Kadrina Keskkool otsib klassi- ja muusikaõpetajat

 Kadrina Keskkool ootab kandideerima klassiõpetajaks ja muusikaõpetajaks!

Meil on hea töökeskkond ja vajalikud vahendid, et oma igapäevast tööd tulemuslikult teha ning sellest ka rõõmu tunda! Kui Sul on huvi, võta ühendust e-posti aadressil arvo@kadrina.edu.ee või telefonidel 322 5642, 509 4734.

 

Tervisekeskuse üleandmise ja vastuvõtmise akt allkirjastatud

Täna, 6. augustil 2020. aastal kirjutasid Kadrina valla abivallavanem Aarne Laas ja AS Paide MEK projektijuht Kaspar Kiiman alla Kadrina esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde üleandmise ja vastuvõtmise aktile. „See tähendab, et ehituslikus mõttes on uus perearstikeskus valmis. Tõe huvides tuleb lisada, et üks väike vaegtöö, mis puudutab varikatust, lisati aktile," sõnas Laas ning lisas, et tänane allkirjastamine on erakordne, sest ka lepingujärgne tähtaeg oli 6. august. „Tavaliselt kipuvad ehitajad ikka tähtaega ületama, aga sel korral oldi väga täpsed," kiitis Laas töö teostajaid.
Nüüd järgneb bürokraatia, see tähendab, et hoonele kui ehitisele tuleb taotleda kasutusluba. Seejärel saadakse hoonele ka tervishoiuasutuse tegevusluba. „Loodame, et need protsessid ei võta liigselt aega ning inimesed saavad juba septembris perearste uutes ruumides külastada," sõnas abivallavanem.

 

Õpetaja ja tugispetsialisti stipendium

Kadrina valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi andmise eesmärgiks on tagada kvalifitseeritud õpetajate ja tugispetsialistide töötamine valla haridusasutustes ning soodustada uute õpetajate ja tugispetsialistide elama ja tööle asumist Kadrina valda.

Stipendiumit saab taotleda statsionaarse- või mittestatsionaarse kahe viimase õppeaasta magistriõppe üliõpilane, kes

  • omandab õpetaja või tugispetsialisti kutset;
  • kes peale õpingute lõppemist asub vähemalt kolmeks aastaks tööle Kadrina valla haridusasutusse.

Stipendiumi taotlemiseks esitatakse iga aasta 15. septembriks Kadrina Vallavalitsusele vormikohane taotlus koos motiveeritud põhjendusega, õppeasutuse tõend õppimise kohta, varasema õppetaseme diplom(id) või integreeritud õppe korral hinneteleht ja elulookirjeldus (CV).

2019. aastal pälvis stipendiumi Kai Tamm. 2020. aastal antakse välja kuni kaks õpetaja või tugispetsialisti stipendiumit ning stipendiumi suurus igale saajale on 200 eurot kuus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaasava eelarve ettepanekud

Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekuid esitati 27. juunist kuni 21. juulini, laekus kolm ettepanekut. Ettepanekud vaatas läbi hindamiskomisjon, koosseisus Aivar Aruja, Lisete Laisaar ning Maris Aros. Vallaelanike hääletusele kvalifitseerusid kõik esitatud ettepanekud.

 Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekute poolt saab hääletada 24.08.-06.09.2020.

Panuse saavad anda kõik alates 16. eluaastast rahvastikuregistri järgsed Kadrina valla elanikud. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada vaid korra ühe endale meelepärase ettepaneku poolt. Hääletada saab Kadrina valla kodulehel, kõikides raamatukogudes kui ka lehest välja lõigatud hääletuslehe abil.

 

Kaasava eelarve ettepanekud on järgmised:

Ettepanek nr 1. Rattapark ja kelgumägi Kadrina terviserajale

Spetsiaalselt konstrueeritud rattapark on kohandatud igas vanuses sõitjatele. Koosneb väikestest/keskmistest hüpetest, kaldkurvidest ja erinevatest lainevallidest, mille abil on võimalik kiirust kontrollida. Ülejäänud mäge saab talvel kasutada kelgu - või tuubimäena. Rattapark ühendab endas spordi ja vaba aja: rajal sõitmine parandab füüsilist vormi ning täidab ka sotsiaalset funktsiooni - pakkudes seeläbi võimalust veeta sõprade ja perega aktiivselt ning tervislikult aega.

 

Ettepanek nr 2. Kadrina paisjärve puhkeala arendamine

Idee elluviimisel rajatakse Kadrina paisjärve äärde puhkeala pindalaga ca 200 m2, millest 140 m2 liivaga täidetud ala ja päevitustekk (terrassilaud ülestõstetava seljatoega) koos „lebolaga" pindala ca 60 m². Lisaks paigaldatakse inventarina püsiv betoonist välikäimla, võrkkiik, ripptoolid ja katusealusega grillkiik. Kadrina paisjärve puhkeala arendamine mitmekesistab ja rikastab puhke- ja vabaaja veetmise võimalusi Kadrina vallas, Kadrina alevikus.

 

Ettepanek nr 3. Välijõusaal Ridaküla pargis

Idee elluviimisel paigaldatakse seitse erinevat trenažööri, poksikott, võrkkiik ning pink. Välijõusaal hakkab täiendama Seltsimaja pargis asuvat palliplatsi ja planeeritavat mänguväljakut. See loob ühtse terviku igas vanuses inimestele, kes soovivad sportida Ridakülas nii üksi kui ka pere ja sõpradega. Välijõusaali rajamine loob erinevas vanuses inimestele võimaluse kodukandis värskes õhus aega veeta, parandades sealjuures nii vaimset kui ka füüsilist tervist.

 

Kõigi kolme ettepaneku eeldatav maksumus on 15 000 eurot.

 

Detailplaneeringu avalik arutelu

Kadrina Vallavalitsus võttis 21. juuli 2020 korraldusega nr 219 vastu Hulja aleviku Tõnismäe tee 6 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek on ajavahemikus 17.08.2020 - 31.08.2020 Kadrina vallamajas tööpäeviti kella 9-16-ni, reedeti kella 14-ni ja valla kodulehel.

 Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 02.09.2020 kell 15:00 Kadrina vallamaja II korruse saalis.

Detailplaneeringu eesmärk on Tõnismäe tee 6 kinnistu (27202:001:0288, pindalaga 1351 m2 ) 2017.aastal kehtestatud detailplaneeringu (Kadrina Vallavolikogu 25.01.17 otsus nr 182) järgse hoonestusala suurendamine ja lubatud ehituskõrguse suurendamine, tehnovõrkude asukohtade, haljastuse ja heakorra planeerimine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneering ei muuda Kadrina valla üldplaneeringut.

 

 

Uudised ja teated

Statistika

Rahvaarv: 4837 (01.01.2020)
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2128)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1