Koroonakriisi informatsioon Eestis ja meil

 Seoses koroonaviiruse levikuga palume sünni registreerimiseks ja elukohateate menetlemiseks esitada elektroonne avaldus e-rahvastikuregistris.

 

KOV kehtivad töökorraldused

Kadrina Vallavalitsuse töökorraldus on tavapäraselt taastatud! Küll aga palume ametnikuga kohtumise eelnevalt temaga kokku leppida kas telefoni või e-kirja teel. Kontaktid ning vastuvõtuajad on leitavad siit!

Kadrina lasteaed Sipsiku juhised lapsevanemale COVID-19 viirushaiguste ennetamiseks - Sipsiku töökorraldus.

Vohnja Lasteaed-Algkooli alustas 18. mail 2020. aastal tavapärase kontaktõppega. Vohnja Lasteaed-Algkooli õppekorraldus seoses COVID-19 viirusega.

Kadrina Keskkooli töökorraldus ja käitumisjuhend arvestades COVID-19

 

 

Valitsus kiitis heaks uute Ida-Virumaa ja üle-eestiliste piirangute korralduse

Stenbocki maja, 10. detsember 2020 – Valitsus kiitis istungil heaks korralduse uute piirangute kohta Ida-Virumaal ning kogu Eestis. Ida-Virumaal hakkavad piirangud kehtima laupäevast, 12. detsembrist, üle-eestilised piirangud hakkavad kehtima esmaspäevast, 14. detsembrist.

 

14. detsembrist kehtivad üle-eestilised piirangud

Sport väli- ja sisetingimustes

Sisetingimustes on lubatud üksnes e-lahendustega distantsilt tehtav või kontaktivaba individuaaltegevus ja –treening, mida võib teha koos juhendajaga. Kehtib 2+2 reegel ning kanda tuleb maski. Maskikandmise kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või kui maski ei saa kanda tervislike põhjustel või töö ja tegevuse iseloomu tõttu. Ühiskasutatavaid esemeid tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutust.

Välitingimustes tohib sportida kuni 10-liikmelistes rühmades, millele võib lisanduda treener või juhendaja.

Piirangut ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.

Kuni 3. jaanuarini (k.a.) 2021 ei ole spordi- ja liikumisüritused lubatud.

Spordivõistlused

Kuni 3. jaanuarini (k.a.) on spordivõistluseid lubatud korraldada üksnes spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga võistkondadele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmetele ja selle kandidaatidele. Pealtvaatajaid lubatud ei ole.

Võistluse korraldamisel kehtib 2+2 reegel, mis ei kohaldu võistlejatele võistluse ajal. Siseruumides tuleb kanda maski. Maskikandmisel kehtivad ülal spordi juures nimetatud erandid. Võistluse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendid.

Noorsootöö, huvitegevus ja  -haridus, täienduskoolitus ja täiendõpe

Noorsootöö, täiendkoolitus ja täiendõpe on lubatud  üksnes distantsilt või kontaktivaba individuaaltegevuse ja –õppena, mida võib teha koos juhendajaga. Kehtib 2+2 reegel. Siseruumides tuleb kanda maski arvestades ülalnimetatud erandeid. Ühiskasutatavaid esemeid tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutust.

Huvihariduses ja huvitegevuses võib  välitingimustes tegevustest osa võtta kuni 10-inimest, rühmale võib lisanduda juhendaja või treener.

Piirangut ei kohaldata riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning  erivajadustega inimestele. Samuti ei laiene need piirangud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele.

Haridus

Kuni 31. detsembrini 2020 on suletud üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide õppehooned. Erandjuhul tohib kooli otsusel viia läbi distantsõpet. Samuti tohib kooli otsusel erandkorras ja usaldusmeetmeid kasutades (2+2 reegel, siseruumidest maskikandmine koos ülalnimetatud eranditega, desinfitseerimisvahendite olemasolu) personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika läbiviimine ning eksamite ja testide sooritamine.

Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele.

Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks.

Piiranguid ei kohaldata erivajadusega lasteasutustes ja koolides.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja selle seletuskirja kodulehel kriis.ee.

 

 

12. detsembrist kuni 3. jaanuarini (k.a.) kehtivad piirangud Ida-Virumaal

Klientide ja külastajate jaoks peavad meelelahutus- ja majutusteenused, muuseumid ja näitusasutused olema suletud. Majutusteenustele kehtestatud piirang ei puuduta hädaolukorra lahendamisega vahetult seotud inimesi, näiteks arste ja meditsiiniõdesid, kes on suundud Ida-Viru maakonda tööle teistest Eesti piirkondadest.

Klientidele peavad olema suletud kõik spordiobjektid, seal hulgas spordiklubid, saunad, spaad, basseinid, veekeskused, ujulad. Piirang ei laiene spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.

Klientidele peavad olema suletud kõik toitlustusettevõtete müügi- ja teenindussaalid. Toidu kaasamüük ning sellega seotud kullerteenus jääb lubatuks.

Nii väljas kui siseruumides ei ole lubatud avalikud koosolekud ja üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid.

Avatuks tohivad jääda kirikud ja teised usuliste talituste toimumiskohad praegu kehtivatel tingimustel.

Keelatud on noorsootöö, huvitegevuse ja -hariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe läbiviimine. Neid tegevusi tohib jätkata üksnes individuaaltegevustena või distantsilt. Piirang ei kohaldu riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.

Sportimine ja treenimine avalikes siseruumides ei ole lubatud. Välitingimustes on lubatud kontaktivaba individuaaltegevus ja –treening kas üksi või koos juhendajaga. Piirang ei laiene spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.

 

Ole valmis!

Päästjad peavad kõigeks valmis olema ning toimepidevuse säilitama igas olukorras. Selleks, et sinagi oleksid ootamatusteks paremini valmis, jõuab paari kuu jooksul enam kui poole miljoni leibkonna postkasti kriisijuhiste trükis, mis:
 
 • annab nõu, kuidas kriisideks valmistuda;
 • annab ülevaate, kuidas erinevad kriisid igapäevaelu mõjutavad;
 • ei tähenda, et puhkemas oleks sõda;
 • on ainus tellimata post, millest päriselt kasu on!

 

Kust saab asjakohast infot?

RIIGI INFOTELEFONID:

 • Kriisitelefon 1247
 • Perearsti nõuandetelefon 1220
 • Konsulaarabi 5301 9999
 • Hädaabinumber 112

 

 

HOIA ennast ja oma lähedasi

Hoia mobiilirakenduse abil saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist COVID-19 nakatanuga, võimaldades Sul astuda samme enda ja teiste tervise kaitseks.

Laadi rakendus alla ja aita paigaldada ka oma lähedastel. Laadi alla App Store'ist või Google Playst.

 

Hoia tervist ja pilk peal Terviseameti kodulehel

 

Soovitused koduses isolatsioonis või karantiinis olevale inimesele

See, et viirus on pannud sind kodusesse isolatsiooni või karantiini, ei tähenda, et sa annad sellele kontrolli oma elu üle. Theodore Roosevelt on öelnud: Tee seda mida saad, sellega mis sul on, seal kus sa oled. Maire Riis, traumaterapeut ja kriisikonsultant on kokku pannud soovitused, kuidas koduses isolatsioonis või karantiinis hakkama saada.

 1. Pea meeles, et teed sellega ühiskonnale teene.
 2. Püsi aktiivne, loo igapäevarutiinid.
 3. Suhtle teiste inimestega.
 4. Muremõtteid saab ohjata
 5. Piisab kui viid end uudistega kurssi mõned korrad päevas

Loe iga punkti kohta täpsemalt siit!