Surma registreerimine

 

Surma registreerimiseks avalduse võib esitada ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele 7 päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates. Avaldus tuleb esitada isiklikult kohale tulles. 
Surma registreerimise avalduse võib esitada surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.

Surma registreerimisel tuleb esitada

Surmakande koostamine ja esmase tõendi väljaandmine on riigilõivuvaba.

Vaata - matusetoetus

 

Liivi Veide Kantseleispetsialist Liivi.Veide@kadrina.ee
322 5616

 

Vaata siseministeeriumi kodulehelt perekonnaseisutoimingud