Kõige olulisem tööandjale ja tööle minejale

  • Ukraina kodanikel on võimalik Eestis töötada lühiajalise töötamise registreerimise või ajutise kaitse alusel.

  • Ajutine kaitse on aastane elamisluba, mis annab Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele sarnased õigused nagu Eesti elanikel.

  • Ajutise kaitse saanud töötajatele tuleb maksta töötasu vähemalt alammäära suuruses.

Kõikvõimalikele küsimustele, mis võivad tekkida seoses sõjapõgeniku tööle võtmisega ja sõjapõgenikul endal tööle asumisega leiab Tööelu keskkonnast.

T
ööelu platvormilt leiab tööle minev sõjapõgenik kõik info, mis puudutab tema õigusi ja Eestis kehtivaid seadusi. Kuid ka tööandjale: kuidas võtta sõjapõgenikku tööle, kui tal puudub ajutine elamisluba ja isikukood või kui tal on isikukood, kuid ei ole õigust ajutisele kaitsele.

 

Infoleht Ukrainast saabunuile

Oleme koostanud infolehe, kus on kirjas kõige olulisem, mida töötamise puhul silmas pidada - tööleping, töö- ja puhkeaeg, töötasu ning lepingu lõpetamine.