Auhind „Aasta tegija“

Auhind „Aasta tegija" antakse tunnustusena üksikisikule, asutusele, organisatsioonile või ettevõttele, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud Kadrina valla arengut.

Auhinna kandidaate võivad esitada era- ja juriidilised isikud ning organisatsioonid ja ühendused jooksva aasta 5. detsembriks. Ettepanekud koos põhjendustega tuleb esitada e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee või paberkandjal valla kantseleisse. Ettepanekud palume esitada ettepaneku vormil.

Rahvahääletusele mineva tublide nimekirja paneb kokku Kadrina Vallameedia Nõukoda koosseisus Ülle Visnapuu, Ahto-Lembit Lehtmets, Evelin Tiiter, Robert Salep ja Rein Sikk. Rahvahääletuse tulemused kantakse volikogule ette jaanuari lõpus, misjärel volikogu kinnitab aasta tegija. Igal aastal antakse välja üks auhind „Aasta tegija".

Auhinnaga „Aasta tegija" saajale antakse vastav tunnistus ja auhinnaga kaasneb rahaline preemia 1000 eurot. Auhind antakse üle volikogu esimehe ja vallavanema poolt Eesti Vabariigi aastapäeva tähistaval avalikul üritusel.

 

Kadrina valla tunnustuse avaldamise kord

 

Aasta tegija

2020. aastast antakse Kadrina valla "Aasta tegija" auhinda välja ühes kategoorias.

Aastatel 2015-2019 anti Kadrina valla „Aasta tegija" auhinda välja kolmes kategoorias:

 1. kultuuri/hariduse valdkonnas;
 2. ettevõtluse/majanduse valdkonnas;
 3. spordi valdkonnas.

 

Aasta tegija 2021

 • Mittetulundusühing CAARO SK - edukate maadlustulemuste tooja

 

Aasta tegija 2020

 • Ahto-Lembit Lehtmets - silmapaistev Kadrina valla kultuurielu edendaja

 

Aasta tegija 2019

 • Ettevõtluse/majanduse valdkonnas: Kadrina Lasteaed Sipsik - ainulaadse heategevusliku tuluõhtu korraldaja
 • Kultuuri/hariduse valdkonnas: Kadrina Tuletõrje Seltsi Naissalk - Kadrina turvalisuse ennetajad
 • Spordi valdkonnas: Tõnu Rummo - Kadrina terviseraja rajaja ja arendaja

 

Aasta tegija 2018

 • Ettevõtluse/majanduse valdkonnas: Kaul Augasmägi - Kadrina Noorsportlaste Fondi ellukutsuja ja toetaja
 • Kultuuri/hariduse valdkonnas: Üllar Saaremäe ja Neeruti Mõisateater - teatri looja, eduka suvelavastusega Kadrina Eesti kultuurikaardile panija
 • Spordi valdkonnas: MTÜ Kadrina EPT - golfimängu edendajad Kadrina vallas, golfisimulaatori soetamine spordikeskusesse
   

Aasta tegija 2017

 • Ettevõtluse/majanduse valdkonnas: Aru Põllumajanduse OÜ - personali heaolu eest seisja
 • Kultuuri/hariduse valdkonnas: Läsna-Loobu külakogukond - konkursi Eesti Aasta Küla 2017 tiitli võitja
 • Spordi valdkonnas: Cris Poll - sportlike saavutuste eest ülipikamaajooksudes


Aasta tegija 2016

 • Ettevõtluse/majanduse valdkonnas: Metallituba OÜ - Kihlevere tööstushone ehitamise ja seinamaali loomise eest
 • Kultuuri/hariduse valdkonnas: Läsna Külateater - lavastuse "Kõrboja peremees" etendamise eest
 • Spordi valdkonnas: Valeri Pormann - pikaajalise ja järjepideva ning tulemusliku treeneritöö eest


Aasta tegija 2015

 • Ettevõtluse/majanduse valdkonnas: Perekond Inno - Matsimoka lihatööstuse looja ja edendaja
 • Kultuuri/hariduse valdkonnas: Kadrina gräfitikunstnikud ehk ühendus Seinategu - Kadrina ja Neeruti bussijaamade kujundajad
 • Spordi valdkonnas: Mart Suurkivi - Eesti karikasarja võitnud võimekas triatleet


Aasta tegija 2014

 • Heli Preismann – Lauli Loovstuudio mitmekülgse arendamise eest


Aasta tegija 2013

 • Ene Heide, Tiiu Kaare – raamatukogu edendamise ja kirjandusklubi arendamise eest


Aasta tegija 2012

 • Tõnis Laugesaar – suurepäraste saavutuste eest orienteerumises


Aasta tegija 2011

 • Mart Suurkivi - triatlonisarja üldvõidu ja duatlonisarja hõbemedali eest


Aasta tegija 2010

 • Juhan Viise - ettevõtluse edendamise ja Kadrina Keskkooli tehnoloogiaõpetuse arendamine eest


Aasta tegija 2009

 • Ivi Lehtmets – Kadrina valla rahvatantsukollektiivide pikaajalise ja eduka juhendamise eest


Aasta tegija 2008

 • Tõnis Tulp, Priit Randman - orienteerumise maailmameistrivõistluste võitmise eest


Aasta tegija 2007

 • Jäeti välja andmata


Aasta tegija 2006

 • Richard Tammik - raamatu „Kadrina kihelkond läbi aegade" koostamise ja väljaandmise eest


Aasta tegija 2005

 • Helga Lukas - Kadrina hariduselu edendamise, koolituste ja konverentside korraldamise eest


Aasta tegija 2004

 • Kadrina Rahvamaja segakoor - vabariikliku segakooride võistulaulmise võitmise eest