Võlanõustamisteenus

 

teenuse nimetus Võlanõustamisteenus
kirjeldus Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.
Võlanõustamisteenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.
Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.
Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel.
õigusaktid Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord
kontaktisik

Sotsiaalalajuhataja Siiri Sammel - 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee

Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar - 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee

Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Pöörduda Kadrina Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistide vastuvõtule Rakvere tee 14, Kadrina alevik
vajaminevad dokumendid isikut tõendav dokument