Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi  toel on võimalik välja ehitada veesüsteem ning kanalisatsioon, teha koduõuele viivad juurdepääsuteed ning paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.


Hajaasustuse programmi rakendamist korraldab EAS koostöös kohalike omavalitsustega, kelle ülesandeks on oma piirkonna elanike taotluste menetlemine ja rahastamisotsuste tegemine vastavalt programmi reeglitele. Kohalikud omavalitsused otsustavad programmis osalemise ise ning taotlusvoor avatakse nendes omavalitsustes, mis on valmis programmi rahastamises ja rakendamises osalema.

 

Avatakse hajaasustuse programm 2020

Hajaasustuse programmi kaudu eraldatud toetuse abil on eraisikutel võimalik saada rahastust järgmiste valdkondade projektidele: joogiveesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid.

 Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor on lõppenud!

Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ning rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01. jaanuar 2020. Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja omaosalus on 33,33% ja maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2012-2019 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Kehtib 2018. aastal kinnitatud määrus.

 

Vajalikud dokumendid:

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi toetuse taotluse vastuvõtmine ja komisjoni moodustamine

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvorm

Taotluse lisa - veesüsteemid

Taotluse lisa - kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa - juurdepääsuteed

Taotluse lisa - autonoomne elektrisüsteem

Taotluse lisa - projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Arvutamise abiline