« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 05.01.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 05. jaanuaril 2021. Istung päevkord:

  1. Hooldajatoetuste määramised ja maksmised
  2. Valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramised ja maksmised
  3. Transporditeenuste osutamised
  4. Transporditeenuse lepingu sõlmimine
  5. Sotsiaalteenuse eest tasumine
  6. Hoolekandeteenuste kulude osalised finantseerimised
  7. Mardi-Jüri-Jakobi katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside määramine
  8. Kadrina Vallavalitsuse 27. oktoobri 2020 korralduse nr 311 lihthanke "Treeningsaali seadmete ja vahendite ostmine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine, kvalifitseerimine ja lepingu sõlmimine punkti 5 muutmine