Hajaasustuse programm 2017

 

Hajaasustuse programmist tulenevalt on omavalitsusel kohustus pärast taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või tingimusliku rahuldamise otsuse langetamist tegema oma veebilehel kättesaadavaks informatsiooni toetuse andmise kohta, märkides toetuse saaja ja kaastaotleja nimed, projekti nimetuse ja toetuse suuruse ning hoidma seda informatsiooni veebilehel kuni otsuse tegemise aastale järgneva aasta lõpuni.

 

  Toetuse saaja Projekti nimetus Toetussumma
1. Reeli Hakman Kadrina vald, Loobu küla, Loobu-Aasu kinnistu kanalisatsioonisüsteem 4327,42 eurot
2. Villu Vaimets Kadrina vald, Kiku küla, Räägu talu puurkaevu rajamine 2051,66 eurot
3. Tõnis Tulp Kadrina vald, Undla küla, Jõeveski heitvee kogumiskaevu ehitamine ja kanalisatsioonitrassi rajamine 3606,74 eurot
4. Alo Laaniste Kadrina vald, Ama küla, Hundisalu kinnistu veesüsteemide rajamine 1720 eurot
5. Liina Maasik Kadrina vald, Ama küla, Pikamäe talu, kinnistu 27301:002:0040 kanalisatsioonisüsteemide, imbväljaku ja biopuhasti paigaldamine 3948,68 eurot
6. Karmen Lehtmets Kadrina vald, Arbavere küla, Rannamardi kinnistu veesüsteemi rajamine 2204 eurot