Hajaasustuse programm 2021

Hajaasustuse programmi kaudu eraldatud toetuse abil on eraisikutel võimalik saada rahastust järgmiste valdkondade projektidele: joogiveesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid.

 Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 1. veebruar ning taotluste esitamise tähtpäevaks on 1. aprill

Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ning rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01. jaanuar 2021. Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja omaosalus on 33,33% ja maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2012-2020 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.
Kadrina valla taotluste vastuvõtmise komisjon

 

Kehtib 2018. aastal kinnitatud määrus

 

Hajaasustuse programm

Taotlusvorm 2021

Taotluse lisa - juurdepääsuteed

Taotluse lisa - kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa - veesüsteemid

Taotluse lisa - autonoomne elektrisüsteem

Projekti eelarve

Toetuste vastuvõtmine ja komisjon

Garantiikirja näidis

Arvutamise abimees