Turvakoduteenus

 

teenuse nimetus Turvakoduteenus
kirjeldus Turvakoduteenuse eesmärk on tagada lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ja/või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda, ajutise eluaseme, turvaline keskkond ja esmane abi.        
Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.
Hädaohus olevast lapsest teata hädaabinumbrile 112.
õigusaktid Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord
kontaktisik Lastekaitsespetsialist Kaili Kangur - 322 5624, Kaili.Kangur@kadrina.ee
Sotsiaalala juhataja Siiri Sammel - 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee