Erateede ehitus ja remonttööde teostamiseks toetuse saajad 2021

Kadrina valla erateede ehitus- ja remonttööde teostamise korra § 5 lõike 10 kohaselt tuleb vallavalitusele avalikustada peale toetuse positiivse rahastamisotsuse langetamist veebilehel järgmised andmed: toetuse saaja nimi, taotluse nimetus ja toetuse kogumaksumus.

 

Toetuse saaja nimi

Taotluse nimetus

Toetuse kogumaksumus

Ülo Veide

Lembitu kinnistusisese kruusatee taastusremondiks freespuru asfaldiga

  986.00 eurot

Alo Laaniste

Hundisalu kinnistusisese kruusatee rajamiseks

2000.00 eurot

Maire Laulik

Lauliku kinnistu olemasoleva freespuru asfaldiga kaetud juurdepääsutee ühekordseks pindamiseks graniitkillustikuga

1452.00 eurot

Karel Kirsimäe

Vaimumäe kinnistule viiva sissesõidutee ehitamiseks

1525.00 eurot