Hajaasustuse programm 2020

 

Kadrina Vallavalitsusele esitati 2020. aasta Hajaasustuse programmi 21 taotlust kogumaksumusega 110 306 eurot. Kokku taotleti toetust Hajaasustuse programmist tegevuste finantseerimiseks 73 858 euro ulatuses.

Ühte taotlust komisjoni otsusel ei hinnatud kuna dokumentide kontrollimisel selgus, et kinnistule, mille veevarustuse rekonstrueerimiseks raha taotleti ei ole rahvastikuregistri andmetel kedagi sisse registreeritud.

Seega tunnistati vastavaks 20 taotlust, kogumaksumusega 105 856 eurot, millest toetust taotleti 70 891 eurot ja omaosaluseks garanteeriti 34 965 eurot.

Kadrina Vallavalitsus eraldab 2020. aasta Hajaasustuse programmi kaasfinantseerimiseks rahalisi vahendeid käesoleval aastal 20 000 eurot ja 2021. aasta eelarvest summas kuni 20 000 eurot ning riigipoolne toetussumma 2020. aastal on 14 982 eurot.

Hajaasustuse programmist tulenevalt on omavalitsusel kohustus pärast taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või tingimusliku rahuldamise otsuse langetamist tegema oma veebilehel kättesaadavaks informatsiooni toetuse andmise kohta, märkides toetuse saaja ja kaastaotleja nimed, projekti nimetuse ja toetuse suuruse ning hoidma seda informatsiooni veebilehel kuni otsuse tegemise aastale järgneva aasta lõpuni.

 

 

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetussumma

1.

Andrus Kaasik

Tiigikalda Härjadi küla kanalisatsioonisüsteemide uuendamine

6 411 eurot

2.

Mart Vahkal

Kadrina vald Mardi talu reoveepuhasti

3 430 eurot

3.

Mart Vahkal

Kadrina vald Mardi talu veesüsteemid

1 224 eurot

4.

Katrin Aab

Kadrina vald, Kadapiku küla, Veeru talu veesüsteemide loomine

3216 eurot

5.

Mario Pikki

Kadrina vald, Teetaguse talu, Ridaküla elamu heitvee kanalisatsioonisüsteemid

3 703 eurot

6.

Katrin Aab

Kadrina vald, Kadapiku küla, Veeru talu kanalisatsioonisüsteemide rajamine

3 139 eurot

7.

Ene Kiirkivi

Kadrina vald, Mihklipõllu kinnistule veesüsteemide rajamine

2 162 eurot

8.

Ülar Lui

Kadrina vald, Kuusiku talu biopuhasti paigaldamine

3 746 eurot

9.

Andi Moor

Kadrina vald, Vare kinnistule veesüsteemide rajamine

2 182 eurot

10.

Anna-Margarita Nukk

Kadrina vald, Biopuhasti Mäe kinnistu Kadapiku küla

4 655 eurot

11.

Paul Valdlo

Kadrina vald, Vanaaseme talu, Arbavere küla kanalisatsioonisüsteemid

3 622 eurot