Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034

Kadrina Vallavolikogu 28.12.2022 määrusega nr 9 kinnitati  Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034.  

Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034

Külad eraldi:  lisa 1

Investeeringute maksumused: lisa 2

Joogi- ja heitveeproovid: lisa 3