« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 08.03.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 09. märtsil 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Sterni katastriüksuse jagamine ning koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
  2. Salda 4, Salda 3 ja Salda 2 katastriüksuste koha-aadresside korrastamine ja uute määramine
  3. Huvihariduse ja -tegevuse toetuse määramine
  4. Erateede toetuse taotluste vastuvõtmine
  5. Eraparklate toetuse taotluste vastuvõtmine
  6. Liikluspiirangu kehtestamine
  7. Teave