Kaugküttepiirkonnad

10.11.18

 

Kadrina vallas on tsentraalse soojusega varustatud kaks asulat – Kadrina alevik ja osaliselt Hulja alevik. Soojatootmise ja soojaenergia ülekande teenust osutab Kadrina valla elanikele, Vallavalitsuse hallatavatele asutustele ja valla territooriumil asuvatele ettevõtetele AS Kadrina Soojus, kes on 100% valla omanduses.
Kadrina aleviku köetav kogukubatuur on 272 889 m³. Aastane soojatarbimine on 9 304 MWh. Tsentraalne soojaveevarustus puudub. Kütteks kasutatakse hakkepuitu.
Hulja alevikus varustab soojusega KÜ Tõnismäe. Köetav kubatuur on 34 900 m³. Aastane toodetav soojakogus on 3 600 MWh. Kütteks kasutatakse halupuid.
 

Kadrina aleviku, Hulja aleviku ja Kihlevere küla tiheasustusala kaugküttepiirkondade piirid, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojusettevõtja arenduskohustus 

 

Toimetaja: LISETE LAISAAR

Soojusenergia piirhind

10.11.18


Alates 2009. aasta 1. jaanuarist on AS Kadrina Soojus poolt müüdava soojusenergia piirhinnaks 56.63 eurot/MWh. Hinnale lisandub käibemaks.

 

Toimetaja: LISETE LAISAAR