Hajaasustuse programm 2018

 

Hajaasustuse programmist tulenevalt on omavalitsusel kohustus pärast taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või tingimusliku rahuldamise otsuse langetamist tegema oma veebilehel kättesaadavaks informatsiooni toetuse andmise kohta, märkides toetuse saaja ja kaastaotleja nimed, projekti nimetuse ja toetuse suuruse ning hoidma seda informatsiooni veebilehel kuni otsuse tegemise aastale järgneva aasta lõpuni.

 

  Toetuse saaja Projekti nimi Toetussumma
1. Ahti Aas Kadrina vald, Arbavere küla, Vahtra kinnistu kaevu puurimine ja veetrassi rajamine 2067 eurot
2. Ahti Aas Kadrina vald, Arbavere küla, Vahtra kinnistu kanalisatsiooni rajamine ja biopuhasti paigaldamine 2104 eurot
3. Kajar Ploots Kadrina vald Varju talu, vesi 2148 eurot
4. Ahto Jõesalu Kadrina vald, Viitna küla, Salutihase kinnistu puurkaevu rajamine 2790 eurot
5. Renee Rohtla Kadrina vald, Kõrveküla, Miku talu puurkaevu rajmine 2102 eurot
6. Kadri Kasema Kadrina vald, Kadapiku küla,  Paju talu elamu heitvee kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine 4312 eurot
7. Raivo Feodorov Kadrina vald, Kihlevere küla, Niinemäe talu elamu veevarustussüsteemi rajamine 860 eurot
8. Kaidu Nõmmik Kadrina vald, Salda küla, Koka kinnistu kaevu puurimine ja veetõsteseadmete paigaldus 2496 eurot
9. Raivo Feodorov Kadrina vald, Kihlevere küla, Niinemäe talu kanalisatsiooni rajamine 1608 eurot
10. Jelna Tamm Kadrina vald, Tokolopi küla, Vahtra kinnistu kanalisatsiooni rajamine ja biopuhasti paigaldamine 3208 eurot