Kadrina valla valimiskomisjon


Kadrina valla valimisjaoskonnad

 

Kadrina valla valimiskomisjoni koosseis:

Esimees: Marika Mardõkainen

Liikmed: Meelis Salm, Mare Kukk, Lea Matusorg, Tiina Nirgi

Asendusliikmed Ene Heide, Merlin Rosar

Asukoht: Kadrina vallamaja, aadressil Rakvere tee 14, Kadrina

Kontakt: 322 5604, marika.mardokainen@kadrina.ee

 

Valla valimiskomisjoni otsused

 

Otsus nr 1 - Aseesimehe valimine

Otsus nr 2 - Tööaja määramine

Otsus nr 3 - Valimisliidu Koduvald registreerimine

Otsus nr 4 - Valimisliidu Puhas Kadrina registreerimine

Otsus nr 5 - Valimisliidu Terve Vald registreerimine

Otsus nr 6 - Kandidaadi registreerimata jätmine

Otsus nr 7 - Kadidaatide registreerimine

Otsus nr 8 - Kandidaadi registreerimisotsuse tühistamine

Otsus nr 9 - Hääletustulemuste registreerimine

Otsus nr 10 - Volikogu liikmete registreerimine

Otsus nr 11 - Asendusliikmete registreerimine

Otsus nr 12 - Lisamandaatide registreerimine

Otsus nr 13 - Asendusliikme määramine

Otsus nr 14 - Volikogu esimehe valimine

Otsus nr 15 - Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine

Otsus nr 16 - Asendusliikme määramine

Otsus nr 17 - Asendusliikme määramine

Otsus nr 18 - Asendusliikme määramine

Otsus nr 19 - Asendusliikme määramine

Otsus nr 20 - Volikogu liikme volituste taastamine

Otsus nr 21 - Asendusliikme määramine

Otsus nr 22 - Asendusliikme määramine

Otsus nr 23 - Asendusliikme määramine

Otsus nr 24 - Karl Lindami volikogu liikme volituste taastamine ja Marko Teiva volikogu liikme volituste peatamine

Otsus nr 25 - Volikogu liikme volituste taastumine ja asendusliikme määramine

Otsus nr 26 - Volikogu liikme Üllar Saaremäe volituste peatumine ja asendusliikme määramine

Otsus nr 27 - Volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine

Otsus nr 28 - Volikogu liikme Üllar Saaremäe volituste peatumine

Otsus nr 29 - Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

Otsus nr 30 - Volikogu liikme Üllar Saaremäe volituste peatumine

Otsus nr 31 - Volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine 

Otsus nr 32 - Volikogu liikme Üllar Saaremäe volituste peatumine

Otsus nr 33 - Volikogu liikme Üllar Saaremäe volituste peatumine

Otsus nr 34 - Volikogu liikme Üllar Saaremäe volituste peatumine

Otsus nr 35 - Volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine
Otsus nr 36 Volikogu liikme volituste enntähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine

Otsus nr 37 - Volikogu liikme Helena Mägi volituste peatumine ja asendusliikme määramine 
O
tsus nr 38 - Volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine