« Tagasi

Hajaasustuse programm 2019

 

Selle programmi kaudu eraldatud toetuse abil on eraisikutel võimalik saada rahastust järgmiste valdkondade projektidele: joogiveesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 11. märtsil ning taotluste esitamise tähtpäevaks on 13. mai.

Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ning rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01. jaanuar 2019. Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja omaosalus on 33,33% ja maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2012-2018 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Kehtib 2018. aastal kinnitatud määrus https://www.riigiteataja.ee/akt/117082018007