Sünnitoetus

 

Toetuse nimetus Sünnitoetus
Kirjeldus Sünnitoetus eraldatakse igale vastsündinule kuni 3 kuud peale lapse sündi, kelle elukoha aadressiks esmakandena on kantud Eesti rahvastikuregistrisse Kadrina vald.
Toetuse määramise aluseks on lapse sünni registreerimine ning lapsevanema poolt esitatud taotlus vallavalitsusele. Sünnitoetust ei maksta, kui laps sündis surnult.
Lapsendajale makstakse sünnitoetust juhul, kui lapsendamine toimub enne lapse üheaastaseks saamist ning varem ei ole lapsele sünnitoetust makstud.
Toetuse suurus 400 eurot
Taotluse menetlemise aeg Sünnitoetuse andmise või andmisest keeldumise otsustab vallavalitsuse sotsiaalala ametnik 10 tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotluse esitamisest.
Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse määramist taotluses näidatud pangakontole või erandkorras makstakse välja sularahas.
Õigusaktid Pere sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord Kadrina vallas
Kadrina valla eelarvest maksmisele kuuluva lapse sünnitoetuse ja matusetoetuse määra kinnitamine
Kontaktisik Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee
   
Taotluse esitamine Taotluse saab esitada Kadrina Vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas Spoku.
Taotluse esitamine paberkandjal Paberkandjal taotlusi ja avaldusi saab esitada vallamajas - Rakvere tee 14, Kadrina alevik - vastava ametniku vastuvõtul.