Naiste tugikeskuse teenus

 

Naiste tugikeskustes pakutakse turvalist keskkonda, nõustamist ja ajutist majutust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele. Lisaks ajutisele majutusele pakutakse tugikeskustes naistele ja nende lastele esmast kriisinõustamist ning juhtumipõhist nõustamist. Vajadusel ja võimalusel naistele ka psühholoogilist nõustamist, psühhoteraapiat ning juriidilist nõustamist.


Teenuseosutajate kontaktid

Täpsem info teenuse kohta on Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

 

Kriisiabi

 

 Kriisitelefoni number 116 006!

Alates 2019. aasta alguses käivitunud Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon

116 006 annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Teenus on helistajale tasuta ning abi on tagatud ööpäevaringselt. Kui helistada ei ole võimalik või kui ei soovi telefoni teel enda murest rääkida, saab pöörduda abi saamiseks ka palunabi.ee lehele, kus ohver saab nõu ja abi küsida veebivestluse kaudu.

 

MEDI häirenuputeenus

 

Medi häirenuputeenuse toimimise põhimõte on lihtsalt arusaadav - kui juhtub õnnetus või terviserike, saate nupuvajutusega kutsuda abi.
Abi pakuvad teile teie lähedased ja saate soovil kutsuda endale appi ka kiirabi, päästeameti või politsei.
Häirenuputeenus pakub kindlustunnet nii teile kui ka teie kõigile lähedastele – abi on alati ühe nupuvajutuse kaugusel!
Informatsiooni on võimalik saada MEDI nõuandeliinilt 661 8181 ja kirjutades  e-posti aadressile  info@medi.ee
Koduleht: www.medi.ee

 

Isikliku abivahendi kaart

 

Riigipoolse soodustusega saad abivahendi ettevõttest soetada siis, kui sulle on väljastatud abivahendi tõend ja isikliku abivahendi kaart ehk IAK. 

Isikliku abivahendi kaardi väljastab Sotsiaalkindlustusamet (SKA). Kaardi saamiseks on kõige kiirem viis täita taotlus Sotsiaalkindlustusameti kodulehel. Kodulehel olevasse vormi sisesta kaarti vajava inimese kontaktandmed ja kaardi kättesaamise postiaadress. Taotluse alusel väljastatakse 3-5 päevaga isikliku abivahendi kaardi ning saadetakse postiga koju.

Jätkuvalt on võimalus minna klienditeenindusse ja taotleda isikliku abivahendi kaarti kohapeal. Taotluse saab klienditeeninduses esitada suuliselt ning õigustuse olemasolul väljastatakse see ka kohe.

Abivahendi tõend näitab, milliseid abivahendeid sa vajad. Tõendi saamiseks pöördu perearsti, eriarsti, tegevusterapeudi või füsioterapeudi poole. Abivahendi tõendit võib välja kirjutada ainult see terapeut, kes töötab rehabilitatsiooni meeskonna juures või tervishoiuteenust pakkuvas asutuses. Samuti võib abivahendi vajadus olla tuvastatud rehabilitatsiooniplaanis. Abivahendi tõendina ei sobi digiretsept. 

Abivahendi ettevõttesse minnes võta kaasa abivahendi tõend, isikliku abivahendi kaart ja isikut tõendav dokument. Abivahendi üürimise või soetamise kohta teeb ettevõte abivahendi kaardile sissekande. Kui abivahendi kaart on täis saanud, siis lisab ettevõte kaardile uue vahelehe.

NB! Tõend ja isikliku abivahendi kaart jäta alati enda kätte.

 

Täpsem info: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale