Üheskoos teadlikumaks – mida see endast kujutab?

Selle ettevõtmise on kutsunud ellu meie valla tugispetsialistid. Eesmärgiks on jagada põnevat infot peamiselt seoses laste kasvatamise, arengu ja õppimisega.

Peale valla lehes Kodukant oleva rubriigi hakkavad toimuma ka tasuta loengud lapsevanematele ja kõigile teistele huvilistele. Üheskoos teadlikumaks meeskonda kuuluvad: logopeed Marie Petrovits, sotsiaalpedagoog Kai Tamm, psühholoogid Heivi Mäekivi ja Liine Toming, eripedagoogid Jane Duder, Kristi Mägi, Maiu Essi, Reesi Sirvi ja Ingrid Haavajõe. Kui sul on küsimusi või ettepanekuid teemadeks, siis võta ühendust yheskoosteadlikumaks@gmail.com