Sotsiaaltransporditeenus

 

teenuse nimetus Sotsiaaltransporditeenus
kirjeldus Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.
Sotsiaaltransporditeenuse eest tasu võtmise kehtestab vallavalitsus.
teenuse maksumus Veoteenuse tasu 0,20 eurot 1 km;
ooteaja tasu 3 eurot iga tunni kohta;
abistamis- või saatmisteenus 5 eurot korra kohta. Tasumine toimub Kadrina Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.
õigusaktid Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord
  Kadrina Vallavalitsuse 10.05.2016 korraldus nr 212 "Sotsiaaltransporditeenustasude kehtestamine".
kontaktisik sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, 322 5623, e-post Siiri.Sammel@kadrina.ee; sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, 322 5626, e-post Merlin.Rosar@kadrina.ee
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud

Helistada või täita taotlus Kadrina Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti juures. Taotluse blanketi saab siit või sotsiaaltööspetsialisti juures Rakvere tee 14, Kadrina alevik.
Teenuse tellija teavitab tellimisel teenust vajava isiku erivajadusest, millega tuleb transportimisel arvestada.