Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 02. veebruaril 2021. aastal. Istungi päevakord: Kadrina valla raamatukogu Viitna filiaali lahtiolekuaegade kinnitamine Korraldatud...

Vallavalitsuse istungi päevakord, 02.02.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 02. veebruaril 2021. aastal. Istungi päevakord: Kadrina valla raamatukogu Viitna filiaali lahtiolekuaegade kinnitamine Korraldatud...

Kadrina Vallavolikogu järgmine istung toimub 27. jaanuaril 2021. aastal kell 16.00 Kadrina rahvamajas. Istungi päevakord: Kadrina valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine Kadrina...

Vallavolikogu istungi päevakord, 27.01.21

Kadrina Vallavolikogu järgmine istung toimub 27. jaanuaril 2021. aastal kell 16.00 Kadrina rahvamajas. Istungi päevakord: Kadrina valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine Kadrina...

Kadrina Vallavalitsus koostöös Kaitseministeeriumiga korraldab 28. jaanuaril kella 17:00-19:00  veebikoosoleku „Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu (KVKP REP) detailse lahenduse...

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu veebikoosolek

Kadrina Vallavalitsus koostöös Kaitseministeeriumiga korraldab 28. jaanuaril kella 17:00-19:00  veebikoosoleku „Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu (KVKP REP) detailse lahenduse...

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 19. jaanuaril 2021. Istung päevkord: Kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ...

Vallavalitsuse istungi päevakord, 19.01.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 19. jaanuaril 2021. Istung päevkord: Kinnisasja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ...

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 12. jaanuaril 2021. Istung päevkord: Tegevustoetuste maksmised Nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Valla eelarvest...

Vallavalitsuse istungi päevakord, 12.01.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 12. jaanuaril 2021. Istung päevkord: Tegevustoetuste maksmised Nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Valla eelarvest...

Kadrina Vallavalitsuse korraldusega korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldajatel tuleb esitada 20. jaanuariks 2021 vallavalitsusele kirjalik kinnituskiri, et kinnistul ei ole vabastatud...

Meeldetuletuseks jäätmevaldajatele

Kadrina Vallavalitsuse korraldusega korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldajatel tuleb esitada 20. jaanuariks 2021 vallavalitsusele kirjalik kinnituskiri, et kinnistul ei ole vabastatud...

Keskkonnaministeerium on kaardistamas Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete koguseid, et paremini planeerida nende järgmiseid kokkukogumisi. Asbesti sisaldub eelkõige...

Asbesti sisaldavate toodete kaardistamine

Keskkonnaministeerium on kaardistamas Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete koguseid, et paremini planeerida nende järgmiseid kokkukogumisi. Asbesti sisaldub eelkõige...

 Tule kaasa lööma Kadrina andmete korrastamisel võrguentsüklopeedias Wikipedia! Anna oma osalemise soovist teada hiljemalt 10. jaanuariks 2021 e-postile kadrina.wiki@gmail.com  

Kadrina Wikipedias

 Tule kaasa lööma Kadrina andmete korrastamisel võrguentsüklopeedias Wikipedia! Anna oma osalemise soovist teada hiljemalt 10. jaanuariks 2021 e-postile kadrina.wiki@gmail.com  

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 05. jaanuaril 2021. Istung päevkord: Hooldajatoetuste määramised ja maksmised Valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramised...

Vallavalitsuse istungi päevakord, 05.01.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 05. jaanuaril 2021. Istung päevkord: Hooldajatoetuste määramised ja maksmised Valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramised...

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 22. detsembril 2020. Istungi päevakord: Kadrina valla ühissõidukipeatustele kohanime määramine Projekteerimistingimuste määramine...

Vallavalitsuse istungi päevakord, 22.12.20

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 22. detsembril 2020. Istungi päevakord: Kadrina valla ühissõidukipeatustele kohanime määramine Projekteerimistingimuste määramine...

 

Jõulukaart

 

Kadrina Vallavolikogu järgmine istung toimub 21. detsembril 2020. aastal kell 16.00 Kadrina rahvamajas. Istungi päevakord: Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava perioodiks...

Vallavolikogu istungi päevakord, 21.12.20

Kadrina Vallavolikogu järgmine istung toimub 21. detsembril 2020. aastal kell 16.00 Kadrina rahvamajas. Istungi päevakord: Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava perioodiks...

  Käes on aeg, mil saab taas anda panuse Kadrina valla tubli tegija toetamiseks. Anna Sinagi panus leidmaks Kadrina valla 2020. aasta tubli tegija. Kadrina valla 2020. aasta...

Kadrina valla aasta tegija 2020 valimine

  Käes on aeg, mil saab taas anda panuse Kadrina valla tubli tegija toetamiseks. Anna Sinagi panus leidmaks Kadrina valla 2020. aasta tubli tegija. Kadrina valla 2020. aasta...

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 15. detsembril 2020. Istungi päevakord: Tähe katastriüksuse jagamine ning koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine Liiva-Kõrtsi...

Vallavalitsuse istungi päevakord, 15.12.20

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 15. detsembril 2020. Istungi päevakord: Tähe katastriüksuse jagamine ning koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine Liiva-Kõrtsi...

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 08. detsembril 2020. Istungi päevakord: Hajaasustuse programmist saadud toetuste kasutamiste aruannete kinnitamised Alla lihthanke...

Vallavalitsuse istungi päevakord, 08.12.20

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 08. detsembril 2020. Istungi päevakord: Hajaasustuse programmist saadud toetuste kasutamiste aruannete kinnitamised Alla lihthanke...

Kadrina Vallavolikogu järgmine istung toimub 25. novembril 2020. aastal kell 16.00 Kadrina rahvamajas. Istungi päevakord: Loa andmisest keeldumine kinnisasja omandamiseks Määruse...

Vallavolikogu istungi päevakord, 25.11.20

Kadrina Vallavolikogu järgmine istung toimub 25. novembril 2020. aastal kell 16.00 Kadrina rahvamajas. Istungi päevakord: Loa andmisest keeldumine kinnisasja omandamiseks Määruse...

Sellel nädalavahetusel tuvastati Kadrina keskkooli 12. klassi õpilasel COVID-19 nakkushaiguse juhtum, millega tõttu jäävad 12. klassi õpilased alates 23. novembrist kuni 1. detsembrini 2020....

Kadrina Keskkool Covid-19

Sellel nädalavahetusel tuvastati Kadrina keskkooli 12. klassi õpilasel COVID-19 nakkushaiguse juhtum, millega tõttu jäävad 12. klassi õpilased alates 23. novembrist kuni 1. detsembrini 2020....

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 17. novembril 2020. Istungi päevakord: Nõusolekute andmine Kadrina vallale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega ...

Vallavalitsuse istungi päevakord, 17.11.20

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 17. novembril 2020. Istungi päevakord: Nõusolekute andmine Kadrina vallale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega ...

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 10. novembril 2020. Istungi päevakord: Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ning hooldajatoetuse määramine ja maksmine Eluruumide...

Vallavalitsuse istungi päevakord, 10.11.20

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 10. novembril 2020. Istungi päevakord: Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ning hooldajatoetuse määramine ja maksmine Eluruumide...

  28. oktoobril toimunud Kadrina Vallavolikogu istungil kinnitati uus tunnustuse avaldamise kord, mille põhilisteks muudatusteks olid alates 2020. aastast ühe aasta tegija...

Kadrina valla tunnustuste avaldamine

  28. oktoobril toimunud Kadrina Vallavolikogu istungil kinnitati uus tunnustuse avaldamise kord, mille põhilisteks muudatusteks olid alates 2020. aastast ühe aasta tegija...

Näitan: 41-60
Elemente lehe kohta 20
of 17