Hajaasustuse programm 2019

 

Kadrina Vallavalitsusele esitati 2019. aasta hajaasustuse programmi 22 taotlust. Toetust taotleti kogusummas 75 825.00 eurot (riik+KOV).

Komisjon hindas 19 projekti abikõlbulikust kuna 2 taotlust võeti enne hindamist tagasi ja ühte taotlust komisjoni otsusel ei hinnatud kuna paikvaatluse käigus selgus, et majapidamist, millele taotleti kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks raha, ei saa alalise elamiskohana kasutada.

Hajaasustuse programmist tulenevalt on omavalitsusel kohustus pärast taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või tingimusliku rahuldamise otsuse langetamist tegema oma veebilehel kättesaadavaks informatsiooni toetuse andmise kohta, märkides toetuse saaja ja kaastaotleja nimed, projekti nimetuse ja toetuse suuruse ning hoidma seda informatsiooni veebilehel kuni otsuse tegemise aastale järgneva aasta lõpuni.

 

  Toetuse saaja Projekti nimi Toetussumma
1. Illar Roosimägi Tiigi kinnistu veevarustuse rajamine 2038 eurot
2. Piret Smoljar Tõnikse maaüksuse heitvee nõuetekohane kanaliseerimine 5989 eurot
3. Avo Matsiselts, kaastaotleja Agnija Kesamaa Allee kortermaja reoveesüsteemi uuendamine 6993 eurot
4. Jüri Pruul Kasearu kanalisatsiooni uuendamine 3636 eurot
5. Andi Hinno Anni kinnistu veevarustus 2176 eurot
6. Ehte Mumm Kiigemäe kinnistu veevarustus 2162 eurot
7. Taivo Kirs, kaastaotleja Tiina Poopuu Kirsi kinnistule puurkaevu rajamine 1008 eurot
8. Andre Priisalu Mägede talu veesüsteemide rajamine 2861 eurot