Vältimatu sotsiaalabi

 
teenuse nimetus Vältimatu sotsiaalabi
kirjeldus Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutab vallavalitsus vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.
Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.
Teenust on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistri järgne aadress on Kadrina vald ja kelle tegelik elukoht on Kadrina vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks abi.
teenuse maksumus  
õigusaktid Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord
kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, telefon 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee;
Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, telefon 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee
vajalikud sammud Helistada sotsiaalala töötajatele esimesel võimalusel