« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 14.09.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 14. septembril 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi arvu ja suuruse kinnitamine
  2. Hajaasustuse programmi saadud toetuse kasutamise aruande kinnitamine
  3. Eraparklate ehitus- ja remonttööde teostamiseks eraldatud toetuse väljamaksmine
  4. Laste arvu suurendamine Kadrina lasteaed Sipsik rühmades
  5. Otsuse eelnõu esitamine volikogule - loa andmine alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina Keskkoolile õppesõiduauto rentimine" korraldamiseks
  6. Otsuse eelnõu esitamine volikogule - laenu võtmine
  7. Määruse eelnõu esitamine volikogule - Kadrina valla 2021. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine
  8. Määruse eelnõu esitamine volikogule - Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025