Võlanõustamisteenus

 

Teenuse nimetus Võlanõustamisteenus
Kirjeldus Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimistel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Teenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist. 
Maksumus  Teenust rahastatakse osaliselt või täielikult valla eelarvest teenuse osutaja hinnakirja alusel.
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Kontaktisik

Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee;

sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee

   
Teenuse taotlemine  
Vajalikud sammud Pöörduda sotsiaalosakonda või enda poolt valitud teenuse osutaja poole.
Vajaminevad dokumendid isikut tõendav dokument