Hajaasustuse programm


Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar kuni 1. aprill 2022.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Kadrina vallavalitsuse poolt seatud valdkonnad prioriteetsuse järjekorras:
1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepäästuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetuste taotluste menetlemise ja hindamise komisjon:
esimees Aarne Laas
liikmed: Aivar Aruja, Lea Uueni, Meelis Salm, Maris Aros, Raido Parve.
Programmi kontaktisik Kadrina vallas on keskkonnaspetsialist Lea Uueni, telefon 5342 2783, e-post Lea.Uueni@kadrina.ee.

 

Infot programmi kohta saab Riigi Tugiteenuste Keskuse lehelt.