Abivõimalused vägivallast loobuda soovivale inimesele

 

Kas tunned, et kaotad vihastades kontrolli oma käitumise üle? Kardad jääda enda käitumise tõttu ilma oma tööst, sõpradest või partnerist? Kas Su lapsed kardavad Sind? Soovid, et Su peres oleks rohkem rahu ja turvatunnet? Vajad hinnanguvaba ärakuulamist teemadest, millest rääkida on keeruline?

Toetame Sind, et saaksid luua paremaid suhteid ja oma tunnetega toime tulla.

 Vägivallast loobumise tugiliin 660 6077tugiliin@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Vägivaldne käitumine on valik, mis kahjustab Sind ja Sinu lähedasi. Vägivallast loobumise tugiliinil pakume esmast nõustamist, kui oled mures oma käitumise pärast. Meie nõustaja toel saad valida just Sulle sobivaima tee. Nõustamine on tasuta, vajadusel võime kohtuda näost-näkku. Loe lisaks palunabi.ee.

 

Õigusabi riigi toel

 

Sul on õigus saada riigi toel kvaliteetset õigusabi. Kliente nõustatakse nii kohtuvälises menetluses kui ka kohtus. Samuti aidatakse dokumente koostada ja ametiasutustega suhelda.

Eesti Õigusbüroo pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla statistikaameti avaldatud 1,5-kordse keskmise (s.o alla 1906 euro).

Tasuta õigusabiteenust saab ainult klient, kes on sõlminud Eesti Õigusbürooga lepingu.

 

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamiseks tuleb:

  1. sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib terve kalendriaasta, see tähendab, et kalendriaasta jooksul uuesti meie juurde tulles enam lepingutasu tasuma ei pea)
  2. eelnevalt broneerida aeg kas internetis aadressil www.juristaitab.ee või telefonile 6 880 400 helistades (täna suunatakse meie kontoritesse inimesi ilma, et nad oleksid eelnevalt registreerinud).

Seejärel on inimesel õigus saada juuridiist abi kokku 15 tundi, millest:

  • 2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot tunnis)
  • 3 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 20 eurot tunnis (riik hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis)
  • 10 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis (riik ei hüvita)

 

Meie senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni ning see näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.

Kliendil on valida kolme nõustamise vahel: telefoni teel nõustamine, veebinõustamine ning kohtumisega nõustamine.

Kõige tulemuslikuma lahenduse oma probleemile saad siis, kui pöördud Eesti Õigusbüroo juristi poole võimalikult varakult.

Info tasuta ning soodustingimustel õigusabi kohta on leitav aadressil www.juristaitab.ee

Lisainfo: 688 0400 või abi@juristaitab.ee

 

Naiste tugikeskuse teenus

 

Naiste tugikeskustes pakutakse turvalist keskkonda, nõustamist ja ajutist majutust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele. Lisaks ajutisele majutusele pakutakse tugikeskustes naistele ja nende lastele esmast kriisinõustamist ning juhtumipõhist nõustamist. Vajadusel ja võimalusel naistele ka psühholoogilist nõustamist, psühhoteraapiat ning juriidilist nõustamist.


Teenuseosutajate kontaktid

Täpsem info teenuse kohta on Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

 

Kriisiabi

 

 Kriisitelefoni number 116 006!

116 006 annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Teenus on helistajale tasuta ning abi on tagatud ööpäevaringselt. Kui helistada ei ole võimalik või kui ei soovi telefoni teel enda murest rääkida, saab pöörduda abi saamiseks ka palunabi.ee lehele, kus ohver saab nõu ja abi küsida veebivestluse kaudu.

 

MEDI häirenuputeenus

 

Medi häirenuputeenuse toimimise põhimõte on lihtsalt arusaadav - kui juhtub õnnetus või terviserike, saate nupuvajutusega kutsuda abi.
Abi pakuvad teile teie lähedased ja saate soovil kutsuda endale appi ka kiirabi, päästeameti või politsei.
Häirenuputeenus pakub kindlustunnet nii teile kui ka teie kõigile lähedastele – abi on alati ühe nupuvajutuse kaugusel!
Informatsiooni on võimalik saada MEDI nõuandeliinilt 661 8181 ja kirjutades  e-posti aadressile  info@medi.ee
Koduleht: www.medi.ee

 

Isikliku abivahendi kaart

 

Riigipoolse soodustusega saad abivahendi ettevõttest soetada siis, kui sulle on väljastatud abivahendi tõend ja isikliku abivahendi kaart ehk IAK. 

Isikliku abivahendi kaardi väljastab Sotsiaalkindlustusamet (SKA). Kaardi saamiseks on kõige kiirem viis täita taotlus Sotsiaalkindlustusameti kodulehel. Kodulehel olevasse vormi sisesta kaarti vajava inimese kontaktandmed ja kaardi kättesaamise postiaadress. Taotluse alusel väljastatakse 3-5 päevaga isikliku abivahendi kaardi ning saadetakse postiga koju.

Jätkuvalt on võimalus minna klienditeenindusse ja taotleda isikliku abivahendi kaarti kohapeal. Taotluse saab klienditeeninduses esitada suuliselt ning õigustuse olemasolul väljastatakse see ka kohe.

Abivahendi tõend näitab, milliseid abivahendeid sa vajad. Tõendi saamiseks pöördu perearsti, eriarsti, tegevusterapeudi või füsioterapeudi poole. Abivahendi tõendit võib välja kirjutada ainult see terapeut, kes töötab rehabilitatsiooni meeskonna juures või tervishoiuteenust pakkuvas asutuses. Samuti võib abivahendi vajadus olla tuvastatud rehabilitatsiooniplaanis. Abivahendi tõendina ei sobi digiretsept. 

Abivahendi ettevõttesse minnes võta kaasa abivahendi tõend, isikliku abivahendi kaart ja isikut tõendav dokument. Abivahendi üürimise või soetamise kohta teeb ettevõte abivahendi kaardile sissekande. Kui abivahendi kaart on täis saanud, siis lisab ettevõte kaardile uue vahelehe.

NB! Tõend ja isikliku abivahendi kaart jäta alati enda kätte.

 

Täpsem info: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale