Kantselei on 25. veebruar - 02. märts 2020 seoses ametniku puhkusega suletud.

Sünni registreerimiseks ja elukoha muutmiseks palun pöörduge maakonna keskuse kohalikku omavalitsusse (Rakvere Linnavalitsus) Rakvere Lai 20. Vabandame ebamugavuste pärast!

 

Valimisliitude Terve vald ja Puhas Kadrina pöördumine Kadrina valla kogukonna poole

Täna oleks meil kõigil vaja lauluisa Kreutzwaldi sulest sündinud Siili, kes Kalevipojale tarka õpetust jagas. Ja sellestki jääb väheks, sest läbi aegade kestva tarkuse kõrvale on just praegu vaja isegi homseid oskusi.

Kadrina Keskkooli on sel aastal lõpetamas 36 õpilast. Me teame, et nad on eluks hästi ette valmistatud. Meil on hea kool. Järgnevatel sügistel on kooliteed alustamas uued klassitäied noori koolijütse.

Oleme valmis kõik jõud praegu koondama selleks, et Kadrina Keskkool oleks elujõulises konkurentsis tulevase maakonna riigigümnaasiumiga. Selleks vajame toimivat plaani  ja selget otsust erinevate ressursside haldamiseks – tegijad, elukeskkond ja eelarve.

Me oleme koduvalla oma lastelt laenanud. Meie kohus on anda noortele kadrinlastele homses konkurentsitihedas maailmas parim stardipositsioon, mis tagab võimalusterohke ja õnneliku elu. Kuidas seda teha? Mitte keegi ei tule meie eest otsuseid tegema. Mitte ühtegi otsust ei ole veel langetatud. Samas ei ela me üksikul saarel, kus kedagi  teist ei paista. Just praegu on see aeg, kus meie kõik, kellele Kadrina on oma ja oluline ja kes tahavad kodukohale  häid arenguid, peame võtma aega, et arutada ja  analüüsida.  Need otsused peame tegema üheskoos.

Me saame oma valikuid teha Eesti Vabariigi ja maakonna tingimustes. Eesti haridus on väga hea, seda näitavad muu hulgas Pisa testi tulemused, ka Kadrina Keskkoolis. Samuti on meie kool järjekindlalt näidanud häid tulemusi riigieksamitel. Austame neid, kes meie kooli arengusse panustavad.

Milline tulevik oleks Kadrinale kujunenud olukorras kõige parem?  Targema otsuse langetame kõik koos, siis kui meie teiega ei lähe kaasa hüsteeriliste kuulujuttudega, vaid mõtleme ja kaalume  ühiselt, mis on meie lastele parim.

Valimisliidud Terve Vald ja Puhas Kadrina  kutsuvad kõiki kaasa mõtlema ja oma ettepanekuid tegema.  Kuidas  teha nii, et Kadrinas olekski Eesti parim keskkool. Selleks, et kuulata  erinevate kogemustega inimesi,  oleme ellu kutsunud hariduskonverentsi ning hariduskohvikud. Iga laps on meile tähtis ja me püüame pakkuda talle parimat. Kõigi vallaelanike arvamused väärivad kaalumist. Igaüks loeb.

Teiega koos  loome oma laste tuleviku. Tulge ja mõtleme koos. Kõik ettepanekud on oodatud. Neid on lihtne teha hariduskohvikutes, meile võib ka kirjutada või helistada. Kontaktid leiab valla kodulehelt. Igaüks meist on nõus ka peatuma ja laskma endal nööbist kinni võtta, kui teil on küsimusi või ettepanekuid. Meie kõik koos siin Kadrinas, kus praegu jääb ainuüksi Siili tarkusest väheseks.  Siil ei vastuta meie laste tuleviku eest. Meie teiega üheskoos  otsustame  ja vastutame.

 

Madis Viise

Andres Taimla

Ülo Kais

Gert Kaso

Marge Schwindt

Alo Laaniste

Ene Milvaste

Risto Murumägi

Anneli Meibaum

Tõnu Rummo

Karl Lindam

Edgar Tamm

Raido Parve

Andres Nukk

Jüri Suurkivi

 

 

Hajaasustuse programm 2020

Hajaasustuse programmi kaudu eraldatud toetuse abil on eraisikutel võimalik saada rahastust järgmiste valdkondade projektidele: joogiveesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid.

  Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alate 17. veebruarist kuni 17. aprillini.

Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ning rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01. jaanuar 2020. Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja omaosalus on 33,33% ja maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2012-2019 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Kehtib 2018. aastal kinnitatud määrus.

 

Vajalikud dokumendid:

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi toetuse taotluse vastuvõtmine ja komisjoni moodustamine

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvorm

Taotluse lisa - veesüsteemid

Taotluse lisa - kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa - juurdepääsuteed

Taotluse lisa - autonoomne elektrisüsteem

Taotluse lisa - projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Arvutamise abiline

 

Kadrina valla 2019. aasta tegijad on…

 

Ettevõtluse/majanduse valdkonnast

  • Kadrina Lasteaed Sipsik hoolekogu – heategevusliku tuluõhtu korraldaja

3. mail 2019 korraldas lasteaia hoolekogu heategevusliku tuluõhtu. Grupp lapsevanemaid korraldasid omast vabast ajast ja heast tahtest suurejoonelise õhtu. Ürituse eesmärk oli aidata mänguvahenditega sisustada Hulja ja Kadrina lasteaia õueala. Tuluõhtul koguti oksjoni ja annetustega kokku üle 4000 euro. Tänu lapsevanemate ettevõtlikkusele on nüüd Hulja lasteaia hoovis nüüd vahva ronila. Seal saavad väikesed sportlased oma füüsilist vastupidavust treenida ja julgust proovile panna. Idee autorid ja ürituse eestvedajad olid: Monica Jaanimets, Kristin Reinaas, Marge Schwindt, Kaire Jaakson, Getter Renel, Kati Raudla, Villu Vaimets.

 

Kultuuri/hariduse valdkonnast

  • Kadrina Tuletõrje Seltsi NaissalkKadrina turvalisuse ennetajad

Liis Ambose ja Anneli Nageli eestvedamisel on tõusnud nii Kadrina noorte kui ka vanemate inimeste teadlikkus ohutuse alal. Nad hoolitsevad turvalise ja parema elukeskkonna eest, arendavad piirkonna elu, on abiks ja toeks kohalikele pritsumeestele ning hoolitsevad, et neil oleks järelkasv noorte näol. Naissalk ei ole puudunud üheltki Kadrina valla sündmuselt, näiteks Kadrina Maanaiste Seltsi jõulusahvris pöörasid tublid naised tähelepanu, kuidas küünalt õigesti kasutada, millal tuleks tahti lõigata ning kuidas küünalt kustutada. Kui Kadrina priitahtlikud pritsumehed tegelevad tagajärgedega, siis naissalk ennetab.

 

Spordi valdkonnast

  • Tõnu RummoKadrina terviseraja rajamine ja arendamine

See, kuidas Tõnu Rummo on vedanud Kadrina terviseraja ehitust on suurepärane ja imetlusväärne. Tema mitmekülgne ja järeleandmatu töö on viinud Kadrina valla Lääne-Virumaal parimaks sportimise kohaks. Meil on korralik valgustusega terviserada, välijõusaal ja kettagolfirada. Lisaks lumekahurid ja rajatraktor, et meie suusarajad oleksid viimasepeal. Lisaks on ta ka väga aktiivne muude spordielu küsimuste arutamisel. Panustab oma aja ja tööga ka Kadrina Spordikeskuse arengusse läbi nõukogu liikme staatuse ning teeb tihedat koostööd ka teiste valla spordiorganisatsioonidega.

 

 Kõiki tublisid Kadrina valla tegijaid tänatakse 24. veebruaril kell 13 Kadrina rahvamajas.

 

Tapa tee 14 garaaži kirjalik enampakkumine

Kadrina Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise et leida alates 1. juulist 2020 aastal rentnik mõttelisele osale Kadrina Keskkooli garaažihoonest aadressil Tapa tee 14, Kadrina alevik.

Renditava osa üldpindala 142,74 m². Enampakkumise alghind 1 eurot m².

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks on osavõtutasu suurus 50 eurot. Osavõtutasu kanda enne pakkumise esitamist Kadrina Vallavalitsuse arvelduskontole EE20 1010 5020 0947 9007. Osavõtutasu arvatakse enampakkumise korraldamise ja läbiviimise kulude katteks ja see ei kuulu tagastamisele.

Vabas vormis pakkumised, mis sisaldavad pakkuja nime, kontaktandmeid ja 1 m2 hinda eurodes, esitada kirjalikult kinnises ümbrikus aadressile Rakvere tee 14, Kadrina alevik, 45201 Lääne-Viru maakond. Ümbrikule kirjutada märgusõna „Kirjalik enampakkumine - garaaž".

 Pakkumiste esitamise tähtaeg 03. märts 2020 kell 10.00.

Info: abivallavanem Aarne Laas, 524 6009

 

Uudised ja teated

Kadrina Keskkooli külastas välisminister Urmas Reinsalu

21.02.2020

Iseseisvuspäeva eel külastas Kadrina Keskkooli Eesti Vabariigi välisminister Urmas Reinsalu, kes ei jätnud oma kõnega mitte ühtegi saalis viibijat külmaks. „Armsad noored ja pisut vanemad Kadrina valla kodanikud, Eesti Vabariigi kodanikud, olge uh...  Loe edasi »

Statistika

Rahvaarv: 4837 (01.01.2020)
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2128)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1