Üheskoos teadlikumaks – mida see endast kujutab?

Selle ettevõtmise on kutsunud ellu meie valla tugispetsialistid. Eesmärgiks on jagada põnevat infot peamiselt seoses laste kasvatamise, arengu ja õppimisega.

Peale valla lehes Kodukant oleva rubriigi hakkavad toimuma ka tasuta loengud lapsevanematele ja kõigile teistele huvilistele. Üheskoos teadlikumaks meeskonda kuuluvad: logopeed Marie Petrovits, sotsiaalpedagoog Kai Tamm, psühholoogid Heivi Mäekivi ja Liine Toming, eripedagoogid Jane Duder, Kristi Mägi, Maiu Essi, Reesi Sirvi, Mirell Viru ja Ingrid Haavajõe. Kui sul on küsimusi või ettepanekuid teemadeks, siis võta ühendust yheskoosteadlikumaks@gmail.com

 

14. mail toimus vestlusõhtu: "Lapse arengu toetamine ja piiride seadmine"

Vestlusõhtul arutatati teemadel:

  • Miks lapsega veedetud aeg on oluline?

  • Miks on mäng lapse jaoks tähtis?

  • Kuidas toetada lapse arengut mängus?

  • Miks vajab laps piire ja kuidas neid seada? 

Külas käis Miljonineiu

Märts oli rahatarkuse kuu! Just selleks kutsusid Kadrina vald koostöös Üheskoos Teadlikumaks naiskonnaga noortele ja täiskasvanutele külla Miljonineiu - investor ja õpetaja, kes on Sinu abiline rahatarkuse teekonnal.

Miljonineiu rääkis: 
 
⭐️ Kuidas paremini säästa?
⭐️ Kuidas oma sissetulekuid suurendada?
⭐️ Investeerimine - mis on alguses mõistlik?
⭐️  Kuidas on lapsevanema finantsilised valikud seotud lapse arusaamaga rahast?
⭐️ Lisaks toob ta välja, mis on sellel teekonnal abiks ning annab soovitusi edaspidiseks