Veemajandus

9.11.18

 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuseid osutab Kadrina valla elanikele ja valla territooriumil asuvatele ettevõtetele AS Kadrina Soojus. AS Kadrina Soojus põhitegevusalaks on soojatootmine ja teiseks oluliseks tegevusalaks on veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste osutamine. Veemajanduse tegevuspiirkonnaks on Kadrina ja Hulja alevik, Kihlevere, Viitna, Vohnja, Salda, Ridaküla ja Neeruti külad.
 

Alates 01.07.2017. a kehtivad AS-i Kadrina Soojus teeninduspiirkonnas järgmised veeteenuse hinnad:

 

Nr.

Teenus

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga

1

tasu võetud vee eest

0,89 €/m³

1,07 €/m³

2

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

1,99 €/m³

2,39 €/m³

Kehtestamise alus on Konkurentsiameti 17.05.2017. a OTSUS nr 9-3/2017-005

 

 

Joogivee kvaliteet

Kadrina valla ühisveevärkide joogivee kvaliteedi andmetega saab tutvuda siit

 

Toimetaja: KRISTA KIRSIMÄE