Kadrina Soojus poolt müüdava soojusenergia piirhinnaks 56.63 eurot/MWh. Hinnale lisandub käibemaks. (Kehtetud alates 01.12.2022)