Eraparklate ehitamise toetuse saajad

Kadrina vallas eraparklate ehitamise toetamise kord § 5 lõike 9 kohaselt tuleb vallavalitusele avalikustada peale toetuse positiivse rahastamisotsuse langetamist veebilehel järgmised andmed: toetuse saaja nimi, taotluse nimetus ja toetuse kogumaksumus.

 

Toetuse saaja nimi

Taotluse nimetus

Toetuse kogumaksumus

Kadrina vald, Kadrina alevik, Pargi tn 20 korteriühistu

kinnistusisese parkla rekonstrueerimiseks

3000.00 eurot

Kadrina vald, Kadrina alevik, Kalevipoja tn 5 korteriühistu

Kadrina vallale kuuluvale maale asfaltfreespuruga kaetud parkla ehitamiseks

2495.88 eurot

Kadrina vald, Kadrina alevik, Kalevipoja tn 3 korteriühistu

parkla ehitamiseks Kadrina vallale kuuluvale maale

3000.00 eurot