Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi toel on võimalik välja ehitada veesüsteemid ning kanalisatsioon, teha koduõuele viivad juurdepääsuteed ning paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.

Hajaasustuse programmi rakendamist korraldab EAS koostöös kohalike omavalitsustega, kelle ülesandeks on oma piirkonna elanike taotluste menetlemine ja rahastamisotsuste tegemine vastavalt programmi reeglitele. Kohalikud omavalitsused otsustavad programmis osalemise ise ning taotlusvoor avatakse nendes omavalitsustes, mis on valmis programmi rahastamises ja rakendamises osalema.

 

Hajaasustuse programm 2021

Kadrina Vallavalitsusele esitati 2021. aastal Hajaasustuse programmist toetuse saamiseks 26 taotlust kogumaksumusega 134 262 eurot. Kokku taotleti toetust erinevate tegevuste finantseerimiseks 88 878 euro ulatuses.

Kolme taotlust komisjoni otsusel ei hinnatud kuna dokumentide kontrollimisel selgusid järgmised asjaolud:

  • Ühele kinnistule, mille veevarustuse rekonstrueerimiseks raha taotleti, ei ole rahvastikuregistri andmetel kedagi sisse registreeritud.
  • Teises taotluses oli puudusi ja taotleja otsustas edasisest taotlemisest loobuda.
  • Kolmandal juhul taotleti veevarustust hoonele, mis ehitusregistri järgi ei olnud elamuna kasutatav ja puudus ehitusluba elamu ehitamiseks.

Rahuldati kõik komisjoni hindamistulemuste järgi vähemalt 2,5 punkti saanud taotlused.

Kokku kinnitati toetussummaks 36 077 eurot, millest riigipoolne toetus on 17 413 eurot ja Kadrina valla toetus on 18 664 eurot.

 

 

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetussumma

1.

Margus Sadrak

Peetri talu reoveesüsteem

3810 eurot

2.

Alar Klopp

Biopuhastussüsteemide rajamine Vahtra mü Jõetaguse külas

3433 eurot

3.

Ellu Tapp

Neeruti muuseumi kanalisatsioonisüsteem

5942 eurot

4.

Harri Annus

Lageda kinnistu veesüsteemid

2432 eurot

5.

Kaius Valk

Mäeotsa talu, Kihlevere küla kanalisatsioonisüsteemid

3586 eurot

6.

Reeli Hakman

Loobu-Aasu talu joogivee kvaliteedi parandamine

643 eurot

7.

Gerli Kull

Võduvere küla Loigu talu kanalisatsioonisüsteemide rajamine

3724 eurot

8.

Anu Hoppenstiel

Arumiku talu veesüsteemid

2381 eurot

9.

Liisi Kanna

Kolu küla, Kiigemäe talu biopuhasti soetamine

1335 eurot

10.

Kadi Haavajõe

Kolu küla, Kalda talu veesüsteemid

4048 eurot

11.

Helda Averina

Sepa kinnistule veesüsteemide rajamine

2814 eurot

12.

Aivo Plutus

Puurkaevu rajamine, Kadapiku küla

1934 eurot