Toitlustamiskulude katmise ja toetuse maksmise kord Kadrina valla koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides

 

toetuse nimetus Toitlustamiskulude katmise ja toetuse maksmise kord Kadrina valla koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides
kirjeldus Toetus reguleerib laste toitlustamiskulude kattmist Kadrina valla  koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides.
toetuse suurus Toitlustamiskulude ja koolilõuna toetuse kulud kaetakse Kadrina valla eelarvest.
   
õigusaktid Toitlustamiskulude katmise ja toetuse maksmise kord Kadrina valla koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides 
kontaktisik Lastekaitsespetsialist Kaili Treisalt, 322 5624, kaili.treisalt@kadrina.ee
   
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Taotlust esitama ei pea