Kadrina Vallavalitsuse töökorraldus

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja meie kõigi tervise kaitseks palume vallavalitsuse teenistujatega suhtlemiseks eelistada telefoni ja e-kirja saatmist.

 Kohtumine vallavalitsuse tööruumides tuleb ametnikuga eelnevalt kokku leppida. 

Palume sünni registreerimiseks ja elukohateate menetlemiseks esitada elektroonne avaldus e-rahvastikuregistris.

 

Kadrina Keskkooli arhitektuurivõistlus on avatud

Kadrina Vallavalitsus ja Eesti Arhitektide Liit avasid esmaspäeval, 14. juunil Kadrina Keskkooli ja selle ümbritseva väliruumi arhitektuurivõistluse. Ideekonkurssi tööde esitamise tähtaeg on 19. august 2021.

„Koos hariduskogu ja kooliperega oleme põhjalikult tööd teinud, et kaardistada Kadrina Keskkooli ruumivajadused tänapäevase õpikeskkonna loomiseks," sõnas vallavanem Kairit Pihlak. „Kadrina valla õpilased ja õpetajad väärivad parimat. Kuigi Eesti haridusmaastik elab muutuste tuules, siis meie siht on jätkata kindlalt Kadrinas gümnaasiumitaseme hariduse andmisega ja sellega oleme ruumiprogrammi väljatöötamisel arvestanud."

Kooliga seotud arhitektuurivõistlusel on kohustuslik säilitada kooli vanim osa, 1939. aastal valminud hoone. Kooli välialad on samuti osa arhitektuurivõistlusest. Lisaks tuleb kooliruumi kavandamisel silmas pidada, et tänapäevane õpikeskkond on vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslus, mis toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks ning võimaldab rakendada uusi õpetamise ja õppimise meetodeid, looma tingimused mugavaks suhtluseks ning koostööks. Hoone näol on tegemist Kadrina jaoks olulise ühiskondliku objektiga, mis peab pakkuma lisaks koolile ka kogukonna jaoks ühistegevuste võimalusi.

Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani ootab arhitektuurivõistluselt lahendust, mis pakub palju võimalusi. „Võidulahendus võiks pakkuda erinevaid huvitavaid, kaasaegseid ja multifunktsionaalseid võimalusi ning mõnusat õpikeskkonda, kus peale õppimise ja õpetamise oleks kõigil lihtsalt mõnus ja hea olla," sõnas Pani ning lisas, et mõnus keskkond on oluline osa heade õpitulemuste saavutamisel.

 

Esimesse klassi astujaid toetatakse 70 euroga

Kadrina Vallavalitsus kinnitas tänasel istungil Kadrina valla eelarvest maksmisele kuuluva 1. klassi astuja rahalise toetuse suuruse. Eelnevalt kehtinud pere sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra alusel oli Kadrina vallas koolimineku toetus ette nähtud koolitarvete komplektina. Koolitarvete komplekti maksumus on seni jäänud suurusjärku 25 eurot lapse kohta.

Täna kinnitas vallavalitsus koolitarvete pakile lisanduva rahalise toetuse suuruse. „Oleme otsustanud lisaks koolitarvetele toetada kooli minekul õppurit 70 eurose toetusega," andis vallavanem Kairit Pihlak vallavalitsuse otsusest teada.

Esimesse klassi astuvate õppurite lapsevanemad saavad toetust taotleda alates 20. juunist kuni 20. septembrini. Toetuse saamise aluseks on lapsevanema avalduse, mida on juba 20. juunil võimalik teha elektroonilise vormi kaudu ka Kadrina valla kodulehel.

 

Ebasobivad esemed segapakendite konteineris

Hulja kaupluse juures asuvasse kollasesse segapakendite konteinerisse on toodud kodumajapidamises tekkinud jäätmeid, mis ei ole pakendid.

Seetõttu jättis pakendiorganisatsioon konteineri tühjendamata ja konteineri tühjendamiseks tuleb tellida olmejäätmevedajalt eraldi tasuline tühjendamine.

Kas teadlikult või hoolimatuse tõttu segapakendite konteinerisse paigutatud mittesobivate esemete tõttu tuleb kogu konteineritäis enamuse poolt hoolikalt sorteeritud pakendeid tühjendada segaolmejäätmetena.

Juhime tähelepanu, et kollast värvi segapakendite konteiner on mõeldud ainult pakendite kogumiseks.

Konteinerisse sobivad ainult tootest tühjad klaas-, papp- ja paber-, plast- ja metallpakendid ning joogikartong.

Ei sobi toodet sisaldavad pakendid, olmejäätmed, tekstiilijäätmed, jalanõud, ehitusjäätmed ning akna- leht- ja peegelklaas, valguslambid ja elektripirnid, keraamika, kristall ja portselan (nt toidunõud,vaasid jne), kuumuskindel klaas (nt ahjukindlad toidunõud jne), mänguasjad, kodukeemia, liimi-, värvi- ja teisi ohtlikke aineid sisaldavaid pakendid, mähkmed, hügieenisidemed, kondoomid, plastist ja kummist tooted, mis ei ole pakendid, määrdunud/vettinud paber ja papp-pakendid (nt pitsakarp, pehmepaber (nt tualettpaber), ajalehed, ajakirjad, raamatud, koopia- või joonistuspaber, tapeet jne.

 

 

 

Statistika

Rahvaarv: 4809 seisuga 01.03.21
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2148)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1