Kadrina vallaleht Kodukant

 

Toimetaja: Gethe Rohumägi 

Kontakt: 5420 0660, gethe.rohumagi@kadrina.ee 

Toimetuse aadress: Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa

Kadrina valla ajaleht Kodukant ilmub paberlehena 11 korda aastas alates 1992. aasta detsembrist. Ajaleht Kodukant ei ilmu juulikuus, kus puhatakse ning vahetatakse vaid online-uudiseid. Ajalehe trükiarv 2220.

Ajaleht Kodukant jõuab lugejateni paberlehena iga kuu lõpus. Kodukandi viib igasse Kadrina valla postkasti Omniva. Kellel puudub postkast või elukoht asub väljas pool Kadrina valda, saab lehe kätte vallamajast või Kadrina valla raamatukogust. Küsimuste korral pöörduda lehe toimetaja poole 322 5600 või kadrina@kadrina.ee.

Kadrina valla ajalehte Kodukant on võimalik lugeda ka PDF-versioonina ning on leitav Meedia > Vallaleht Kodukant > Kodukant arhiiv alt. 

Kaastööd

Paberlehe kaastööd lähetada hiljemalt iga kuu 15. kuupäevaks. Kui see jääb nädalavahetusele, siis 10. kuupäevale eelneval tööpäeval.

Online versiooni kaastööd lähetada operatiivselt. Tagame nende üles paneku parimal ning kiireimal võimalusel.

 

Kuulutuste ja reklaami avaldamise hinnad

Kuulutuse ja reklaami avaldamine ajalehes Kodukant on kõigile soovijaile tasuline:

  • ühe kuni 100 tähemärgi suuruse reakuulutuse tasuks on 5 eurot;
  • kuni 200 tähemärgi suuruse reakuulutuse, kasti sees kuulutuse või kujundatud kuulutuse tasuks on 10 eurot;
  • suuremate teadete avaldamine vaid erandkorras, hinnakujundus kokkuleppel valla teabe toimetajaga.

 

Kuulutuse ja reklaami avaldamine vallaveebis on Kadrina valla elanikele ja ettevõtjatele tasuta. Teistele kuulutajatele kehtivad paberlehe hinnad.

Soovitatav lehereklaami mõõt on 65 x 30 mm.
Korraga saab reklaami tellida vaid üheks kuuks.

Tellimiskirjas, palume välja tuua välja: 

  1. kas tegemist on oma valla või võõrsilt tellijaga;
  2. kas reklaam tellitakse paberlehte, veebi või mõlemasse;
  3. tellija täpne nimi, aadress ja kui on, ka ettevõtte registrinumber.


Alus: Kadrina vallavalitsuse korraldus nr 21, 21. jaanuarist 2015.